prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

E-mail:   piska@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie obrábění
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1521
Telefon:   +420 54114 2555
Fax:   +420 54114 2555
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Sekce strojírenské technologie
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1521

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.12.1989-29.02.1996, FS VUT Brno, interní doktorské studium
 • 01.03.1997-29.02.2008, FSI VUT v Brně, docent oboru Strojírenská technologie
 • 01.04.1997-29.02.2008, FSI VUT v Brně, docent oboru Strojírenská technologie
 • 01.04.1997-30.11.2011, FS VUT Brno, odborný asistent
 • 01.03.2008-, FSI VUT v Brně, Profesor oboru Strojírenská technologie
 • 1984, Ing., 1984, Fakulta strojní, specializace Strojírenská technologie, téma práce: Fyzikálně-mechanické aspekty tvorby třísek u vybraných slitin
 • 1989, CSc., Fakulta strojní, specializace Strojírenská technologie, téma práce – Fyzikálně-mechanické studium tvorby třísky při vysokorychlostním obrábění.
 • 2001, doc., FSI VUT v Brně, habilitační řízení, obor Strojírenská technologie, téma práce – Technologie implantace Kirscherových drátů zevní zevní skeletální fixaci
 • 2009, prof., profesorské řízení, obor Strojírenská technologie, VUT v Brně, téma práce: Machining Today - from Theory to Applications.

Přehled zaměstnání

 • 01.07.1979-30.09.1984, Uh. Brod, technolog Slovstroj
 • 01.10.1985-30.11.1989, VUT, Interní doktorské studium
 • 01.12.1989-29.02.1996, Brno, Odborný asistent
 • 01.03.1996-28.02.1997, Sheffield, Post-doctoral research fellow
 • 01.03.1997-28.02.2003, Brno, Odborný asistent
 • 01.03.2003-31.12.2016, Brno, vedoucí odboru OTO ÚST
 • 01.03.2003-31.05.2004, Brno, ředitel ÚST
 • 01.06.2004-30.04.2006, Brno, zástupce ředitele ÚST
 • 01.05.2006-30.04.2020, Brno, ředitel ÚST

Pedagogická činnost

 • CNC obrábění
 • Technologie výroby
 • Technologie obrábění

Vědeckovýzkumná činnost

3D tisk kovů (EBM), výroba implantátů.

Analýza výkonu řezného nástroje.

PVD / CVD povlaky pro obrábění.

Tribologie rozhraní chip-tool.

Integrita povrchu, topografie a drsnosti.

Návrh řezných nástrojů.

Mechanismus tvorby třísek.

CNC obrábění.

Optimalizace obrábění.

Akademické stáže v zahraničí

 • 26.11.1990-08.12.1990, Birmingham, Kurz CAD/CAM DuctMold, PowerMILL
 • 01.07.1994-31.07.1994, Exeter, ILC. Intenzivní kurz AJ.
 • 01.08.1995-31.08.1995, Cambridge, Studio School. Intenzivní kurz AJ.
 • 01.03.1996-31.03.1997, Sheffield, Post-doctoral research fellow.
 • 01.08.1996-31.08.1996, Edinburgh, ILC. Intenzivní kurz AJ.
 • 11.11.1996-23.11.1996, Cambridge, Addenbrook´s Hospital Cambridge/Clinical Centre NGH Sheffíeld - visiting staff
 • 14.11.2005-26.11.2005, Erlangen, Kurz CNC programátorů Sinumerik Siemens.
 • 12.11.2007-25.11.2007, Ensam Cluny, Visiting staff.
 • 03.12.2007-08.12.2007, DTU Lyngby, Visiting staff.
 • 01.10.2008-07.10.2008, KTH Stockholm, Visiting staff, final defences.
 • 25.05.2009-30.05.2009, ENSAM Cluny, Steering Committee
 • 16.11.2009-22.11.2009, DTU Lyngby, Publikace CIRP
 • 15.09.2010-22.09.2010, A&M ParisTech, Intercut
 • 18.03.2011-25.03.2011, Bristol, Školení Renishaw, MAZAK-MAZATROl
 • 25.04.2011-05.05.2011, TU Sankt-Peterburg, Pracovní stáž, konference
 • 28.01.2013-02.02.2013, Brimingham, Školení PowerMILL
 • 01.07.2013-06.07.2013, Graz, Certifikovaný specialista pro měření s přístroji Infinite Focus pro 2D/3D parametry povrchů
 • 27.01.2014-31.01.2014, Rovigo, H 2020
 • 01.12.2014-06.12.2014, TU Padova, H 2020

