prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

E-mail:   piska@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie obrábění
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1521

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.12.1989-29.02.1996, FS VUT Brno, interní doktorské studium
 • 01.03.1997-29.02.2008, FSI VUT v Brně, docent oboru Strojírenská technologie
 • 01.04.1997-29.02.2008, FSI VUT v Brně, docent oboru Strojírenská technologie
 • 01.04.1997-30.11.2011, FS VUT Brno, odborný asistent
 • 01.03.2008-, FSI VUT v Brně, Profesor oboru Strojírenská technologie
 • 1984, Ing., 1984, Fakulta strojní, specializace Strojírenská technologie, téma práce: Fyzikálně-mechanické aspekty tvorby třísek u vybraných slitin
 • 1989, CSc., Fakulta strojní, specializace Strojírenská technologie, téma práce – Fyzikálně-mechanické studium tvorby třísky při vysokorychlostním obrábění.
 • 2001, doc., FSI VUT v Brně, habilitační řízení, obor Strojírenská technologie, téma práce – Technologie implantace Kirscherových drátů zevní zevní skeletální fixaci
 • 2009, prof., profesorské řízení, obor Strojírenská technologie, VUT v Brně, téma práce: Machining Today - from Theory to Applications.

Přehled zaměstnání

 • 01.07.1979-30.09.1984, Uh. Brod, technolog Slovstroj
 • 01.10.1985-30.11.1989, VUT, Interní doktorské studium
 • 01.12.1989-29.02.1996, Brno, Odborný asistent
 • 01.03.1996-28.02.1997, Sheffield, Post-doctoral research fellow
 • 01.03.1997-28.02.2003, Brno, Odborný asistent
 • 01.03.2003-31.12.2016, Brno, vedoucí odboru OTO ÚST
 • 01.03.2003-31.05.2004, Brno, ředitel ÚST
 • 01.06.2004-30.04.2006, Brno, zástupce ředitele ÚST
 • 01.05.2006-30.04.2020, Brno, ředitel ÚST

Pedagogická činnost

 • CNC obrábění
 • Technologie výroby
 • Technologie obrábění

Vědeckovýzkumná činnost

3D tisk kovů (EBM), výroba implantátů.

Analýza výkonu řezného nástroje.

PVD / CVD povlaky pro obrábění.

Tribologie rozhraní chip-tool.

Integrita povrchu, topografie a drsnosti.

Návrh řezných nástrojů.

Mechanismus tvorby třísek.

CNC obrábění.

Optimalizace obrábění.

Akademické stáže v zahraničí

 • 26.11.1990-08.12.1990, Birmingham, Kurz CAD/CAM DuctMold, PowerMILL
 • 01.07.1994-31.07.1994, Exeter, ILC. Intenzivní kurz AJ.
 • 01.08.1995-31.08.1995, Cambridge, Studio School. Intenzivní kurz AJ.
 • 01.03.1996-31.03.1997, Sheffield, Post-doctoral research fellow.
 • 01.08.1996-31.08.1996, Edinburgh, ILC. Intenzivní kurz AJ.
 • 11.11.1996-23.11.1996, Cambridge, Addenbrook´s Hospital Cambridge/Clinical Centre NGH Sheffíeld - visiting staff
 • 14.11.2005-26.11.2005, Erlangen, Kurz CNC programátorů Sinumerik Siemens.
 • 12.11.2007-25.11.2007, Ensam Cluny, Visiting staff.
 • 03.12.2007-08.12.2007, DTU Lyngby, Visiting staff.
 • 01.10.2008-07.10.2008, KTH Stockholm, Visiting staff, final defences.
 • 25.05.2009-30.05.2009, ENSAM Cluny, Steering Committee
 • 16.11.2009-22.11.2009, DTU Lyngby, Publikace CIRP
 • 15.09.2010-22.09.2010, A&M ParisTech, Intercut
 • 18.03.2011-25.03.2011, Bristol, Školení Renishaw, MAZAK-MAZATROl
 • 25.04.2011-05.05.2011, TU Sankt-Peterburg, Pracovní stáž, konference
 • 28.01.2013-02.02.2013, Brimingham, Školení PowerMILL
 • 01.07.2013-06.07.2013, Graz, Certifikovaný specialista pro měření s přístroji Infinite Focus pro 2D/3D parametry povrchů
 • 27.01.2014-31.01.2014, Rovigo, H 2020
 • 01.12.2014-06.12.2014, TU Padova, H 2020

Univerzitní aktivity

 • 1992-2006, člen AS FSI VUT v Brně
 • 2000-2003 - člen RVŠ
 • 2003-2004, ředitel ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2004-2005 zástupce ředitele ÚST, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2006-2020, vedoucí Odboru technologie obrábění
 • 2006-2020 člen VR FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud člen OR STU MTF Trnava
 • 2010-2014 člen Vědecké rady ČVUT v Praze, Fakulty strojní
 • 2013-dosud člen OR ČVUT v Praze, Fakulty strojní
 • 2013-dosud člen VR BIC Brno
 • 2023-dosud člen VR MTF VŠB TU Ostrava
 • Člen/předseda SZZ pro BS, MS a PhD na ČVUT v Praze, STU-SF Bratislavě, STU-MtF Trnavě, VŠB-TU SF Ostravě, ENSAM ParisTech, DTU Lyngby, KTH Stockholm

Mimouniverzitní aktivity

 • 2001-2003, člen RVŠ
 • 2003-2017, člen Hodnoticí komise o Zlatou medaili MSV v Brně
 • 2004-2018 předseda komise celostátní soutěže Nejlepší programátor CNC strojů
 • 2009 - dosud, Advances in Manufacturing Science and Technology (Polish Academy of Science) člen redakční rady, člen redakční rady MM Science, člen redakční rady Industrial Engineeting (Slovakia)
 • 2009 - dosud, recenzent článků v Surface Coating (Elsevier, ISSN: 0257-8972, IF 2,193)
 • 2013 - dosud, recenzent článků v Tribology International (Elsevier, ISSN: 0301-679X, IF 1,553)
 • 2013-dosud Oponent projektů VEGA
 • 2013-dosud Oponent projektů KEGA
 • 2009-2013 - člen panelu GA ČR
 • 2014 - dosud, člen Expertní komise pro technické vědy Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2015 - dosud: člen redakční rady časopisu: The journal The Annals of “Dunărea de Jos” University of Galaţi, Fascicle V, Technologies in Machine Building, ISSN 1221- 4566
 • 2015 - dosud: člen poradního výboru (Advisory Board) - časopisu Applied Innovations and Technologies
 • 2015 - člen předsednictva Svazu nástrojáren České republiky
 • 2017-2020 člen panelu GA ČR
 • 2018 - dosud rezenzent článků Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (BMSE)
 • 2018 - dosud recenzent článků v časopise Materials (MDPI)
 • 2019 - dosud recenzent článků Applied Sciences (MDPI)
 • 2020 - dosud Člen hodnoticí komise projektů Horizon 2020
 • 2021-dosud rezenzent článků v Materials Science and Engineering: A (IF 5,2)

Spolupráce s průmyslem

1985-1989 VUNAR a.s. Nové Zámky

1989-1990 Bytex Brno

1990-1991 Stavitelství mostů a dálnic, Praha, LASAK, Praha, JKZ Bučovice

1991-1993 PROFI AC, Brno, KSB Brno, FICEP-METORA, Brno

1993-1996 MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě, CIMCOOL, Vlaardingen

