Přehled studijních oborů BS a NMS v kombinované formě

Podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech studia lze nalézt pomocí odkazů pod názvy oborů. V akademickém roce 2020/2021 se otevírají v kombinované formě pouze zvýrazněné obory.

Student může studovat bakalářský program ve formě kombinované a navázat v magisterském studiu ve formě prezenční nebo naopak.

Studium
BAKALÁŘSKÉNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
dosažitelný titul: Bc.dosažitelný titul: Ing.
doba studia: 3 rokydoba studia: 2 roky
obory pro přípravu na magisterské studium:
Základy strojního inženýrství (O)
Výrobní technika (DD)
Aplikovaná informatika a řízení
Automobilní a dopravní inženýrství
Energetické inženýrství
Fluidní inženýrství
Inženýrská mechanika a biomechanika
Konstrukční inženýrství
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Letecký provoz
Materiálové inženýrství
Mechatronika
Procesní inženýrství
Přesná mechanika a optika
Výrobní stroje, systémy a roboty
Slévárenská technologie
Industrial Engineering (DD)
Výrobní systémy (DD)
Výroba automobilových světel a technických svítidel
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie a průmyslový management
Stavba letadel
Technika prostředí
Materiálové inženýrství (A) Materiálové inženýrství
Průmyslový design ve strojírenství (A) Průmyslový design ve strojírenství
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (A) Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Matematické inženýrství (A) Matematické inženýrství
Mechatronika (A) Mechatronika
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost  Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
obory pro přípravu na povolání (profesní obory):
Aplikovaná informatika a řízení (P) Aplikovaná informatika a řízení (B)
Energetika, procesy a životní prostředí (P) Energetické inženýrství (B)
Fluidní inženýrství (B)
Procesní inženýrství (B)
Technika prostředí (B)
Profesionální pilot (P) Letecký provoz (B)
Stavba strojů a zařízení (P) Automobilní a dopravní inženýrství (B)
Výrobní stroje, systémy a roboty (B)
Strojírenská technologie (P) Slévárenská technologie (B)
Strojírenská technologie (B)
Strojírenská technologie a průmyslový management (B)
(P)Obor bakalářského programu zaměřený na přípravu na povolání.
(B)Varianta studijního plánu pro absolventy příslušného profesního bakalářského oboru.
(O),(A)Obor bakalářského programu zaměřený na přípravu na magisterské studium.
(DD)Obor studijního programu s dvojím diplomem.
 
Další kombinace bakalářského a navazujícího magisterského studia lze volit po splnění podmínek, daných směrnicí pro přijímací řízení.