Univerzitní aktivity

 • 1992-2006, člen AS FSI VUT v Brně
 • 2000-2003 - člen RVŠ
 • 2003-2004, ředitel ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2004-2005 zástupce ředitele ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2006-dosud - ředitel ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2006-dosud člen VR FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud člen OR STU MTF Trnava
 • 2010-2014 člen Vědecké rady ČVUT v Praze, Fakulty strojní
 • 2013-dosud člen OR ČVUT v Praze, Fakulty strojní
 • 2013-dosud člen VR BIC Brno
 • Člen/předseda SZZ pro BS, MS a PhD na ČVUT v Praze, STU-SF Bratislavě, STU-MtF Trnavě, VŠB-TU SF Ostravě, ENSAM ParisTech, DTU Lyngby, KTH Stockholm

Mimouniverzitní aktivity

 • 2001-2003, člen RVŠ
 • 2003-2017, člen Hodnoticí komise o Zlatou medaili MSV v Brně
 • 2004-2018 předseda komise celostátní soutěže Nejlepší programátor CNC strojů
 • 2009 - dosud, Advances in Manufacturing Science and Technology (Polish Academy of Science) člen redakční rady, člen redakční rady MM Science, člen redakční rady Industrial Engineeting (Slovakia)
 • 2009 - dosud, recenzent článků v Surface Coating (Elsevier, ISSN: 0257-8972, IF 2,193)
 • 2013 - dosud, recenzent článků v Tribology International (Elsevier, ISSN: 0301-679X, IF 1,553)
 • 2013-dosud Oponent projektů VEGA
 • 2013-dosud Oponent projektů KEGA
 • 2009-2013 - člen panelu GA ČR
 • 2014 - dosud, člen Expertní komise pro technické vědy Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2015 - dosud: člen redakční rady časopisu: The journal The Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Fascicle V, Technologies in Machine Building, ISSN 1221- 4566
 • 2015 - dosud: člen poradního výboru (Advisory Board) - časopisu Applied Innovations and Technologies
 • 2015 - člen předsednictva Svazu nástrojáren České republiky
 • 2017-2020 člen panelu GA ČR
 • 2018 - dosud rezenzent článků Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (BMSE)
 • 2018 - dosud recenzent článků v časopise Materials (MDPI)
 • 2019 - dosud recenzent článků Applied Sciences (MDPI)
 • 2020 - dosud Člen hodnoticí komise projektů Horizon 2020
 • 2021-dosud rezenzent článků v Materials Science and Engineering: A (IF 5,2)

Spolupráce s průmyslem

1985-1989 VUNAR a.s. Nové Zámky

1989-1990 Bytex Brno

1990-1991 Stavitelství mostů a dálnic, Praha, LASAK, Praha, JKZ Bučovice

1991-1993 PROFI AC, Brno, KSB Brno, FICEP-METORA, Brno

1993-1996 MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě, CIMCOOL, Vlaardingen

1996-dosud: SHM, Šumperk, LISS-PLATIT, Rožnov, ZPS-FN, Zlin, K-TOOLS, Zlín, Pramet Tools, Šumperk, Preciosa, a.s., Brodek, Sandvik, Praha

2010-dosud: Moravia Cans, Bojkovice

2012-dosud: MUBEA, Attendorn, Seco Tools, Brno

 

Ocenění vědeckou komunitou

2020 - dosud časopis Materials (ISSN 1996-1944; CODEN: MATEG9) IF 3,057 - tématický editor