1996-dosud: SHM, Šumperk, LISS-PLATIT, Rožnov, ZPS-FN, Zlin, K-TOOLS, Zlín, Pramet Tools, Šumperk, Preciosa, a.s., Brodek, Sandvik, Praha

2010-dosud: Moravia Cans, Bojkovice

2012-dosud: MUBEA, Attendorn, Seco Tools, Brno

 

Ocenění vědeckou komunitou

2020 - dosud: časopis Materials (ISSN 1996-1944; CODEN: MATEG9) IF 3,057 - tématický editor

2021 - dosud: časopis Materials Science & Engineering A, reviewer

2023 - The DAAAM 2023 Certificate: The best video-presentation of the conference

Projekty

 • Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii (grant GAČR 101/93/0569 FSI VUT v Brně, 1993-95; 1,2 mil. Kč)
 • Píška, M.: Technologie vrtání a zevní transoseální fixace v ortopedii(grant The Royal Society/NATO/96B/BLL: The University of Sheffield, Clinical Science Centre, 1997; 10,5 tis. GBP)
 • Píška, M.: NS97/12/168: Účinky pokrokové drátové technologie na vnější fixaci of zlomenin (The University of Sheffield, Clinical Science Centre, Nothern General Hospital, 1997-98; 22 tis. GBP)
 • spoluřešitel: Grant GAČR 101/98/0855 Technologie zpracování nových kompozitních materiálů tuzemské výroby (nositel: Doc.Ing. A. Humár, CSc.,1998-2000; 2,4 mil. Kč.)
 • Píška, M.: Inovace NC laboratoře pro výuku CAM (Projekt FRVŠ č. 1585 T.O. H 2000; 1,35 mil. Kč)
 • Píška, M.: Obnova přístrojového a strojního vybavení - Modernizace CNC laboratoře pro výuku předmětů technologie obrábění (MŠMT 2001; 1,4 mil. Kč)
 • Píška, M.: Inovace laboratoře C2 na FSI VUT v Brně. Investiční rozvojový projekt VUT v Brně, 2004 (5,6 mil. Kč)
 • Píška, M.: Program na podporu rozvoje internacionalizace výuky Strojírenské technologie FSI VUT v Brně. (Rozvojový projekt v Brně, 2005 2 mil. Kč)
 • Píška, M. Rozvoj moderních strojírenských technologií využitím progresivních CAD/CAM a CNC aplikací. (Rozvojový projekt v Brně, 2006, 1,2 mil. Kč)
 • Píška, M.: Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management. Projekt ESF, OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075, 2005-2007, 2,6 mil. Kč)
 • Píška, M.: Noví inženýři pro vysoce produktivní průmysl. ENSAM-VUT, 2008-2010, 2,2 mil. Kč
 • Píška, M.: Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.(Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2007 (C-25). Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.), 2007, 386  tis. Kč.
 • Píška,M.: OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiích.CZ.1.07./2.4.00/12.0029. 2010-2012, 6,9 mil. Kč
 • TA02011362:Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek. 2012-2013
 • MUBEA-BUT: R&D 061331007352: New Technologies for Advanced Manufacturing. 2012-2017.
 • FRVŠ 3386 A a 2006 Rozšíření Komplexního grafického pracoviště pro metodu Rapid Prototyping
 • FRVŠ 2636 G1 2009 Moderní metody konstruování řezných nástrojů pomocí systémů CAD/CAM/CAE
 • FRVŠ G1 2358 2012  Modernizace cvičení předmětu Technologie obrábění
 • FRVŠ 1393 Aa 2013 Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství
 • Participace ve výzkumných projektech: TU Mnichov, Cimcool Cincinnati Milacron (Holandsko), SHM Šumperk, LISS Platit, Czech Coating, Struers (Dánsko), Pramet Tools, ZPS- FN Zlín, LASAK Praha, TU Mnichov, TU Haifa, MEDIN, Orthofix (Itálie)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

1405

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

178

Citace ostatní (bez autocitací)

