Akreditované obory na FSI VUT v akademickém roce 2023/24

Vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. V akreditovaných oborech má fakulta právo přijímat uchazeče ke studiu, konat státní zkoušky a přiznávat akademické tituly.

Po kliknutí na zkratku jazyka se zobrazí seznam oborů zvoleného studijního programu, jejichž akreditace je ve zvoleném jazyce výuky platná v akademickém roce 2023/24, seznam obsahuje interní kód oboru, kód KKOV, datum platnosti akreditace, číslo jednací příslušného rozhodnutí MŠMT (dle stanoviska Akreditační komise) a formu výuky (Prezenční, Kombinovaná).

Seznam studijních programů

typzkratkanázevjazykdélka
NM-FIN-PFyzikální inženýrství a nanotechnologie
cz
  2 roky
BB-FIN-PFyzikální inženýrství a nanotechnologie
cz
  3 roky
BB-MAI-PMatematické inženýrství
cz
  3 roky
BB-PDS-PPrůmyslový design ve strojírenství
cz
  3 roky
BB-VSY-PVýrobní technika
cz
  3 roky
BB2341-3Strojírenství
cz
en
de
3 roky
BB3901-3Aplikované vědy v inženýrství
cz
en
 3 roky
NN2301-2Strojní inženýrství
cz
en
 2 roky
NN2344-2Výrobní systémy
cz
de
 2 roky
NN2345-2Industrial Engineering
en
  2 roky
NN3901-2Aplikované vědy v inženýrství
cz
en
 2 roky
NN2301-3Strojní inženýrství
cz
  3 roky
MM2301-5Strojní inženýrství
cz
  5 let
DD2302-3Stroje a zařízení
cz
en
 3 roky
DD2303-3Strojírenská technologie
cz
en
 3 roky
DD3901-3Aplikované vědy v inženýrství
cz
en
 3 roky
DD3910-3Fyzikální a materiálové inženýrství
cz
en
 3 roky
DD3913-3Aplikace přírodních věd
cz
en
 3 roky
DD3917-3Soudní inženýrství
cz
en
 3 roky
DD3920-3Metrologie a zkušebnictví
cz
en
 3 roky
DP2302-4Stroje a zařízení
cz
en
 4 roky
DP2303-4Strojírenská technologie
cz
en
 4 roky
DP3901-4Aplikované vědy v inženýrství
cz
en
 4 roky
DP3910-4Fyzikální a materiálové inženýrství
cz
en
 4 roky
DP3913-4Aplikace přírodních věd
cz
en
 4 roky
 Zobrazit všechny obory všech doktorských programů v jazyce
cz
en
  
Zobrazit nejnovější rozhodnutí o akreditaci platná v roce
Změnit způsob výběru a zobrazovat všechna rozhodnutí, která mají platnost v uvedeném roce.
Zobrazit celkový přehled akreditovaných oborů podle data ukončení akreditace.