Projekty

 • Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii (grant GAČR 101/93/0569 FSI VUT v Brně, 1993-95; 1,2 mil. Kč)
 • Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii(grant The Royal Society/NATO/96B/BLL: The University of Sheffield, Clinical Science Centre, 1997; 10,5 tis. GBP)
 • Píška, M.: NS97/12/168: Účinky pokrokové drátové technologie na vnější fixaci of zlomenin (The University of Sheffield, Clinical Science Centre, Nothern General Hospital, 1997-98; 22 tis. GBP)
 • spoluřešitel: Grant GAČR 101/98/0855 Technologie zpracování nových kompozitních materiálů tuzemské výroby (nositel: Doc.Ing. A. Humár, CSc.,1998-2000; 2,4 mil. Kč.)
 • Píška, M.: Inovace NC laboratoře pro výuku CAM (Projekt FRVŠ č. 1585 T.O. H 2000; 1,35 mil. Kč)
 • Píška, M.: Obnova přístrojového a strojního vybavení - Modernizace CNC laboratoře pro výuku předmětů technologie obrábění (MŠMT 2001; 1,4 mil. Kč)
 • Píška, M.: Inovace laboratoře C2 na FSI VUT v Brně. Investiční rozvojový projekt VUT v Brně, 2004 (5,6 mil. Kč)
 • Píška, M.: Program na podporu rozvoje internacionalizace výuky Strojírenské technologie FSI VUT v Brně. (Rozvojový projekt v Brně, 2005 2 mil. Kč)
 • Píška, M. Rozvoj moderních strojírenských technologií využitím progresivních CAD/CAM a CNC aplikací. (Rozvojový projekt v Brně, 2006, 1,2 mil. Kč)
 • Píška, M.: Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management. Projekt ESF, OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075, 2005-2007, 2,6 mil. Kč)
 • Píška, M.: Noví inženýři pro vysoce produktivní průmysl. ENSAM-VUT, 2008-2010, 2,2 mil. Kč
 • Píška, M.: Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.(Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2007 (C-25). Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.), 2007, 386  tis. Kč.
 • Píška,M.: OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiích.CZ.1.07./2.4.00/12.0029. 2010-2012, 6,9 mil. Kč
 • TA02011362:Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek. 2012-2013
 • MUBEA-BUT: R&D 061331007352: New Technologies for Advanced Manufacturing. 2012-2017.
 • FRVŠ 3386 A a 2006 Rozšíření Komplexního grafického pracoviště pro metodu Rapid Prototyping
 • FRVŠ 2636 G1 2009 Moderní metody konstruování řezných nástrojů pomocí systémů CAD/CAM/CAE
 • FRVŠ G1 2358 2012  Modernizace cvičení předmětu Technologie obrábění
 • FRVŠ 1393 Aa 2013 Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství
 • Participace ve výzkumných projektech: TU Mnichov, Cimcool Cincinnati Milacron (Holandsko), SHM Šumperk, LISS Platit, Czech Coating, Struers (Dánsko), Pramet Tools, ZPS- FN Zlín, LASAK Praha, TU Mnichov, TU Haifa, MEDIN, Orthofix (Itálie)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

214

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

178

Citace ostatní (bez autocitací)