1452

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

2005 - dosud Člen Svazu nástrojáren

2017 - dosud Člen představenstva Svazu nástrojáren

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PÍŠKA, M.; HOLKOVÁ, K.:
  HiPIMS - technologie pro tvorbu odolných povlaků,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2023, (2023), No.5, pp.16-17, ISSN 1212-2572, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; HOLKOVÁ, K.:
  ON THE EFFECT OF ADVANCED PVD COATING ON PERFORMANCE OF CUTTING DIES IN AUSTENITIC STEEL,
  Proceedings of the 34th DAAAM International Symposium, pp.16-25, ISBN 978-3-902734-20-4, (2023), DAAAM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: DAAAM, Vienna, 28.10.2021-29.10.2021
 • PÍŠKA, M.; HOLKOVÁ, K.:
  ON THE EFFECT OF ADVANCED PVD COATING ON PERFORMANCE OF CUTTING DIES IN AUSTENITIC STEEL , DAAAM International
  prezentace, poster
 • PÍŠKA, M.; VNUKOVÁ, Z.; SEDLÁČEK, J.:
  Účinek fullerenových částic WS2 na tribologii tváření kovových materiálů ,
  TECH MAGAZÍN, Vol. TM 042023, (2023), No.4, pp.41-43, ISSN 1804-5413, TECH MEDIA PUBLISHING s r.o.. Petržílova 3304/19 143 00 Praha 4
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; VNUKOVÁ, Z.; SEDLÁČEK, J.:
  Účinek fullerenových částic WS2 na tribologii tváření kovových materiálů , Česká strojnická společnost
  prezentace, poster
 • PÍŠKA, M.; KAREŠOVÁ, P.:
  Suché elektrolytické leštění,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2023, (2023), No.5, pp.30-33, ISSN 1212-2572, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; HAVLÍKOVÁ, T.; VNUKOVÁ, Z.:
  SUPERIOR COATING TECHNOLOGY FOR ADVANCED COLD WIRE DRAWING OF SPRING STEELS, MM publishing, s.r.o..
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁČEK, J.; FOKSOVÁ, V.:
  Advanced Production of Aluminum and Steel Cans , INSA Rennes, Francie
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.; URBANCOVÁ, K.:
  On the Machining of Joint Implant UHMWPE Inserts, INSA Rennes, Francie
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.:
  The new technologies for advanced joint implants, INSA Rennes, Francie
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.; VNUKOVÁ, Z.:
  Aplikace polymerů – tribologické a energetické účinky na tváření závitů v zušlechtěné oceli , Česká strojnická společnost
  prezentace, poster
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; VNUKOVÁ, Z.; PETRENEC, M.; SEDLÁKOVÁ, E.:
  Exquisite Energy Savings at Cold Metal Forming of Threads through the Application of Polymers, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; URBANCOVÁ, K.:
  Advanced Machining of Joint Implant UHMWPE Inserts, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; KOLOMÝ, Š.:
  ON THE EFFECTIVE SUBSTITUTION OF TURNING BY PERIPHERAL MILLING,
  Proceedings of the 32nd DAAAM International Symposium,, pp.16-21, ISBN 978-3-902734-33-4, (2021), DAAAM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: DAAAM, Vienna, 28.10.2021-29.10.2021
 • PÍŠKA, M.; KOLOMÝ, Š.:
  ON tHE EFFECTIVE SUBSTITUTION OF TURNING BY PERIPHERAL MILLING , DAAAM International
  přednáška
 • VARHANÍK, M., PÍŠKA, M.:
  THE MACHINABILITY OF INC 718 BY CERAMIC INSERTS, Vogel Publishing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; SEDLÁČEK, J.; FOKSOVÁ, V.:
  Tribological Performance of Graphene and Graphene Oxide Films as Solid Lubricant Layers on Tool Steel Surfaces,
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, pp.1-9, (2020), IOP Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2020, Galati, 09.09.2020-11.09.2020
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  EBM – průlomová technologie výroby exponovaných kovových součástí 3D tiskem,
  MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, Vol.2020, (2020), No.4, pp.42-45, ISSN 1211-6653, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  ANALYSIS OF FORCES INDUCED BY COATED CUTTING TOOLS AT WET AND DRY GROOVING OF HARDENED STEEL, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NESLUŠAN, M.; URÍČEK, J.; MIČIETOVÁ, A.; MINÁRIK, P.; PÍŠKA, M.; ČILÍKOVÁ, M.:
  Decomposition of cutting forces with respect to chip segmentation and white layer thickness when hard turning 100Cr6, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PETRENEC, M.:
  A Study of Crack Initiation Mechanism in the Aluminum Alloy 7475-T7351 when Tensile Loading,
  Procedia Structural Integrity, pp.469-474, (2019), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-9), Brno, 26.06.2019-28.06.2019
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.:
  Vliv technologie obrábění na únavové vlastnosti letecké slitiny hliníku, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • OLINA, A.; PÍŠKA, M.; PETRENEC, M.; HERVOCHES, C.; BERAN, P.; PECHOUŠEK, J.; KRÁL, P.:
  Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; PETRENEC, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.:
  Fatigue Life of 7475-T7351 Aluminum After Local Severe Plastic Deformation Caused by Machining, MPDI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the SLM and EBM of Ti-6Al-4V ELI alloy for advanced knee arthroplasty , British Orthopaedics Research Society
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the SLM and EBM of Ti-6Al-4V ELI alloy for advanced knee arthroplasty , BONE RESEARCH SOCIETY and BRITISH ORTHOPAEDIC RESEARCH SOCIETY
  přednáška
 • PÍŠKA, M.:
  Advanced knee implants for the third millennium, OMICS International
  přednáška
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; DLUHOŠ, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; PETRENEC, M.:
  A Study of Crack Initiation Mechanism in the Aluminum Alloy 7475-T7351 when Tensile Loading,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9), pp.124-124, ISBN 978-80-214-5760-7, (2019), Vutium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-9), Brno, 26.06.2019-28.06.2019
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  Analysis of machined electron beam treated Ti6Al4V-ELI implant surfaces,
  Advanced Materials Letters, Vol.Volume 10, (2019), No.6, pp.381-385, ISSN 0976-3961, VBRI Press
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  Advanced knee implants for the third millenium,
  Journal of Material Sciences & Enginering, Vol.8, (2019), No.March 2019, pp.20-21, ISSN 2169-0022, Conference Series IIc LTD - UK
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the machining of Ti-6Al-4V ELI alloy made with EBM technology for implants,
  UTIS 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING CONGRESS PROCEEDINGS, pp.242-247, ISBN 9755112146, (2018), UTIS Royal Seginus
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, 08.11.2018-10.11.2018
 • RYŠAVÁ, Z.; BRUSHI, S., PÍŠKA, M.; ŽÍDEK, J.:
  COMPARING THE PERFORMANCE OF MICRO-END MILLS WHEN MICRO-MILLING OF ADDITIVE MANUFACTURED TI-6AL-4V TITANIUM ALLOY, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; PRAT, D.:
  POLYNOMIAL INTERPOLATION IN 5-AXIS MILLING, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.:
  Technologické zkoušky obráběcích a tvářecích olejů, TECH MEDIA PUBLISHING s r.o.
  článek souhrnný, posudek
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; DLUHOŠ, J., PETRENEC, M:
  In-situ study of a crack initiation mechanism in the aluminum alloy 7475-T7351
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  On the analysis of Ti6Al4V-ELI powder material, electron beam technology and machining on quality of machined implant surfaces ,
  European Advanced Material Congress 2018, pp.257-258, ISBN 978-91-88252-12-8, (2018), VBRI Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: European Advanced Material Congress 2018, Stockholm, 20.08.2018-23.08.2018
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Progressive milling technologies, surface quality and fatigue properties of the aluminum alloy 7475-T7351,
  18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture, pp.205-208, ISBN 978-989-20-8548-7, (2018), Tecnico Lisboa
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NT2F18 New Trends in Fatigue and Fracture 2018, Lisboa, 17.07.2018-20.07.2018
 • PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.:
  Řezné materiály současnosti,
  Strojírenská technologie, Vol.22, (2018), No.5, pp.50-53, ISSN 1211-4162, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Technologické zkoušky obráběcích a tvářecích olejů,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.47-55, ISBN 978-80-02-02785-0, (2018), Česká strojnická společnost z.s.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Hotel SKI Nové Město na Moravě, 25.04.2018-27.04.2018
 • OLINA, A.; PÍŠKA, M.:
  THE EFFECT OF V-CARBIDES PRECIPITATION ON TENSILE AND FATIGUE PROPERTIES OF HEAT TREATED SPRING STEELS,
  METAL 2017, pp.949-955, ISBN 978-80-87294-79-6, (2018), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2017, Brno, 24.05.2017-26.05.2017
 • POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; PÍŠKA, M.; ŠANDERA, P.:
  Fatigue Behaviour of Powder Steel Specimens Made by Selective Laser Melting,
  26th International Conference on Metallurgy and Materials, pp.979-984, ISBN 978-80-87294-79-6, (2018), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2017, Brno, 24.05.2017-26.05.2017
 • OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; :
  Vliv technologie obrábění na únavové vlastnosti letecké slitiny hliníku
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.,HERVOCHES, CH.:
  A Study of Progressive Milling Technology on Surface Topography and Fatigue Properties of the High Strength Aluminum Alloy 7475-T7351,
  Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture, pp.7-19, ISBN 978-3-319-70364-0, (2017), Springer International Publishing AG
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NT2F17 New Trends in Fatigue and Fracture 2017, Cancún, 25.10.2017-27.10.2017
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.:
  Analysis of powder steel material, laser sintering technology and machining on surface parameters and fatigue, © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & CO. KGaA
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.:
  On the advanced milling technology of thin-walled parts for aerospace industry,
  Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp.113-139, (2017), Springer Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NewTech 2017, Bělehrad, 05.06.2017-09.06.2017
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.; JÍLEK, M.; ČECH, J.; POLZEROVÁ, D.:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu Fischer
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • Píška Miroslav, Jaroš Aleš, Jílek Michal, Čech Jiří, Jílková Dagmar:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu FISCHER
 • TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K.:
  Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, pp.579-582, ISBN 978-3-03835-626-4, (2017), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-8), Brno, 26.06.2016-29.06.2016
 • PÍŠKA, M.; RUSIŇÁK, M.; JÍLEK, M.; POLZEROVÁ, D.:
  Analýza řezných vlastností šroubovitých vrtáků M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • Píška Miroslav, Rusiňák Milan, Jílek Michal, Jílková Dagmar:
  ANALÝZA ŘEZNÝCH VLASTNOSTÍ ŠROUBOVITÝCH VRTÁKŮ M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET
 • TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K.:
  Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L, Trans Tech Publication, Switzerland
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • Píška Miroslav, Jaroš Aleš:
  A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE
 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE, MM Publishing s.r.o
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; BOIVIE, K.:
  A Study of Selective Laser Melting Technology on the Ultra-High Strength Tool Steel Use—Quality, Mechanical Properties and Fatigue,
  Applied Mechanics, Behavior of Materials, and Engineering Systems, pp.67-86, ISBN 978-3-319-41467-6, (2016), Springer International Publishing
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.:
  On the Analysis of Powder Steel Material, Laser Sintering Technology and Machining on Surface Parameters and Fatigue,
  NT2F16 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture , pp.31-32, ISBN 978-953-7738-39-6, (2016), University of Zagreb, Croatia
  abstrakt
  akce: NT2F16 International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture, Dubrovnik, 24.05.2016-27.05.2016
 • PÍŠKA, M.:
  Lze zastavit časový rozvoj opotřebení řezných nástrojů?,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2016, (2016), No.5, pp.70-71, ISSN 1212-2572, MM Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Zvyšování přesnosti při obrábění tenkých stěn a žeber
  zpráva odborná
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  A Study of Cutting and Forming Threads with Coated HSS Taps,
  Journal of Machine Engineering, pp.65-74, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • Píška Miroslav, Polzer Aleš:
  Řezné zkoušky vzorků upravených různými způsoby
 • PÍŠKA, M.:
  Konkurenceschopná výroba začíná kvalitním řezným nástrojem.,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.34, (2015), No.1,2/2015, pp.62-63, ISSN 1212-2572, MM Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Study of materials produced by powder metallurgy using classical and modern additive laser technology, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Coated HSS Taps, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.:
  Povlaky, povlaky-bez nich to už prostě nepůjde!,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.34, (2015), No.1,2/2015, pp.53-54, ISSN 1212-2572, MM Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; DUFKOVÁ, K.:
  On the Modern CNC Milling With a Compensation of Cutting Tools Deflections,
  DAAAM International Science Book 2014, pp.311-322, ISBN 978-3-901509-98-8, (2014), DAAAM International Publishing
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, pp.102-108, ISBN 978-80-87583-11-1, (2014), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno, 26.11.2014-27.11.2014
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.:
  Study of Materials Produced by Powder Metallurgy Using Classical and Modern Additive Laser Technology,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Surface parameters, tribological tests and cutting performance of Surface parameters, tribological tests and cutting performance ofcoated HSS taps,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Povrcháři , Vol.Volume 9, (2014), No.1, pp.28-31, ISSN 1802-9833
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M., SLIWKOVÁ, P.:
  Účinek procesní kapaliny na tváření závitů v plechu,
  TECH MAGAZÍN, Vol.5, (2014), No.10/2014, pp.36-37, ISSN 1804-5413, TECH MEDIA Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.26-34, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.:
  Pětiosé frézování s polynomiální trajektorií,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.15-27, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • PÍŠKA, M.; METELKOVÁ, J.:
  ON THE COMPARISON OF CONTACT AND NON-CONTACT EVALUATIONS OF A MACHINED SURFACE,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.6, pp.1-5, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FIALA, Z.; PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  On the analysis of the sound spectrum at machining of the glass-polyester composite material,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.1, pp.1-4, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Technologické inžinierstvo, Vol.28, (2014), No.1, pp.28-77, ISSN 1336-5967, TU Žilina
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Analýza řezivosti maticových povlakovanýchzávitníků v austenitické oceli, ÚST FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠKA, M.:
  Progresivní výroba drážky se specifickým technologickými parametry, ÚST FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; PEKÁRKOVÁ, E.:
  New Technologies for Individual Joint Implants,
  Proceedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.263-272, ISBN 978-91-7501-893-5, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z.:
  On the effective milling of large workpieces,
  Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.149-158, ISBN 978-91-7501-892-8, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • MADAJ, M.; PÍŠKA, M.:
  On the SPH Orthogonal Cutting Simulation of A2024-T351 Alloy,
  Procedia CIRP, Vol.8, (2013), pp.151-156, ISSN 2212-8271, Elsevier B.V.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 14th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations, Turin, 13.06.2013-15.06.2013
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Teplotní analýza vlivu frézování na prohýbání desky
  zpráva odborná
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, pp.831-834, ISBN 978-3-901509-91-9, (2012), TU Vienna
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Annals of DAAAM , Vol.Volume 23, (2012), No.No1, pp.831-834, ISSN 2304-1382, TU Vienna
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Odborná zpráva - experimentální měření změn povrchové teploty vzorků (plechovek)
  zpráva odborná
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Kostní implantáty na míru - prodlužme si mládí,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2012, (2012), No.7, 8, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.; VILLUMSEN, M.:
  Hole quality and burr reduction in drilling aluminium sheets, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.:
  On the Reaming of Austenitic Steels with Coated Cermets,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th International DAAAM Symposium in Viena, pp.117-118, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Auatomation: Power of Knowledge and Creativity", Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Nové poznatky z povlakování maticových závitníků pro obrábění austenitických ocelí,
  Sborník přednášek a prezentací. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav., pp.4-9, ISBN 978-80-904502-9-5, (2011), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno hotel Myslivna, 22.11.2011-23.11.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Optimalizace technologických procesů ve výrobní praxi,
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, pp.79-90, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.:
  HOLE QUALITY AND BURR REDUCTION IN DRILLING ALUMINIUM SHEETS,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.87-92, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D.:
  NEWTECH 2011,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.1-267, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • HÁJEK, V.; PÍŠKA, M.:
  Taguchi statistical method used for optimization of the TiAlCN UniCut coating for saw band cutting application,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.87-92, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • VEPREK, S.; PÍŠKA, M.:
  Oxygen Impurities in Ti-Si-N and Related Systems are Hindering the Phase Segregation, Formation of Stable Nanostructure and Degrading the Cutting Performance of Tools Coated with the Nanocomposites,
  20th International Symposium on Plasma Chemistry http://ispc20.plasmainstitute.org/, pp.54-57, ISBN 9241562676, (2011), A.J. Drexel Plasma Institute
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.:
  Manufacturing technologies as driving tools for sustainable growth and high quality education,
  Sovremennoe masinostrojenije. Nauka i obrazovanije., pp.59-64, ISBN 978-5-02-025402-2, (2011), IPU Petersburg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Sovremennoe masinostrojenie. Nauka i obrazovanije., Peterburg, 14.06.2011-15.06.2011
 • SLANÝ, J.; POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  On the effective reaming of austenitic steels with cermet reamers and flood cooling,
  Proceedings of the SPS 11, pp.228-234, ISBN 978-91-86401-05-4, (2011), The Swedish Production Academy
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: SPS 11 The 4th International Swedish Production Symposium, Lund, 03.05.2011-05.05.2011
 • MADAJ, M.; KODYS, M.; BLAŽKOVÁ, V.; DVOŘÁČEK, J.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.:
  Skořepinové náhrady kloubů,
  FSI Junior konference 2011, pp.1-6, ISBN 978-80-214-4359-4, (2011), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2011, Brno, 06.04.2011-07.04.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Optimalizace výrobních procesů ve výrobní praxi,
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi, pp.339-347, ISBN 978-80-260-0023-5, (2011), ČSOP, VM 2011
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi, Zlín, 22.03.2011-22.03.2011
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces,
  Internet Journal of Engineering and Technology, Vol.1, (2010), No.1, pp.11-18, ISSN 1338-2357
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁKOVÁ, J.; POLZER, A.:
  Ústav strojírenské technologie
  různé
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesních kapalin na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Technický týdeník, Vol.2010, (2010), No.2, pp.13-17, ISSN 0040-1064, Česká strojnická společnost
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  Nové přístupy k vývoji umělých kloubních náhrad,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.10, (2010), No.10, pp.88-89, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; LADECKÝ, T.:
  Prototyping by Single Point Incremental Forming,
  Kovárenství, Vol.2010, (2010), No.38, pp.37-40, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SIZOVA, A.; FOREJT, M.; PÍŠKA, M.:
  Cutting performance of nanocomposite PVD coatings for a grooving technology,
  1st international student's conference, Young Technologists day 2010, pp.41-46, ISBN 978-80-553-0439-7, (2010), Technical Universitz of Košice
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 1st international student's conference, Young Technologists day 2010, Prešov, 17.06.2010-19.06.2010
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.118-118, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), Repropress, Srbská 53, Brno
  abstrakt
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.; PTÁČKOVÁ, M.; MADAJ, M.; CHARVÁT, O.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  PROPERTIES OF THE BIOCOMPATIBLE TiAl6V4 MATERIAL PRODUCED BY DMLS,
  International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Vol.2010, (2010), No.4-5, pp.74-77, ISSN 1313-0226, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesní kapaliny na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.10-15, ISBN 978-80-02-02237-4, (2010), Česká strojnická společnost
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • SIZOVA, A.; PÍŠKA, M.; FOREJT, M.:
  On the Analysis of Modern Grooving and Parting Operations,
  Second Forum of Young Researches, pp.236-243, ISBN 978-5-7526-0442-3, (2010), Publishing House of ISTU
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2nd Forum of Young Researchers, Izhevsk, 21.04.2010-23.04.2010
 • PÍŠKA, M.:
  New PVD coatings for industrial use.,
  Intercut 2009, pp.1-17, ISBN 978-84-611-8001-1, (2009), ARVE Industries
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Intercut 2009, Cluses, 21.10.2009-22.10.2009
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.:
  Moderní výrobní technologie pro 21 století,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.1-232, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademická nakladatelství CERM, s.r.o.
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  On the precise shoulder milling with an optimized 4-axis CNC machining,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.43-47, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Precise Shoulder Milling with an Optimised 4-axis CNC-Toolpath Generation,
  Technologies in Machine Building, Vol.XXVII, (2009), No.2009, pp.165-168, ISSN 1221-4566, University of Galati
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: NEWTECH 2009, Galati, 23.09.2009-25.09.2009
 • DECHIFFRE, L.; TOSELLO, G.; PÍŠKA, M.; MULLER, P.:
  Investigation on capability of the reaming process using minimal quantity lubrication,
  CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol.2, (2009), No.1, pp.47-54, ISSN 1755-5817, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures, pp.195-204, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ICCE-17, pp.389-389, ISBN none, (2009), University of New Orleans
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ISBN 270545, (2009), University of New Orleans
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Stress-strain analysis of end milling HSS cutters reflecting the wear process,
  CIRP Annual Meeting 2009, pp.1-6, (2009), CIRP
  audiovizuální tvorba
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  Modern technologies of implant productions with reverse engineering and CAD/CAM support,
  TRANSFER 2008, pp.66-67, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Stress-strain analysis of modern end milling HSS cutters,
  Transfer 2008, pp.76-76, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • FOREJT, M.; POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  The influence of cutting conditions and chip form for cutting-off operations with modern tools,
  TRANSFER 2008, pp.33-33, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • PÍŠKA, M.; DECHIFFRE, L.; TOSELLO, G.; MÜLLER, P.:
  Investigation on Capability of Reaming Process using Minimal Quantity Lubrication,
  Proceedings of Swedish Production Symposium, pp.85-92, ISBN 9175197529, (2008), KTH
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Swedish Production Symposium, Stockholm, 18.11.2008-20.11.2008
 • PÍŠKA, M.:
  Machining today: from theory to applications, VUTIUM
  habilitační práce
 • KOPECKÝ, T.; PÍŠKA, M.:
  Analysis and Chatter Detection with Microphone when Milling,
  MATAR PRAHA 2008, Part 2: Testing, Technology, pp.19-24, ISBN 978-80-904077-0-1, (2008), SMT - Society for Machine Tools
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Modelling of the Orthogonal Machining Process using Cutting Tools with Different Geometry,
  MATAR PRAHA 2008, Part 2: Testing, Technology, pp.81-86, ISBN 978-80-904077-0-1, (2008), SMT - Society for Machine Tools
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Modelling the orthogonal machining process using cutting tools with different geometry,
  MM Science Journal, Vol.1, (2008), No.4, pp.49-52, ISSN 1803-1269, MM publishing Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Testování procesní kapaliny RENOFORM TRS 150,
  Mazaní v moderním průmyslovém podniku, pp.22-32, ISBN 978-80-02-02041-7, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 17.06.2008-18.06.2008
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  New Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing,
  Nové smery vo výrobných technológiách 2008, pp.236-239, ISBN 978-80-553-0044-3, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové smery vo výrobných technológiách 2008, Prešov, 19.06.2008-21.06.2008
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  New Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing,
  Výrobné inžinierstvo, Vol.7, (2008), No.2, pp.69-71, ISSN 1335-7972
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  AIQ - ICF 2008, pp.1-8, ISBN 978-90-481-2668-2, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: AIQ-ICF2008, Alžírská lidová demokratická republika, 01.06.2008-05.06.2008
 • PÍŠKA, M.; STAŇKOVÁ, D.:
  Rozvoj strojírenské technologie vyžaduje i rozvoj lidských zdrojů a jejich vzdělanosti.,
  Proceedings of PI' 08, pp.22-29, ISBN 978-80-7318-769-9, (2008), UTB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Konference - vysokoškolské a celoživotní vzdělávání v oboru průmyslového a výrobního inženýrství, Zlín, 15.11.2001-15.11.2001
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.:
  Napjatostně-deformační analýza moderních HSS fréz,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.:
  VÝROBA IMPLANTÁTŮ,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  Výroba inplantátů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.74-75, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Analýza moderních HSS fréz,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM prumyslove spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • Píška Miroslav:
  Kirschner wire loosening in methaphyseal bone.
 • PÍŠKA, M.:
  Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools,
  Trans. Tech. Publ., Vol.V, (2007), No.11, pp.185-188, ISSN 1422-3597, Trans. Tech. Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; STAŇKOVÁ, D.:
  Alma Mater Studiorum,
  AEDUCA 2007, pp.1-6, ISBN 978-80-244-1729-5, (2007), UP
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: AEDUCA 2007, Olomouc, 22.11.2007-23.11.2007
 • DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.; SLANÝ, M.; PÍŠKA, M.:
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DEFINITION OF MATERIAL ENTER DATA THAT DETERMINE QUALITY FINISH AFTER AWJ CUTTING PROCESS,
  Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium in Zadar, pp.263-264, ISBN 3-901509-58-5, (2007), Published by DAAM International
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, Vienna, 19.10.2005-22.10.2005
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M.; PÍŠKA, M.:
  CREATING OF KNOWLEDGE BASE AS A SUPPORT FOR CHOOSING OPTIMAL CUTTING CONDITIONS IN AWJ TECHNOLOGY,
  Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium in Zadar, pp.265-266, ISBN 3-901509-58-5, (2007), Published by DAAM International
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, Vienna, 19.10.2005-22.10.2005
 • PÍŠKA, M.:
  Testing of Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools,
  Proceedings of The 18th DAAAM International Symposium, pp.287-288, ISBN 3-901509-58-5, (2007), DAAAM International
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 18th DAAAM International Symposium, Zadar, 24.10.2007-27.10.2007
 • PÍŠKA, M.:
  Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting,
  Proceedings of Materials Structure & Micromechanics of Fracture. 5th International Conference, pp.63-63, ISBN 978-80-214-3434-9, (2007), VUTIUM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-5), Brno, 27.06.2007-27.07.2007
 • PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Duplexní a triplexní povlaky pro HSS,
  Frézování IV, pp.49-59, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  FRÉZOVÁNÍ IV,
  FRÉZOVÁNÍ IV, pp.1-205, ISBN 80-214-3239-X, (2007), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Vliv technologie výbrusu na množství zbytkového austenitu,
  Frézování IV, pp.115-122, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • PÍŠKA, M.:
  New achievements with cooling fluids for machining of metal alloys,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.56-59, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • PÍŠKA, M.:
  Progress on metal machining with hard and soft PVD tool coating,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.232-235, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  The effect of extrernal and internal cooling on drilling process,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.64-67, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Workpiece Thermal Fields when Machining in Dry and Wet Cooling Environment,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.60-63, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • VAŠÍK, P.; PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Parametrický popis ploch pomocí systému MAPLE,
  Sborník z 15. seminářee Moderní matematické metody v inženýrství, pp.211-215, ISBN 80-248-1224-X, (2006), VŠB - Technická univerzita OStrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mí, Dolní Lomná, Jestřábský potok, 29.05.2006-31.05.2006
 • FOREJT, M.; PÍŠKA, M.:
  Teorie obrábění, tváření a nástroje,
  Teorie obrábění, tváření a nástroje, pp.1-226, ISBN 80-214-2374-9, (2006), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  učebnice
