Studijní programy a obory

navazující magisterský studijní program

má na FSI standardní dobu studia 2 roky, absolventům je přiznán titul inženýr (Ing.).

Studium v magisterských programech navazuje na úspěšně absolvované bakalářské studium v oborech podle Tabulky.

studijní program   se člení na následující obory:

studijní program   se člení na následující obory:

Po kliknutí na příslušný obor můžete získat základní informace o zvoleném oboru popřípadě odkaz na internetovou stránku s podrobnějšími informacemi.