286

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

2005 - dosud Člen Svazu nástrojáren

2017 - dosud Člen představenstva Svazu nástrojáren

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PÍŠKA, M.; HAVLÍKOVÁ, T.; VNUKOVÁ, Z.:
  SUPERIOR COATING TECHNOLOGY FOR ADVANCED COLD WIRE DRAWING OF SPRING STEELS, MM publishing, s.r.o..
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁČEK, J.; FOKSOVÁ, V.:
  Advanced Production of Aluminum and Steel Cans , INSA Rennes, Francie
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.; URBANCOVÁ, K.:
  On the Machining of Joint Implant UHMWPE Inserts, INSA Rennes, Francie
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.:
  The new technologies for advanced joint implants, INSA Rennes, Francie
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.; VNUKOVÁ, Z.:
  Aplikace polymerů – tribologické a energetické účinky na tváření závitů v zušlechtěné oceli , Česká strojnická společnost
  prezentace, poster
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; VNUKOVÁ, Z.; PETRENEC, M.; SEDLÁKOVÁ, E.:
  Exquisite Energy Savings at Cold Metal Forming of Threads through the Application of Polymers, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; URBANCOVÁ, K.:
  Advanced Machining of Joint Implant UHMWPE Inserts, MDPI, Switzerland
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; KOLOMÝ, Š.:
  ON THE EFFECTIVE SUBSTITUTION OF TURNING BY PERIPHERAL MILLING,
  Proceedings of the 32nd DAAAM International Symposium,, pp.16-21, ISBN 978-3-902734-33-4, (2021), DAAAM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: DAAAM, Vienna, 28.10.2021-29.10.2021
 • PÍŠKA, M.; KOLOMÝ, Š.:
  ON tHE EFFECTIVE SUBSTITUTION OF TURNING BY PERIPHERAL MILLING , DAAAM International
  přednáška
 • VARHANÍK, M., PÍŠKA, M.:
  THE MACHINABILITY OF INC 718 BY CERAMIC INSERTS, Vogel Publishing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; SEDLÁČEK, J.; FOKSOVÁ, V.:
  Tribological Performance of Graphene and Graphene Oxide Films as Solid Lubricant Layers on Tool Steel Surfaces,
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, pp.1-9, (2020), IOP Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2020, Galati, 09.09.2020-11.09.2020
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  EBM – průlomová technologie výroby exponovaných kovových součástí 3D tiskem,
  MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, Vol.2020, (2020), No.4, pp.42-45, ISSN 1211-6653, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  ANALYSIS OF FORCES INDUCED BY COATED CUTTING TOOLS AT WET AND DRY GROOVING OF HARDENED STEEL, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NESLUŠAN, M.; URÍČEK, J.; MIČIETOVÁ, A.; MINÁRIK, P.; PÍŠKA, M.; ČILÍKOVÁ, M.:
  Decomposition of cutting forces with respect to chip segmentation and white layer thickness when hard turning 100Cr6, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PETRENEC, M.:
  A Study of Crack Initiation Mechanism in the Aluminum Alloy 7475-T7351 when Tensile Loading,
  Procedia Structural Integrity, pp.469-474, (2019), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-9), Brno, 26.06.2019-28.06.2019
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.:
  Vliv technologie obrábění na únavové vlastnosti letecké slitiny hliníku, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • OLINA, A.; PÍŠKA, M.; PETRENEC, M.; HERVOCHES, C.; BERAN, P.; PECHOUŠEK, J.; KRÁL, P.:
  Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; PETRENEC, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.:
  Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining, MPDI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the SLM and EBM of Ti-6Al-4V ELI alloy for advanced knee arthroplasty , British Orthopaedics Research Society
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the SLM and EBM of Ti-6Al-4V ELI alloy for advanced knee arthroplasty , BONE RESEARCH SOCIETY and BRITISH ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY
  přednáška
 • PÍŠKA, M.:
  Advanced knee implants for the third millennium, OMICS International
  přednáška
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PETRENEC, M.:
  A Study of Crack Initiation Mechanism in the Aluminum Alloy 7475-T7351 when Tensile Loading,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9), pp.124-124, ISBN 978-80-214-5760-7, (2019), Vutium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-9), Brno, 26.06.2019-28.06.2019
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  Analysis of machined electron beam treated Ti6Al4V-ELI implant surfaces,
  Advanced Materials Letters, Vol.Volume 10, (2019), No.6, pp.381-385, ISSN 0976-3961, VBRI Press
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  Advanced knee implants for the third millenium,
  Journal of Material Sciences & Enginering, Vol.8, (2019), No.March 2019, pp.20-21, ISSN 2169-0022, Conference Series IIc LTD - UK
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the machining of Ti-6Al-4V ELI alloy made with EBM technology for implants,
  UTIS 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING CONGRESS PROCEEDINGS, pp.242-247, ISBN 9755112146, (2018), UTIS Royal Seginus
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, 08.11.2018-10.11.2018
 • RYŠAVÁ, Z.; BRUSHI, S., PÍŠKA, M.; ŽÍDEK, J.:
  COMPARING THE PERFORMANCE OF MICRO-END MILLS WHEN MICRO-MILLING OF ADDITIVE MANUFACTURED TI-6AL-4V TITANIUM ALLOY, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; PRAT, D.:
  POLYNOMIAL INTERPOLATION IN 5-AXIS MILLING, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.:
  Technologické zkoušky obráběcích a tvářecích olejů, TECH MEDIA PUBLISHING s r.o.
  článek souhrnný, posudek
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; DLUHOŠ, J., PETRENEC, M:
  In-situ study of a crack initiation mechanism in the aluminum alloy 7475-T7351
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the analysis of Ti6Al4V-ELI powder material, electron beam technology and machining on quality of machined implant surfaces ,
  European Advanced Material Congress 2018, pp.257-258, ISBN 978-91-88252-12-8, (2018), VBRI Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: European Advanced Material Congress 2018, Stockholm, 20.08.2018-23.08.2018
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Progressive milling technologies, surface quality and fatigue properties of the aluminum alloy 7475-T7351,
  18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture, pp.205-208, ISBN 978-989-20-8548-7, (2018), Tecnico Lisboa
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NT2F18 New Trends in Fatigue and Fracture 2018, Lisboa, 17.07.2018-20.07.2018
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  Řezné materiály současnosti,
  Strojírenská technologie, Vol.22, (2018), No.5, pp.50-53, ISSN 1211-4162, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Technologické zkoušky obráběcích a tvářecích olejů,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.47-55, ISBN 978-80-02-02785-0, (2018), Česká strojnická společnost z.s.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Hotel SKI Nové Město na Moravě, 25.04.2018-27.04.2018
 • OLINA, A.; PÍŠKA, M.:
  THE EFFECT OF V-CARBIDES PRECIPITATION ON TENSILE AND FATIGUE PROPERTIES OF HEAT TREATED SPRING STEELS,
  METAL 2017, pp.949-955, ISBN 978-80-87294-79-6, (2018), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2017, Brno, 24.05.2017-26.05.2017
 • POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; PÍŠKA, M.; ŠANDERA, P.:
  Fatigue Behaviour of Powder Steel Specimens Made by Selective Laser Melting,
  26th International Conference on Metallurgy and Materials, pp.979-984, ISBN 978-80-87294-79-6, (2018), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2017, Brno, 24.05.2017-26.05.2017
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; :
  Vliv technologie obrábění na únavové vlastnosti letecké slitiny hliníku
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.,HERVOCHES, CH.:
  A Study of Progressive Milling Technology on Surface Topography and Fatigue Properties of the High Strength Aluminum Alloy 7475-T7351,
  Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture, pp.7-19, ISBN 978-3-319-70364-0, (2017), Springer International Publishing AG
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NT2F17 New Trends in Fatigue and Fracture 2017, Cancún, 25.10.2017-27.10.2017
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Analysis of powder steel material, laser sintering technology and machining on surface parameters and fatigue, © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & CO. KGaA
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.:
  On the advanced milling technology of thin-walled parts for aerospace industry,
  Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp.113-139, (2017), Springer Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NewTech 2017, Bělehrad, 05.06.2017-09.06.2017
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.; JÍLEK, M.; ČECH, J.; POLZEROVÁ, D.:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu Fischer
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • Píška Miroslav, Jaroš Aleš, Jílek Michal, Čech Jiří, Jílková Dagmar:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu FISCHER
 • TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K.:
  Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, pp.579-582, ISBN 978-3-03835-626-4, (2017), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-8), Brno, 26.06.2016-29.06.2016
 • PÍŠKA, M.; RUSIŇÁK, M.; JÍLEK, M.; POLZEROVÁ, D.:
  Analýza řezných vlastností šroubovitých vrtáků M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • Píška Miroslav, Rusiňák Milan, Jílek Michal, Jílková Dagmar:
  ANALÝZA ŘEZNÝCH VLASTNOSTÍ ŠROUBOVITÝCH VRTÁKŮ M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET
 • TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K.:
  Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L, Trans Tech Publication, Switzerland
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • Píška Miroslav, Jaroš Aleš:
  A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE
 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE, MM Publishing s.r.o
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; BOIVIE, K.:
  A Study of Selective Laser Melting Technology on the Ultra-High Strength Tool Steel Use—Quality, Mechanical Properties and Fatigue,
  Applied Mechanics, Behavior of Materials, and Engineering Systems, pp.67-86, ISBN 978-3-319-41467-6, (2016), Springer International Publishing
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.:
  On the Analysis of Powder Steel Material, Laser Sintering Technology and Machining on Surface Parameters and Fatigue,
  NT2F16 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture , pp.31-32, ISBN 978-953-7738-39-6, (2016), University of Zagreb, Croatia
  abstrakt
  akce: NT2F16 International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture, Dubrovnik, 24.05.2016-27.05.2016
 • PÍŠKA, M.:
  Lze zastavit časový rozvoj opotřebení řezných nástrojů?,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2016, (2016), No.5, pp.70-71, ISSN 1212-2572, MM Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Zvyšování přesnosti při obrábění tenkých stěn a žeber
  zpráva odborná
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  A Study of Cutting and Forming Threads with Coated HSS Taps,
  Journal of Machine Engineering, pp.65-74, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • Píška Miroslav, Polzer Aleš:
  Řezné zkoušky vzorků upravených různými způsoby
 • PÍŠKA, M.:
  Konkurenceschopná výroba začíná kvalitním řezným nástrojem.,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.34, (2015), No.1,2/2015, pp.62-63, ISSN 1212-2572, MM Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Study of materials produced by powder metallurgy using classical and modern additive laser technology, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Coated HSS Taps, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.:
  Povlaky, povlaky-bez nich to už prostě nepůjde!,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.34, (2015), No.1,2/2015, pp.53-54, ISSN 1212-2572, MM Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; DUFKOVÁ, K.:
  On the Modern CNC Milling With a Compensation of Cutting Tools Deflections,
  DAAAM International Science Book 2014, pp.311-322, ISBN 978-3-901509-98-8, (2014), DAAAM International Publishing
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, pp.102-108, ISBN 978-80-87583-11-1, (2014), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno, 26.11.2014-27.11.2014
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.:
  Study of Materials Produced by Powder Metallurgy Using Classical and Modern Additive Laser Technology,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Surface parameters, tribological tests and cutting performance of Surface parameters, tribological tests and cutting performance ofcoated HSS taps,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Povrcháři , Vol.Volume 9, (2014), No.1, pp.28-31, ISSN 1802-9833
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M., SLIWKOVÁ, P.:
  Účinek procesní kapaliny na tváření závitů v plechu,
  TECH MAGAZÍN, Vol.5, (2014), No.10/2014, pp.36-37, ISSN 1804-5413, TECH MEDIA Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.26-34, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.:
  Pětiosé frézování s polynomiální trajektorií,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.15-27, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • PÍŠKA, M.; METELKOVÁ, J.:
  ON THE COMPARISON OF CONTACT AND NON-CONTACT EVALUATIONS OF A MACHINED SURFACE,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.6, pp.1-5, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FIALA, Z.; PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  On the analysis of the sound spectrum at machining of the glass-polyester composite material,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.1, pp.1-4, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Technologické inžinierstvo, Vol.28, (2014), No.1, pp.28-77, ISSN 1336-5967, TU Žilina
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Analýza řezivosti maticových povlakovanýchzávitníků v austenitické oceli, ÚST FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠKA, M.:
  Progresivní výroba drážky se specifickým technologickými parametry, ÚST FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; PEKÁRKOVÁ, E.:
  New Technologies for Individual Joint Implants,
  Proceedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.263-272, ISBN 978-91-7501-893-5, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z.:
  On the effective milling of large workpieces,
  Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.149-158, ISBN 978-91-7501-892-8, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • MADAJ, M.; PÍŠKA, M.:
  On the SPH Orthogonal Cutting Simulation of A2024-T351 Alloy,
  Procedia CIRP, Vol.8, (2013), pp.151-156, ISSN 2212-8271, Elsevier B.V.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 14th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations, Turin, 13.06.2013-15.06.2013
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Teplotní analýza vlivu frézování na prohýbání desky
  zpráva odborná
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Annals of DAAAM , Vol.Volume 23, (2012), No.No1, pp.831-834, ISSN 2304-1382, TU Vienna
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, pp.831-834, ISBN 978-3-901509-91-9, (2012), TU Vienna
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Odborná zpráva - experimentální měření změn povrchové teploty vzorků (plechovek)
  zpráva odborná
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Kostní implantáty na míru - prodlužme si mládí,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2012, (2012), No.7, 8, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.; VILLUMSEN, M.:
  Hole quality and burr reduction in drilling aluminium sheets, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.:
  On the Reaming of Austenitic Steels with Coated Cermets,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th International DAAAM Symposium in Viena, pp.117-118, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Auatomation: Power of Knowledge and Creativity", Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Nové poznatky z povlakování maticových závitníků pro obrábění austenitických ocelí,
  Sborník přednášek a prezentací. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav., pp.4-9, ISBN 978-80-904502-9-5, (2011), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno hotel Myslivna, 22.11.2011-23.11.2011
 • PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.:
  HOLE QUALITY AND BURR REDUCTION IN DRILLING ALUMINIUM SHEETS,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.87-92, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D.:
  NEWTECH 2011,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.1-267, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • HÁJEK, V.; PÍŠKA, M.:
  Taguchi statistical method used for optimization of the TiAlCN UniCut coating for saw band cutting application,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.87-92, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • VEPREK, S.; PÍŠKA, M.:
  Oxygen Impurities in Ti-Si-N and Related Systems are Hindering the Phase Segregation, Formation of Stable Nanostructure and Degrading the Cutting Performance of Tools Coated with the Nanocomposites,
  20th International Symposium on Plasma Chemistry http://ispc20.plasmainstitute.org/, pp.54-57, ISBN 9241562676, (2011), A.J. Drexel Plasma Institute
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.:
  Manufacturing technologies as driving tools for sustainable growth and high quality education,
  Sovremennoe masinostrojenije. Nauka i obrazovanije., pp.59-64, ISBN 978-5-02-025402-2, (2011), IPU Petersburg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Sovremennoe masinostrojenie. Nauka i obrazovanije., Peterburg, 14.06.2011-15.06.2011
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  Nové přístupy k vývoji umělých kloubních náhrad,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.10, (2010), No.10, pp.88-89, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; LADECKÝ, T.:
  Prototyping by Single Point Incremental Forming,
  Kovárenství, Vol.2010, (2010), No.38, pp.37-40, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.118-118, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), Repropress, Srbská 53, Brno
  abstrakt
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.; PTÁČKOVÁ, M.; MADAJ, M.; CHARVÁT, O.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  PROPERTIES OF THE BIOCOMPATIBLE TiAl6V4 MATERIAL PRODUCED BY DMLS,
  International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Vol.2010, (2010), No.4-5, pp.74-77, ISSN 1313-0226, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesní kapaliny na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.10-15, ISBN 978-80-02-02237-4, (2010), Česká strojnická společnost
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  On the precise shoulder milling with an optimized 4-axis CNC machining,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.43-47, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Precise Shoulder Milling with an Optimised 4-axis CNC-Toolpath Generation,
  Technologies in Machine Building, Vol.XXVII, (2009), No.2009, pp.165-168, ISSN 1221-4566, University of Galati
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: NEWTECH 2009, Galati, 23.09.2009-25.09.2009
 • DECHIFFRE, L.; TOSELLO, G.; PÍŠKA, M.; MULLER, P.:
  Investigation on capability of the reaming process using minimal quantity lubrication,
  CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol.2, (2009), No.1, pp.47-54, ISSN 1755-5817, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ICCE-17, pp.389-389, ISBN none, (2009), University of New Orleans
  abstrakt
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Stress-strain analysis of modern end milling HSS cutters,
  Transfer 2008, pp.76-76, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • FOREJT, M.; POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  The influence of cutting conditions and chip form for cutting-off operations with modern tools,
  TRANSFER 2008, pp.33-33, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  New Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing,
  Nové smery vo výrobných technológiách 2008, pp.236-239, ISBN 978-80-553-0044-3, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové smery vo výrobných technológiách 2008, Prešov, 19.06.2008-21.06.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PÍŠKA, M.; METELKOVÁ, J.:
  ON THE COMPARISON OF CONTACT AND NON-CONTACT EVALUATIONS OF A MACHINED SURFACE,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.6, pp.1-5, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Integrita povrchu obrobených dílů hraje zásadní roli v jejich použití, efektivitě, uživatelského pohodlé a bezpečnosti. Dlouhodobý trend snižování hmotnosti a zvyšování využití výrobních dílců tlačí výrobce na vyhodnocování těchto povrchů z mnoha hledisek. Rostoucím trendem jsou optické bezkontaktní metody, které úspěšně konkurují kontaktním metodám. Článek se zabývá vybraným metodám kontaktního a bezkontaktního hodnocení obrobeného povrchu (Form Talysurf Intra, Taylor Hobson and IFM G4, Alicona) a vztahy nezi 2D a 2D povrchovými parametry při čelním soustružení AlCu4MgSi různými posuvy. Byla nalezena statisticky významná shoda mezi amplitudovými a funkcionálními parametry povrchu. Článek prokazuje obrovské výhody, které tato bezkontaktní technika přináší.
 • MADAJ, M.; PÍŠKA, M.:
  On the SPH Orthogonal Cutting Simulation of A2024-T351 Alloy,
  Procedia CIRP, Vol.8, (2013), pp.151-156, ISSN 2212-8271, Elsevier B.V.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 14th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations, Turin, 13.06.2013-15.06.2013