 • PÍŠKA, M.:
  Testing of HSS drills and cooling fluids,
  Zborník přednášok 7. medzinárodnej vedeckej konferencie 2.diel, pp.439-446, ISBN 80-8075-070-X, (2005), GC-TECH, Trenčín
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: TRANSFER 2005, Trenčín, 20.09.2005-21.09.2005
 • PÍŠKA, M.:
  Vliv kvality substrátu na technický stav obráběcích nástrojů,
  Mezinárodní vědecká konference, pp.26-26, ISBN 80-248-0895-1, (2005), VŠB TU Ostrava, fakulta strojní
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní vědecká konference, VŠB TU Ostrava, 07.09.2005-09.09.2005
 • PÍŠKA, M.:
  Tribotechnické aspekty nových řezných materiálů a procesních kapalin pro obrábění,
  Tribotechnika, pp.5-29, ISBN 80-02-01734-X, (2005), Česká strojnická společnost
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Tribotechnické aspekty třískového obrábění, Praha, 13.06.2005-13.06.2005
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Analýza plochy řezu vznikající při obrábění frézou s kulovým čelem,
  Moderní matematické metody v inženýrství, pp.214-217, ISBN 80-248-0951-6, (2005), VŠB TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14. seminář Moderní matematické metody v inženýrství, VŠB TU Ostrava, 30.05.2005-01.06.2005
 • PÍŠKA, M.:
  Všeobecný vývoj a testování řezných nástrojů a materiálů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.CZK 65, (2005), No.4, pp.14-16, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Force analysis of up and down milling with end solid mills,
  CO-MAT-TECH 2004, pp.165-165, ISBN 80-227-2121-2, (2004), Vydavatelstvo STU v Bratislave
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2004, Trnava, 14.10.2004-15.10.2004
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the drilling of cast Al-Si alloy with coated HSS drills and effective cooling,
  CO-MAT-TECH 2004. 12. medzinárodná konferencia. Zborník abstraktov., pp.28-28, ISBN 80-227-2121-2, (2004), Vydavatelstvo STU v Bratislave
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CO-MAT-TECH 2004, Trnava, 14.10.2004-15.10.2004
 • PÍŠKA, M., CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Fixace Ki drátů v kortikální kosti pomocí závitových spojů,
  VII. ostravské traumatologické dny, pp.54-54, (2004), Česká společnost pro úrazovou chirurgii
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: VII. ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 23.09.2004-24.09.2004
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Materiály pro řezné nástroje,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.84-95, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Technologie frézování,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.26-46, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Technologie soustružení,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.6-22, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Technologie vrtání,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.52-61, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Technologie vyvrtávání,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.64-68, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A.:
  Testování řezivosti nových nástrojových materiálů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.98-108, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Upínání rotačních nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2004, (2004), No.Speciál IX, pp.70-82, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Cutting Performance of Ball Coated Cemented Carbide Cutters for Machining of Forming Tools,
  Nové smery vo výrobných technológiách 2004, pp.121-124, ISBN 80-8073-136-5, (2004), Fakulta výrobních technologií TU v Košicích se sídlem v Prešove
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: VII. medzinárodná vedecká konferencia, Prešov, 17.06.2004-18.06.2004
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A., POLZER, A., CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Drilling of glass fibre reinforced plastics: Cutting forces and wear,
  TRANSFER 2003, pp.345-353, ISBN 80-8075-001-7, (2003), GC-TECH, Ing. Peter Gerši
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2003, Trenčín, 23.10.2003-24.10.2003
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  FRÉZOVÁNÍ III,
  Frézování III, pp.1-178, ISBN 80-214-2436-2, (2003), Ing. Zdeněk Novotný, CSc., nám. Republiky 15, 614 00 Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Řezivost HSS fréz vyráběných metodou práškové metalurgie,
  FRÉZOVÁNÍ III, pp.159-170, ISBN 80-214-2436-2, (2003), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor obrábění
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Studie řezivosti hrubovacích fréz z produkce ZPS-FN, a.s., Zlín,
  Frézování III, pp.145-160, ISBN 80-214-2436-2, (2003), VUT FSI v Brně, Ústav srojíenské technologie
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003
 • PÍŠKA, M.:
  Testing of cooling fluids when drilling with HSS,
  Frézování III, pp.125-136, ISBN 80-214-2436-2, (2003), VUT FSI v Brně, Ústav srojíenské technologie
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně Ústav strojírenské technologie, 15.09.2003-16.09.2003
 • PÍŠKA, M.:
  Testování řezivosti čelních a drážkovacích HSS fréz z produkce ZPS-FN, a.s., Zlín,
  Frézování III, pp.103-124, ISBN 80-214-2436-2, (2003), VUT FSI v Brně, Ústav srojíenské technologie
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně Ústav strojírenské technologie, 15.09.2003-16.09.2003
 • PÍŠKA, M.:
  Testování řezivosti vrtáků z produkce ZPS-FN, a.s., Zlín,
  Frézování III, pp.137-134, ISBN 80-214-2436-2, (2003), VUT FSI v Brně, Ústav srojíenské technologie
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně Ústav strojírenské technologie, 15.09.2003-16.09.2003
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Opotřebení povlakovaných celokarbidových fréz při obrábění zušlechtěných ocelí za sucha,
  International Tools Conference "TOOLS 2003", pp.40-40, ISBN 80-7318-135-5, (2003), UTB ve Zlíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference "Nářadí 2003", Zlín, 21.05.2003-22.05.2003
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Opotřebení povlakovaných celokarbidových fréz při obrábění zušlechtěných ocelí za sucha,
  International Tools Conference "TOOLS 2003", pp.40-40, ISBN 80-7318-135-5, (2003), UTB ve Zlíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní konference "Nářadí 2003", Zlín, 21.05.2003-22.05.2003
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Obrábění kompozitních materiálů,
  Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci součástí strojů, pp.24-29, (2003), ČVUT Praha
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Aplikace kompozitních materiálů v konstrukci součástí strojů, Praha, 02.02.2003-02.02.2003
 • PÍŠKA, M.:
  Quantitave Assessment of PVD Coatings and Cooling Fluids on the Drilling Performance and Wear of HSS Drills when Machining of Hardened Steel,
  Intertribo 2002, pp.59-64, ISBN 80-233-0476-3, (2002), Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Intertribo 2002, Stará Lesná-Tatranská Lomnica, 14.11.2002-17.11.2002
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Obrábění kompozitních materiálů,
  Progresivní strojírenské technologie a materiály, pp.35-42, (2002), INDUSTRIA Press, s.r.o., MM Průmyslové spektrum, U Seřadiště 7, 101 00 Praha 10
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 1. veletrh strojírenských technologií MACH 2002, Praha, 14.05.2002-16.05.2002
 • PÍŠKA, M.:
  Drilling efficiency and temperature elevation of three types of Kirschner-wire point,
  JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME, Vol.84-B, (2002), No.1, pp.137-140, ISSN 0021-9355, British Editorial Society
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Povlakování a metody testování velmi tvrdých povlaků řezných nástrojů.,
  Progresivní strojírenské technologie a materiály, pp.15-24, (2002), INDUSTRIA PRESS, s.r.o. MM Průmyslové spektrum
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MACH 2002, Praha, 01.01.2002
 • PÍŠKA, M.:
  Základy programování CNC obráběcích strojů,
  Nové poznatky z oboru strojírenská technologie, pp.1-12, (2002), Normia
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Tvářecí stroje a tvářecí technologie, Brno, 16.09.1996-16.09.1996
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A.:
  Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích (2. část),
  MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, Vol.2001, (2001), No.11, pp.61-63, ISSN 1211-6653
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A.:
  Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích (1. část),
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2001, (2001), No.10, pp.58-61, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A.:
  Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích (1. část),
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2001, (2001), No.10, pp.58-61, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A.:
  Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích (2. část),
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2001, (2001), No.11, pp.61-63, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Frézování a vrtání kompozitních materiálů,
  Technik - Měsíčník Hospodářských novin, Vol.IX, (2001), No.4, pp.5-5
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Frézování a vrtání perspektivních kompozitních materiálů,
  Sborník odborné konference Frézování II, pp.196-214, ISBN 80-214-1728-5, (2000)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování II, VUT-FSI Brno, 23.11.2000-24.11.2000
 • PÍŠKA, M.:
  Nové poznatky z testování řezných nástrojů na FSI VUT v Brně,
  Frézování II, pp.215-230, ISBN 80-214-1728-5, (2000), PC DIR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování II, VUT-FSI Brno, 23.11.2000-24.11.2000
 • PÍŠKA, M.:
  Technologie implementace Kirschnerových drátů při zevní skeletální fixaci,
  ISBN 80-214-1948-2, (2000), VUT IUM Brno
  kniha odborná
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Analysis of Cutting Forces when Drilling Composites,
  Proceedings of the XVI IMEKO World Congress IMEKO 2000, Volume III, Topic 3 - Measurement of Force, Mass and Torque, pp.97-102, ISBN 3-901888-05-5, (2000)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XVI IMEKO World Congress IMEKO 2000, Vienna University of Technology, 25.09.2000-28.09.2000
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Machining Fiber Reinforced Plastics,
  Composites Fabrication, Vol.16, (2000), No.9, pp.16-23, ISSN 1084-841X
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Tool Life when Machining Glass Fibre Reinforced Plastic,
  Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2000, pp.8-11, ISBN 80-7099-505-3, (2000), Katedra strojárskej metalurgie a technológie Strojníckej fakulty TU Košice
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 3rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2000, Košice, 03.07.2000-04.07.2000
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M., PODRÁBSKÝ, T.:
  Frézování kompozitů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2000, (2000), No.4, pp.14-15, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Vrtání vláknově vyztužených kompozitů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.VIII, (2000), No.1, pp.10-10, ISSN 1212-2572
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUMÁR, A., PÍŠKA, M.:
  Cutting Forces Analysis when Drilling Glass Fibre Reinforced Plastics,
  Proceedings of the 31st International SAMPE Technical Conference, Volume 31, pp.276-285, ISBN 0-938994-85-9, (1999), SAMPE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 31st International SAMPE Technical Conference, McCormick Place, CHICAGO, Illinois, 26.10.1999-30.10.1999
 • PÍŠKA, M.:
  Teoretické základy frézování,
  Frézování I, pp.11-18, ISBN 80-214-1425-1, (1999), PC DIR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování I, Brno, 01.01.1999
 • PÍŠKA, M.:
  Metody hodnocení řezivosti nástrojů na FSI VUT v Brně,
  Pracovně-obchodní seminář technologů a výrobců nářadí II se zahraniční účastí, pp.45-55, ISBN 80-214-1241-0, (1999), PC DIR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Pracovně-obchodní seminář technologů a výrobců nářadí II se zahraniční účastí, Brno, 01.01.1999
 • PÍŠKA, M.:
  Teoretický a realizační přístup k testování řezných nástrojů na VUT FSI v Brně,
  Frézování I, pp.57-65, ISBN 80-214-1425-1, (1999), PC DIR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování I, Brno, 01.01.1999
 • PÍŠKA, M.:
  Určování řezných podmínek frézování podle JNN 10-10-51-0/I,
  Frézování I, pp.97-254, ISBN 80-214-1425-1, (1999), PC DIR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování I, Brno, 01.01.1999
 • PÍŠKA, M.:
  Kirschner wire loosening in methaphyseal bone: A biomechanical study,
  BORS Conference 1998, pp.258-258, (1998), Great Britain
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: BORS Conference, Oxford, 01.01.1998
 • PÍŠKA, M.:
  Rigid olecranon fixation: A comparison of two techniques,
  Journal of Bone and Joint Surgery (Br), Vol.1998, (1998), No.80(B), pp.258-258, ISSN 0310-620X, BORS Oxford
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: BORS Conference, Oxford, 01.01.1998
 • PÍŠKA, M.:
  Aplikovaný výzkum technologie obrábění,
  MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, Vol.1999, (1998), No.7, pp.2-3, ISSN 1211-6653, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Kirschner wire loosening in methaphyseal bone: A biomechanical study,
  Engineering Mechanics 98, pp.56-63, (1998), SNTL P
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 98, Svratka, 11.05.1998-14.05.1998
 • PÍŠKA, M.:
  Kirschner wire loosening in metaphyseal bone,
  BORS Conference 1998, pp.17-17, (1998), BORS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • PÍŠKA, M.:
  Kirschner wire loosening in methaphyseal bone,
  Journal of Bone and Joint Surgery, Vol.1., (1998), No.1, pp.17-17, ISSN 0301-620X, University of Oxford
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: BORS Conference, Oxford, 01.01.1998
 • PÍŠKA, M.:
  Low temperature elevation with a novel Kirschner wire tip,
  Journal of Bone and Joint Surgery, Vol.1., (1998), No.1, pp.258-260, ISSN 0301-620X
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Performance and comparative testing of a new K wire design,
  Injury-British Journal of Accident Surgery, pp.156-156, ISSN 0020-1383
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.:
  Rigid olecranon fixation: A comparison of two techniques,
  Journal of Bone and Joint Surgery, Vol.1, (1998), No.1, pp.23-23, ISSN 0301-620X, Oxford University
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: BORS Conference, Oxford, 01.01.1998
 • PÍŠKA, M.:
  Řezné nástroje a jejich uplatnění v moderní výrobě,
  Vědecko technický program 40.MSV a 1.mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů, pp.1-8, (1998), Kongresové centrum Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vědecko technický program 40.MSV a 1.mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů, Brno, 01.01.1998
 • PÍŠKA, M.:
  Funkce řezných kapalin v obrábění,
  Total Process Improvement '96, pp.1-12, (1996), Cincinnatti Milacron(Valenite/Krupp-Widia, Vlaardi
  audiovizuální tvorba
 • PÍŠKA, M.; OKÁČ, I.:
  K-drát MEDIN - česká varianta vrtání kostí,
  East-West Symposium on Paeditric Orthopaedics, pp.109-113, (1995), BEKROS BRNO s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • PÍŠKA, M.:
  K-Wire MEDIN - A Czech Variation of Bone Drilling,
  East-West Symposium on Paeditric Orthopaedics, pp.151-155, (1995), XX
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: East-West Symposium on Paeditric Orthopaedics, Brno, 01.01.1995
 • PÍŠKA, M.:
  Low temperature elevation with a novel Kirschner wire tip design,
  Journal of Bone and Joint Surgery (Br), Vol.1989, (1989), No.80(B), pp.258-258, ISSN 0310-620X, XX
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: BORS Conference, Oxford, 01.01.1998

