Přehled studijních oborů BS a NMS v kombinované formě

Podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech studia lze nalézt pomocí odkazů pod názvy oborů. V akademickém roce 2024/2025 se otevírají v kombinované formě pouze zvýrazněné obory.

Student může studovat bakalářský program ve formě kombinované a navázat v magisterském studiu ve formě prezenční nebo naopak.

Studium
BAKALÁŘSKÉNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
dosažitelný titul: Bc.dosažitelný titul: Ing.
doba studia: 3 rokydoba studia: 2 roky
obory pro přípravu na magisterské studium:
Základy strojního inženýrství (O)
Výrobní technika (DD)
 (DD)
 (DD)
 (A)
Průmyslový design ve strojírenství (A) Průmyslový design ve strojírenství
 (A)
 (A) Matematické inženýrství
Mechatronika (A)
 
obory pro přípravu na povolání (profesní obory):
 (P)  (B)
 (P)  (B)
 (B)
 (B)
 (B)
 (P)  (B)
Stavba strojů a zařízení (P)  (B)
 (B)
Strojírenská technologie (P)  (B)
 (B)
 (B)
(P)Obor bakalářského programu zaměřený na přípravu na povolání.
(B)Varianta studijního plánu pro absolventy příslušného profesního bakalářského oboru.
(O),(A)Obor bakalářského programu zaměřený na přípravu na magisterské studium.
(DD)Obor studijního programu s dvojím diplomem.
 
Další kombinace bakalářského a navazujícího magisterského studia lze volit po splnění podmínek, daných směrnicí pro přijímací řízení.