  Tento článek prezentuje některé výsledky SPH simulace ortogoálního obrábění hliníkové slitiny A2024-T351 a srovnává je s experimentálními výsledky a výsledky FEM simulace publikovanými Mabroukim a kol. Simulace byly provedeny v řešiči ANSYS LS-DYNA. Materiálové vlastnosti obrobku byly definovány materiálovým modelem Johnson-Cook. V této práci byly sledován vliv parametrů poškození D1-D5 dle Jonhson-Cooka a vliv hustoty SPH částic na tvorbu segmentované třísky. Tvary třísek, napětí dle von Misese, plastické přetvoření, deformační rychlosti a řezné síly byly srovnány s publikovanými výsledky, přičemž bylo potvrzeno, že SPH metoda je schopna simulovat řezné síly a tvar třísky správně. Experimentální část byla provedena na CNC stroji s využitím nepovlakované destičky ze slinutého karbidu. Řezné rychlosti se pohybovaly v rozsahu 200-800 m/min, hodnota posuvu byla nastavena na 0,4 mm, šířka záběru byla 4,0 mm. S ohledem na hustotu SPH částic bylo zjištěno, že model s větší hustotou měl větší tendenci tvořit segmentovanou třísku. Aby simulovaná tříska odpovídala experimentálním výsledkům, je nutné použít J-C parametry porušení a hodnotu minimálního požadovaného plastického přetvoření při lomu
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Annals of DAAAM , Vol.Volume 23, (2012), No.No1, pp.831-834, ISSN 2304-1382, TU Vienna
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012

