NETME Centre

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

Laboratoř integrace procesů – 13702

Vedoucí sekce
prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.    
Výzkumný pracovník
M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.    
Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.    
prof. Petro Kapustenko    
B.Sc. Jiří Klemeš   D5/4xx
Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., LL.M.    
M.Sc. Ting Pan, MSc    
M.Sc. Chunyan Si, MSc    
prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.    
Technický pracovník
Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.   D5/435
 

sekce procesního inženýrství – 13711

Vedoucí sekce
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943
 

Sekce přenosu tepla a proudění – 13712

Vedoucí sekce
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.   D3/210
 

sekce termomechaniky – 13713

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

sekce energetického inženýrství – 13714

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
 

sekce termomechaniky – 13715

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

sekce energetického inženýrství – 13716

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.    
 

sekce termomechaniky – 13717

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

Sekce matematiky – 13719

Vedoucí sekce
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.    
 

sekce letadel – 13721

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.   A1/0444
 

sekce automobilního inženýrství – 13724

Vedoucí sekce
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.    
 

sekce kybernetiky a robotiky – 13731

Vedoucí sekce
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.    
Docent
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.   A1/0627
Odborný asistent
Ing. Filip Kšica, Ph.D.   A1/0623
Ing. Petr Lošák, Ph.D.   A1/0623
Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.   A1/0637
Asistent
Ing. Roman Parák   A1/0642
Výzkumný pracovník
Ing. Jan Bajer    
Ing. Petr Hadraba, Ph.D.    
Ing. Martin Juříček    
Ing. Mhd Ali Shehadeh    
Ing. Vojtěch Slabý    
Technický pracovník
Ing. Jan Chalupa    
 

sekce výrobních strojů – 13732

Vedoucí sekce
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.   A1/1218
 

sekce speciálních tekutinových strojů – 13734

Vedoucí sekce
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.    
 

Sekce výrobních systémů – 13738

Vedoucí sekce
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.   A1/1218
 

sekce konstruování – 13741

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    
 

sekce mechaniky těles a mechatroniky – 13742

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A2/614
Výzkumný pracovník
Ing. Libor Borák, Ph.D.   A2-old/704
Ing. Jakub Diakov    
Bc. Vojtěch Gajzler    
Ing. Anna Hrubanová    
Ing. Jiří Kohút   A1/0535
Sudhir Kumar Kondepati, MSc    
Ing. Jan Králík    
Ing. Aleš Kraml    
Ing. Ondřej Pavlík   A2/701
Bc. Ondřej Richter   A2/713
Ing. Bořek Ščerba   D5/448
Bc. Michael Šulc    
Ing. Barbora Thomková    
Ing. Michal Vajdák    
Technický pracovník
Ing. Pavel Skácel, Ph.D.   A2/702
 

sekce konstruování – 13743

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    
 

sekce pokročilých materiálů – 13751

Vedoucí sekce
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.   A3/413
 

sekce lomové mechaniky – 13753

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A2/614
 

Sekce strojírenské technologie – 13761

Vedoucí sekce
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.