doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.

E-mail:   portes@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor motorových vozidel
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/0722
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor motorových vozidel
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0722

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988, Ing., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 1997, Ph.D., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2015, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1988-1990, samostatný vědecký pracovník, Ústav pro výzkum motorových vozidel Praha
 • 1992-2014, odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, VUT v Brně
 • 2014-dosud, vedoucí Odboru automobilů a traktorů

Pedagogická činnost

 • Vedení diplomových prací z oboru spalovacích motorů a vozidel
 • Dynamika vozidel (QDY-A)
 • Virtuální prototypy (QVP-A)
 • Virtuální prototypy (ZVP-A)
 • Diplomový projekt I (M2335-01) (QDD)
 • Diplomový projekt (M2335-01) (QDP)
 • Ročníkový projekt MV (QR1)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Dynamika vozidel.
 • Matematické modelování a experimentální metody.
 • Závodní automobily.

Univerzitní aktivity

 • 1998-dosud, odborný garant programového systému MSC ADAMS pro VUT
 • 1999-2008, člen akademického senátu FSI VUT
 • 2016-dosud,  člen oborové rady pro doktorský studijní program SjF STU v Bratislavě

Mimouniverzitní aktivity

 • Česká automobilová společnost v ČSVTS, člen

Projekty

 • 1995, Počítačová podpora inženýrských výpočtů v oblasti mechaniky a elektromechaniky, Projekt FRVŠ (čj.f. 0694/1995), spoluřešitel
 • 2000 – 2002, Teoretická východiska pro optimalizaci jízdních vlastností a bezpečnosti soudobých motorových vozidel. Projekt GA ČR 101/00/P098, řešitel
 • 2003, Komplexní grafické pracoviště. Projekt FRVŠ 957, spoluřešitel
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav. Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM0021630518, člen řešitelského teamu
 • 2009-2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize letadlové a automobilní techniky
 • 2012-2017 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Projekt TAČR TE01020020

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PORTEŠ, P.; ZHÁŇAL, L.; FOJTÁŠEK, J.:
  Complex approach to computations and analysis of vehicle dynamics,
  Vibroengineering Procedia, pp.132-137, (2018), JVE International
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vibroengineering 2018, Brno, 22.05.2018-24.05.2018
 • BAUER, F.; PORTEŠ, P.; SLIMAŘÍK, D.; ČUPERA, J.; FAJMAN, M.:
  Observation of load transfer from fully mounted plough to tractor wheels by analysis of three point hitch forces during ploughing, Elsevier Science BV
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PORTEŠ, P.; KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; FOJTÁŠEK, J.; ZHÁŇAL, L.:
  MODERN TOOLS FOR VEHICLE DEVELOPMENT,
  Engineering Mechanics 2017, pp.54-57, ISBN 978-80-214-5497-2, (2017), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017
 • ZHÁŇAL, L., PORTEŠ, P.:
  UNIVERSAL TOOL FOR DATA ANALYSIS,
  Perners' Contacts, Vol.X, (2016), No.4, pp.136-143, ISSN 1801-674X, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; PORTEŠ, P.:
  AUTOMATIC DIFFERENTIAL LOCK CONTROL IN A TRUCK – STRAIGHT DRIVE,
  Engineering Mechanics 2016, pp.334-337, ISBN 978-80-87012-59-8, (2016), Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering mechanics 2016, Svratka, 09.05.2016-12.05.2016
 • ZHÁŇAL, L., PORTEŠ, P.:
  NUMERICAL SIMULATION OF BODY MOVEMENTS,
  Perners' Contacts, Vol.X, (2015), No.4, pp.107-112, ISSN 1801-674X, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HEJTMÁNEK, P.; BLAŤÁK, O.; KUČERA, P.; PORTEŠ, P.; VANČURA, J.:
  Measuring the yaw mass moment of inertia of vehicle,
  MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, Vol.XI, (2013), No.1, pp.16-22, ISSN 1214-0821, ČVUT-Praha
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PORTEŠ, P.; BAUER, F.; ČUPERA, J.:
  Laboratory-experimental verification of calculation of force effects in tractor's three point hitch acting on driving wheels, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PORTEŠ, P.; BAUER, F.; TATÍČEK, M.:
  Three-dimensional multi-body model for calculation tractor tire forces from field measurements,
  Proceedings of the 2nd Commercial Vehicle Technology Symposium (CVT 2012)., pp.297-306, ISBN 978-3-8440-0798-5, (2012), Shaker Verlag
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Commercial Vehicle Technology Symposium 2012, Kaiserslautern, 13.03.2012-15.03.2012
 • PORTEŠ, P.:
  Optimization of vehicle suspension kinematics,
  MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, Vol.2011, (2011), No.1, pp.1-5, ISSN 1214-0821, ČVUT-Praha
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LAURINEC, M.; BLAŤÁK, O.; PORTEŠ, P.:
  Derivative-free filters and their application in vehicle dynamics analysis,
  Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing, pp.346-353, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), Brno University of Technology, Faculty on Mechanical Engineering
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
 • VANČURA, J.; NOVOTNÝ, P.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Aerodynamic characteristics computation of open wheel racing car,
  MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, Vol.2010, (2010), No.1, pp.1-6, ISSN 1214-0821, ČVUT v Praze
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LAURINEC, M.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Discrete-difference filter in vehicle dynamics analysis,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.19-24, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Experimental Vehicle for Vehicle Dynamics Research,
  Advances in Automotive Engineering, Volume II, pp.103-110, ISBN 978-80-7399-497-6, (2008), Tribun EU
  kapitola v knize
 • PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Utilization of Optical Systems TRITOP - ATOS in Vehicle Dynamics,
  Advances in Automotive Engineering, Volume II, pp.93-102, ISBN 978-80-7399-497-6, (2008), Tribun EU
  kapitola v knize
 • PORTEŠ, P.; LAURINEC, M.; BLAŤÁK, O.:
  Analysis of Vehicle Dynamics using Kalman Filter,
  SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS III, pp.215-232, ISBN 978-80-214-3559-9, (2007), Brno University of Technology, Faculty on Mechanical Engineering
  kapitola v knize
 • PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Identifikace vstupních parametrů a verifikace matematických modelů vozidla s využitím 3D optických scannerů,
  Vozidlá 2007, pp.174-179, ISBN 978-80-8069-942-0, (2007), Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vozidlá 2007, NItra, 01.10.2007-03.10.2007
 • PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Využití 3D optického scanneru pro měření torzní tuhosti karosérie,
  Koka '07, pp.263-272, ISBN 978-80-227-2714-3, (2007), Vydavatelstvi STU Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: KOKA 2007 XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škol na Slovensku a v Čechách, Bratislava, 17.09.2007-19.09.2007
 • MAZŮREK, I.; PORTEŠ, P.; PRAŽÁK, F.; BLAŤÁK, O.:
  Mathematical Modelling of Dynamic Characteristics of Vehicles,
  Simulation Modelling of Mechatronic Systems II, pp.193-204, ISBN 80-214-3341-8, (2006), Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology
  kapitola v knize
 • Kledus Robert, Porteš Petr, Vémola Aleš, Zelinka Antonín:
  Messung von Fahrmanövern von Kraftfahrzeugen

