Ing. Pavel Miček, Ph.D.

E-mail:   micek@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.zam.fme.vutbr.cz/~micek/
Pracoviště:   Děkanát
Oddělení informačních a komunikačních technologií (ICT)
Zařazení:   Systémový integrátor
Místnost:   A3/702
Telefon:   +420 54114 2146

Přehled zaměstnání

  • Od 2004 - FSI VUT v Brně - Systémový integrátor (správa a vývoj informačního systému, uživatelská podpora).
  • 2002-2004 - ÚMTMB, FSI VUT v Brně - Technik (modelování v Matlabu a ProMechanice, tvorba animací v Macromedia Flash pro projekt DEUMA Leonardo).
  • 1998-2000 - Delong Instruments Industrial - Vývojář (tvorba nástrojů pro AutoCAD v jazyce AutoLisp, kreslení v AutoCADu)

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT