Obory doktorského studia

Na této stránce je uveden seznam oborů (někde členěných podle zaměření disertace), zařazených do doktorských studijních programů. Pomocí odkazu 'témata' můžete zobrazit seznam témat disertačních prací, pomocí odkazu 'předměty' získáte nabídku předmětů, doporučených při studiu vybraného oboru.

Akademický rok 2023/2024

Obor (kód, název) Zaměření disertace na:   Odpovídá            
Program: P0541D170030 Aplikovaná matematika - doktorský
--  bez specializace -- ÚM temata předměty
Program: P0541D170031 Applied Mathematics - doktorský
--  bez specializace -- ÚM temata předměty
Program: P0713D070005 Energetické inženýrství - doktorský
--  bez specializace -- temata předměty
Program: P0713D070006 Power Engineering - doktorský
--  bez specializace -- temata předměty
Program: P0715D270015 Inženýrská mechanika - doktorský
--  bez specializace -- ÚMTMB temata předměty
Program: P0715D270016 Applied Mechanics - doktorský
--  bez specializace -- ÚMTMB temata předměty
Program: P0715D270017 Konstrukční a procesní inženýrství - doktorský
--  bez specializace -- ÚK temata předměty
Program: P0715D270018 Design and Process Engineering - doktorský
--  bez specializace -- ÚK temata předměty
Program: P0715D270019 Strojírenská technologie - doktorský
--  bez specializace -- ÚST temata předměty
Program: P0715D270020 Manufacturing Technology - doktorský
--  bez specializace -- ÚST temata předměty
Program: P0719D110004 Fyzikální inženýrství a nanotechnologie - doktorský
--  bez specializace -- ÚFI temata předměty
Program: P0719D110005 Physical Engineering and Nanotechnology - doktorský
--  bez specializace -- ÚFI temata předměty
Program: P0719D270001 Materials Sciences - doktorský
--  bez specializace -- ÚMVI temata předměty
Program: P0719D270004 Materiálové vědy - doktorský
--  bez specializace -- ÚMVI temata předměty
Program: P2302 Stroje a zařízení - doktorský
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství A Automobilní a dopravní inženýrství ÚADI temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství L Stavba letadel a provoz letadel temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství K Konstrukční inženýrství ÚK temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství T Technika prostředí temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství S Stroje a zařízení ÚVSSR temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství Ř Řízení strojů a procesů ÚAI temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství P Procesní inženýrství ÚPI temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství E Energetické inženýrství temata předměty
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství F Fluidní inženýrství temata předměty
Program: P2303 Strojírenská technologie - doktorský
D-STG  Strojírenská technologie -- ÚST temata předměty
Program: P3901 Aplikované vědy v inženýrství - doktorský
D-IME  Inženýrská mechanika -- ÚMTMB temata předměty
Program: P3910 Fyzikální a materiálové inženýrství - doktorský
D-FMI  Fyzikální a materiálové inženýrství F Fyzikální inženýrství ÚFI temata předměty
D-FMI  Fyzikální a materiálové inženýrství M Materiálové inženýrství ÚMVI temata předměty
Program: P3913 Aplikace přírodních věd - doktorský
D-APM  Aplikovaná matematika -- ÚM temata předměty