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PÍŠKA, M.; METELKOVÁ, J.:
  ON THE COMPARISON OF CONTACT AND NON-CONTACT EVALUATIONS OF A MACHINED SURFACE,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.6, pp.1-5, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Integrita povrchu obrobených dílů hraje zásadní roli v jejich použití, efektivitě, uživatelského pohodlé a bezpečnosti. Dlouhodobý trend snižování hmotnosti a zvyšování využití výrobních dílců tlačí výrobce na vyhodnocování těchto povrchů z mnoha hledisek. Rostoucím trendem jsou optické bezkontaktní metody, které úspěšně konkurují kontaktním metodám. Článek se zabývá vybraným metodám kontaktního a bezkontaktního hodnocení obrobeného povrchu (Form Talysurf Intra, Taylor Hobson and IFM G4, Alicona) a vztahy nezi 2D a 2D povrchovými parametry při čelním soustružení AlCu4MgSi různými posuvy. Byla nalezena statisticky významná shoda mezi amplitudovými a funkcionálními parametry povrchu. Článek prokazuje obrovské výhody, které tato bezkontaktní technika přináší.
 • MADAJ, M.; PÍŠKA, M.:
  On the SPH Orthogonal Cutting Simulation of A2024-T351 Alloy,
  Procedia CIRP, Vol.8, (2013), pp.151-156, ISSN 2212-8271, Elsevier B.V.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 14th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations, Turin, 13.06.2013-15.06.2013

