Bakalářské studijní programy

Standardní doba studia 3 roky, udělovaný titul Bc.

   - dobíhající

   - nově akreditované v češtině

   - nově akreditované v angličtině