Ing. Josef Bednář, Ph.D.

E-mail:   bednar@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/bednar
Pracoviště:  
Zařazení:   Proděkan
Místnost:   A1/1939
Telefon:   +420 54114 2550
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1939
Telefon:   +420 54114 2550
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1939
Telefon:   +420 54114 2550

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně obor: Matematické inženýrství
 • 2004, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně obor Matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1999 - 2004    asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2004 - dosud   odborný asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2011 - dosud   vedoucí odboru statistiky a optimalizace ÚM FSI VUT Brno
 • 2014 - dosud   proděkan FSI

Vědeckovýzkumná činnost

 • Statistické zpracování dat
 • Projekty Six sigma
 • Fuzzy logika
 • Fuzzy vzdálenosti
 • Statistické řízení jakosti
 • Analýza způsobilosti procesu
 • Plánování experimentu (DoE)

Projekty

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu
 • 2006 - (2010) Výzkumné centrum 1M06047: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby - člen řešitelského týmu

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

15

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • CHLÍBKOVÁ, D.; ROSEMANN, T.; NIKOLAIDIS, P.T.; KNECHTLE, B.; BEDNÁŘ, J.:
  Reported Hydration Beliefs and Behaviors without Effect on Plasma Sodium in Endurance Athletes, Frontiers
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MOURALOVÁ, K.; MATOUŠEK, R.; KOVÁŘ, J.; MACH, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.:
  Analyzing the surface layer after WEDM depending on the parameters of a machine for the 16MnCr5 steel
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • Bielakova, K; Fernandova, E; Matejovska-Kubesova, H; Weber, P; Prudius, D; Bednar, J:
  Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients? , SPRINGER WIEN
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J.; KOVÁŘ, J.; MACH, J.:
  Evaluation of MRR after WEDM depending on the resulting surface, UJEP
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • Bednářová, M.; Pospiech, A.; Tremlová, B.; Řezáčová-Lukášková, Z.; Bednář, J.:
  Antigen retrieval and fixation of sections on slides for immunohistochemical detection of soya protein in meat products
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • TAUFEROVÁ, A.; TREMLOVÁ, B.; BEDNÁŘ, J.; GOLIAN, J.; ZIDEK, R.; VIETORIS, V.:
  Determination of Ketchup Sensory Texture Acceptability and Examination of Determining Factors as a Basis for Product Optimization
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PALOUŠEK, D.; OMASTA, M.; KOUTNÝ, D.; BEDNÁŘ, J.; DOKOUPIL, F.; KOUTECKÝ, T.:
  Effect of matte coating on 3D optical measurement accuracy, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DVOŘÁK, J.; BEDNÁŘ, J.:
  ACO in Task of Canadian Traveller Problem,
  18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.600-603, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
 • BEDNÁŘ, J.; TREMLOVÁ, B.; POSPIECH, M.; LUKÁŠKOVÁ, Z.; RENČOVÁ, E.; RANDULOVÁ, Z.; STEINHAUSER, L.; REICHOVÁ, A.:
  Comparison of immunohistochemical, histochemical and immunochemical methods for the detection of wheat protein allergens in meat samples and cooked, dry, raw and fermented sausage samples
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MATOUŠEK, R.; BEDNÁŘ, J.:
  Using Control Charts for The Creation of a System of Intelligent Alarms in Power Facilities of Nuclear Power Plants,
  Energy, Environmental and Structural Engineering, Vol.2013, (2013), No.18, pp.158-161, ISSN 2227-4359, WSEAS
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Využití regulačních diagramů v systému inteligentních alarmů je obsahem tohoto článku.
 • BEDNÁŘ, J.; TREMLOVÁ, B.; POSPIECH, M.; LUKÁŠKOVÁ, Z.; RENČOVÁ, E.; RANDULOVÁ, Z.; STEINHAUSER, L.; REICHOVÁ, A.:
  Comparison of immunohistochemical, histochemical and immunochemical methods for the detection of wheat protein allergens in meat samples and cooked, dry, raw and fermented sausage samples
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Nowadays is it a common practice to add vegetable protein in the production of meat products. Because of the possible substitution of high-quality raw meat with vegetable protein without the labelling the product package and because of the allergenic potential of many vegetable proteins, it is important to develop accurate methods for its detection. The objective of the study was to compare histochemical, immunochemical (ELISA, ALERT gliadin screening test) and immunohistochemical methods for the detection of wheat protein in meat samples and sausages. Histochemical methods were useful for the detection of flour in meat samples, but the immunohistochemical method was better for the detection of wheat protein. ALERT gliadin screening test detected gliadin from 10 mg kg(-1), while an immunohistochemical method detected wheat protein concentrations from 1 g kg(-1) and an ELISA method detected wheat protein concentrations from 4 g kg(-1). ALERT gliadin screening test showed results within 1 day, whilst an ELISA detection method took 2 days, and an immunohistochemical procedure took 5 days at the soonest, all including sample preparation. This study also focused on optimisation of an immunohistochemical method for samples of cooked sausage. In addition, three samples were sufficient for wheat protein detection at a concentration of 1 g kg(-1) (and greater) with a confidence level greater than 95%.
 • MATOUŠEK, R.; BEDNÁŘ, J.:
  Grammatical Evolution and STE Criterion (Statistical Properties of STE Objective Function),
  Lecture notes in Electrical Engineering, Vol.2010, (2010), No.68, pp.131-142, ISSN 1876-1100, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009

  V kontextu GE (Gramatické evoluce) je prezentována nová metoda návrhu účelové funkce založená na tzv. STE ohodnocení (soucet chyb epsilonové trubice)
 • BEDNÁŘ, J.:
  Measurement systems analysis - Gage R&R Study,
  Proceedings of RQR07, pp.9-12, ISBN 978-80-248-1575-6, (2007), VSB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Risk, Quality and Reliability Conference 2007 (RQR 2007), Ostrava, 20.09.2007-21.09.2007

  V přžíspěvku je popsáno provedení R&R studie pomocí analýzy rozptylu a dalších statistických nástrojů. K provedení výše uvedených analýz byl použit statistický software Minitab.
 • BEDNÁŘ, J.:
  Fuzzy distances
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku jsou uvedeny tři odlišné způsoby konstrukce vzdálenosti mezi vágně popsanými objekty: zobecnění klasické vzdálenosti mezi podmnožinami metrického prostoru, vzdálenost mezi funkcemi příslušnosti fuzzy množin a zavedení fuzzy metriky zobecněním metrického prostoru na prostor fuzzy metrický. Podrobně se zabýváme fuzzy metrickými prostory, které jsme definovali pomocí Zadehova principu rozšíření, zvláště na Rn.