  Tento článek prezentuje některé výsledky SPH simulace ortogoálního obrábění hliníkové slitiny A2024-T351 a srovnává je s experimentálními výsledky a výsledky FEM simulace publikovanými Mabroukim a kol. Simulace byly provedeny v řešiči ANSYS LS-DYNA. Materiálové vlastnosti obrobku byly definovány materiálovým modelem Johnson-Cook. V této práci byly sledován vliv parametrů poškození D1-D5 dle Jonhson-Cooka a vliv hustoty SPH částic na tvorbu segmentované třísky. Tvary třísek, napětí dle von Misese, plastické přetvoření, deformační rychlosti a řezné síly byly srovnány s publikovanými výsledky, přičemž bylo potvrzeno, že SPH metoda je schopna simulovat řezné síly a tvar třísky správně. Experimentální část byla provedena na CNC stroji s využitím nepovlakované destičky ze slinutého karbidu. Řezné rychlosti se pohybovaly v rozsahu 200-800 m/min, hodnota posuvu byla nastavena na 0,4 mm, šířka záběru byla 4,0 mm. S ohledem na hustotu SPH částic bylo zjištěno, že model s větší hustotou měl větší tendenci tvořit segmentovanou třísku. Aby simulovaná tříska odpovídala experimentálním výsledkům, je nutné použít J-C parametry porušení a hodnotu minimálního požadovaného plastického přetvoření při lomu
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Annals of DAAAM , Vol.Volume 23, (2012), No.No1, pp.831-834, ISSN 2304-1382, TU Vienna
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012

