Cena průmyslového podniku (CPP)

Co to je CPP?

 • Ocenění pro excelentní bakalářské a diplomové práce na FSI firmou.

Jaký má CPP význam?

 • Motivovat studenty k vypracování vysoce kvalitních závěrečných prací s inovativním řešením.
 • Umožnit firmám přístup k talentovaným a motivovaným studentům již v průběhu studia.

Co fakulta nabízí za poskytnutí příspěvku?

 • Přístup k nejtalentovanějším studentům.
 • Členství v komisi posuzující nejlepší práce navržené řediteli odborných pracovišť fakulty (ústavy) a/nebo předsedy státnicových komisí.
 • Mít rozhodující vliv na výběr nejlepších prací a podílet se na jejich vyhodnocení.
 • Uveřejnění názvu firmy a jejího loga na webu fakulty v sekci Spolupráce – partneři.

Co se děje s příspěvkem?

 • Částka poskytnutá firmou je využita na stipendia za nejlepší závěrečné práce a je smluvně ošetřena dle požadavku firmy.
 • Po jednání hodnoticí komise je dohodnutá částka přiznána absolventovi formou mimořádného stipendia.
 • Manažerovi společnosti – nejlépe řediteli / generálnímu řediteli nabízíme možnost předat ocenění vybraným absolventům přímo při slavnostní promoci.

Jak na CPP?

 • Smlouva může být nastavena na jednorázové poskytnutí prostředků nebo pravidelný příspěvek na delší období.
 • V případě vašeho zájmu o zviditelnění se touto formou kontaktujte prosím doc. Jiřího Hlinku, proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem – hlinka@fme.vutbr.cz, tel: 541 142 584.

V případě dlouhodobého smluvního vztahu a/nebo dalších forem spolupráce s fakultou v oblasti vzdělávání lze zvýhodnit firmu v dalších aktivitách pro studenty a umožnit propagaci společnosti i při jiných příležitostech.