Ústav automobilního a dopravního inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.   A1/0718
Tajemník ústavu
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.   A1/0819
Ing. Pavel Ramík   A1/0719
Asistentka ředitele
Ing. Jana Stodolová   A1/0718
Technický pracovník
Ing. Jana Stodolová   A1/0718
 

Odbor pohonných jednotek – 13371

Vedoucí odboru
prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.   A1/0826
Ekonomicko správní pracovník
Pavla Toufarová   A1/0818
Profesor
prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.   A1/0826
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.   A1/0725
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.   A1/0718
Docent
doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.   A1/0726
Odborný asistent
Ing. Michael Böhm, Ph.D.   A1/0821
Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.   A1/0825
Ing. Lubomír Drápal, Ph.D.   A1/0827
Ing. Radim Dundálek, Ph.D.    
Ing. Michal Janoušek, Ph.D.   A1/0725
Ing. Aleš Prokop, Ph.D.   A1/0824
Ing. Kamil Řehák, Ph.D.   A1/0824
Ing. David Svída, Ph.D.   Lab. ÚADI C3
Ing. Jiří Vacula, Ph.D.   A1/0825
Asistent
Ing. Martin Beran   C3/103
Ing. Pavel Ramík   A1/0719
Výzkumný pracovník
Ing. Alexander Czakó   A1/0823
Ing. Kateřina Fridrichová   A1/1020
Ing. Radka Janečková    
Ing. František Kocman    
Ing. Pavel Kopeček   A1/1021
Ing. Petr Kudláček    
Ing. Daniel Láštic   A1/0823
Ing. Václav Otipka   A1/0823
Ing. Jakub Rekem    
Technický pracovník
Václav Buk, DiS.    
Pavla Toufarová   A1/0818
 

Odbor motorových vozidel – 13372

Vedoucí odboru
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.   A1/0722
Docent
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc.   A1/0727
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.   A1/0722
Odborný asistent
Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.    
Ing. Jan Fojtášek, Ph.D.    
Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.   A1/0726
Ing. Jan Vančura, Ph.D.   A1/0723
Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.   A1/0721
Výzkumný pracovník
Ing. Ondřej Čavoj, Ph.D.   A1/0723
Ing. Martin Repka   A1/1021
Ing. Jan Rozsíval   A1 / 827
Ing. Tomáš Straka   A1/0720
Ing. Martin Tobiáš    
Ing. Jan Vondruš    
 

Odbor transportních a stavebních strojů – 13373

Vedoucí odboru
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.   A1/0820
Docent
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.   A1/0819
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.   A1/0842
Odborný asistent
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.   A1/0820
Ing. Václav Mergl, Ph.D.   A1/0820
Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D.   A1/0822
Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.   A1/0821
Výzkumný pracovník
Ing. Jiří Frühbauer    
Ing. Michal Urbánek    
 

– 13724

Vedoucí sekce
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.