  Tento článek popisuje efektivní řezání austenitické oceli pomocí závitníků HSS-E M6-6H Narex Zdanice, chráněných CrAlN, TiCN and TiN PVD povlaky. Jako obráběný materiálbyla použita chrom-ncklová nestabilizovaná ocel X5CrNi 18-10. Řezná rychlost vc=10 m/min, vnější chlazení s Cimperial HD 801-03 - 10%, 60 barů. CNC centrum MCV 1210 s dynamometrem KISTLER 9272. Výsledky prokázaly obrobení 40-45 s přijatelnou kvalitou opracování, nejlepších výsledků bylo dosaženo s CrAlN povlakem.
 • PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.:
  HOLE QUALITY AND BURR REDUCTION IN DRILLING ALUMINIUM SHEETS,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.87-92, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011

  Kvalita děr a redukce otřepů při vrtání plechů tloušťky 2 mm tvářené hliníkové slitiny Al99.7Mg0.5Cu-H24, s použitím vrtáků 1.6 and 2 mm. optimalizace designu a řezných podmínek.
 • DECHIFFRE, L.; TOSELLO, G.; PÍŠKA, M.; MULLER, P.:
  Investigation on capability of the reaming process using minimal quantity lubrication,
  CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol.2, (2009), No.1, pp.47-54, ISSN 1755-5817, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Výzkum řezivosti výstružníků s pomocí mikromazání mlhou při obrábění austenitické oceli pomocí HSS nástrojjů.