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BAUER, F.; PORTEŠ, P.; SLIMAŘÍK, D.; ČUPERA, J.; FAJMAN, M.:
  Observation of load transfer from fully mounted plough to tractor wheels by analysis of three point hitch forces during ploughing, Elsevier Science BV
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  During in-furrow ploughing the wheel running in the furrow exposes the soil to greater risk of undesired compaction of the subsoil. This fact is due to a different load placed on the rear axle wheels of the tractor. The wheel moving in the furrow is loaded more than the wheel moving on the land. This fact is also reflected in fuel consumption and performance. The aim of this paper was to analyse the possibility of eliminating the problem with different loads of the rear wheels by changing the length of the upper link of the three-point hitch. We also studied the impact of adjustments made on the economics of ploughing. During the experimental ploughing carried out for three lengths of the upper link, we have indirectly evaluated the load on the wheels. In the course of ploughing the exerted forces were measured by the strain gauge sensors attached to each link of the three-point hitch. These measured forces we used to calculate the load on individual tractor wheels using a verified algorithm that uses a multibody tractor model. The results show that the large difference between the loads on the left and right rear wheels typical for in-furrow ploughing can be reduced by adjusting the length of the upper link of three-point hitch from the original 5 kN-1 kN. Changing the wheel load resulted in reduction of fuel consumption per ploughed area by 13.7% and increased performance, namely the area ploughed per unit time, by 6.45%.
 • PORTEŠ, P.; KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; FOJTÁŠEK, J.; ZHÁŇAL, L.:
  MODERN TOOLS FOR VEHICLE DEVELOPMENT,
  Engineering Mechanics 2017, pp.54-57, ISBN 978-80-214-5497-2, (2017), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017

  The development of vehicles is constantly advancing, therefore, it is required to have more sophisticated tools for the development of a complete vehicle or its individual parts. This article describes modern tools used at the Institute of Automotive Engineering in Brno for vehicle development, i.e. simulation multibody software MSC ADAMS/Car or tools for MIL and HIL testing of mechatronic systems. Furthermore, the article presents tools enabling the use of multibody models for analysing data obtained from driving tests and software for processing and analysing the measured or calculated data obtained during all phases of vehicle development.
 • PORTEŠ, P.:
  Optimization of vehicle suspension kinematics,
  MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, Vol.2011, (2011), No.1, pp.1-5, ISSN 1214-0821, ČVUT-Praha
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje optimalizaci kinematických charakteristik zavěšení kol automobilu. Vypracovaná metoda zohledňuje specifické požadavky na optimalizaci kinematických vlastností nápravy a na proces konstrukčního návrhu a to jak v etapě vývoje před vyrobením prvního prototypu, tak v etapě testování a dolaďování vlastností vozidla na základě jízdních testů. Příklad aplikace metody konkretizuje jednotlivé dílčí úlohy vedoucí k dosažení optimálních hodnot parametrů nápravy.
 • LAURINEC, M.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Discrete-difference filter in vehicle dynamics analysis,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.19-24, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009

  Článek popisuje možné výhody použití filtru nevyžadujícího derivací pro odhad stavů v dynamice vozidel s využitím měřených signálů. Studovány jsou případy, kdy komplexnost matematického modelu dynamiky neumožňuje použití Rozšířeného Kalmanova filtru (Extended Kalman Filter) běžně užívaného pro nelineární filtraci. Proces filtrace byl aplikován na reálná data z testovacího manévru. Pro popis a vyšetřování příčné dynamiky byl použit jednostopý model vozidla. Samotný filtr byl implementován v programovém prostředí Matlab-Simulink.
 • PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O.:
  Utilization of Optical Systems TRITOP - ATOS in Vehicle Dynamics,
  Advances in Automotive Engineering, Volume II, pp.93-102, ISBN 978-80-7399-497-6, (2008), Tribun EU
  kapitola v knize

  Příspěvek popisuje využití 3D scanerů TRITOP a ATOS v oblasti dynamiky vozidel. Tyto optické systémy poskytují přesné vstupní data do simulačních výpočtů a rovněž slouží k verifikaci výstupů z těchto programů.