  Tento článek popisuje efektivní řezání austenitické oceli pomocí závitníků HSS-E M6-6H Narex Zdanice, chráněných CrAlN, TiCN and TiN PVD povlaky. Jako obráběný materiálbyla použita chrom-ncklová nestabilizovaná ocel X5CrNi 18-10. Řezná rychlost vc=10 m/min, vnější chlazení s Cimperial HD 801-03 - 10%, 60 barů. CNC centrum MCV 1210 s dynamometrem KISTLER 9272. Výsledky prokázaly obrobení 40-45 s přijatelnou kvalitou opracování, nejlepších výsledků bylo dosaženo s CrAlN povlakem.
 • PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.:
  HOLE QUALITY AND BURR REDUCTION IN DRILLING ALUMINIUM SHEETS,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.87-92, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011

  Kvalita děr a redukce otřepů při vrtání plechů tloušťky 2 mm tvářené hliníkové slitiny Al99.7Mg0.5Cu-H24, s použitím vrtáků 1.6 and 2 mm. optimalizace designu a řezných podmínek.
 • DECHIFFRE, L.; TOSELLO, G.; PÍŠKA, M.; MULLER, P.:
  Investigation on capability of the reaming process using minimal quantity lubrication,
  CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol.2, (2009), No.1, pp.47-54, ISSN 1755-5817, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Výzkum řezivosti výstružníků s pomocí mikromazání mlhou při obrábění austenitické oceli pomocí HSS nástrojjů.