prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

E-mail:   matousek@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0618

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012 doc., docent v oboru technická kybernetika, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Vysoké učení technické v Brně
 • 2004 Ph.D., doktorát v oboru technická kybernetika, Vysoké učení technické v Brně.
 • 1996 Ing., inženýr aplikované informatiky, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky.

Přehled zaměstnání

 

2017 – současnost

Ředitel ústavu automatizace a informatiky

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

2016 – 2018

Vědecký pracovník

Středoevropský technologický institut (CEITEC)

2005 – současnost

Odborný asistent / Vedoucí odboru aplikované informatiky / docent

(od 2008 vedoucí odboru aplikované informatiky)

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

2003 – 2005

Specialista softwarového vývoje

VÚJE Česká republika, Dukovany (Výzkumný ústav jaderné energetiky)

2003 – 2004

Odborný vědecko-výzkumný pracovník AV ČR

Ústav přístrojové techniky, odbor NMR, tým inverzních a optimalizačních metodologií

1990 – 1994

Asistent výpočetní techniky, programátor - databázové aplikace

Zetor Brno, SOU, Trnkova 113, Brno

Pedagogická činnost

 • Aplikace metod umělé inteligence, Strojové učení
 • Teorie informace a kódování
 • Modelování a simulace
 • Zpracování obrazu
 • Školitel bakalářů, diplomantů (>60) a doktorandů (4 studenti, 3 absolventi)

Vědeckovýzkumná činnost

Oblasti:

 • Metody umělé inteligence.
 • Nature-Inspired optimalizace a návrh algoritmů.
 • Inteligentní robotika (CPG, CGA, plánovací algoritmy, rozpoznávání).
 • Aplikace evolučních algoritmů v oblastech návrhu regulátorů.
 • Inteligentní systémy, Big Data Processing.
 • HPC a GPU výpočty.

Akademické stáže v zahraničí

 

2009      Finland, Vaasa, Department of Computer Science, 

              Prof. Jouni Lampinen, University of Vaasa, Faculty of Technology.

2004      Japan, Kyoto, Department of Energy Conversion Science,            

              Prof. E. Matsumoto, Kyoto University, Faculty of Energy Science.

 

Univerzitní aktivity

Vědecko-společenské aktivity (stručný výběr):

Mezinárodní konference MENDEL (International Soft Computing conference) -ISI Web of Science, Scopus

1995 – 1999     MENDEL: co-editor and member of organizing committee    International Soft Computing conference MENDEL.

2000 – 2007     MENDEL: editor in chief, member of international program committee and organizer International Soft Computing conference MENDEL.

2008 -              MENDEL: chairman, editor in chief (od 2008 ISI Web of Science)

2010 -              Member of Czech Statistical Society.

2008 -              ECMS: international program committee member, EUROPEAN Conference on Modeling and Simulation.

2012                 SOCO: international program committee member Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications.

2011                 ICCCI 2011: co-organizer of special session on Computational Swarm

2010            Reviewer of Springer book:   Intelligent Computational Optimization in Engineering

2013            Reviewer of IEEE transaction on Evolutionary Computation (IF: 3.34 ) 

etc.

 

Pedagogická-společenské aktivity (ERASMUS):

 • Koordinátor ERASMUS 2008/2009 - Notingham Trent University, UK
 • Koordinátor ERASMUS 2009/2014 - University of Vaasa, Finland
 • Koordinátor ERASMUS 2012/2014 - University of Vienna, Austria

 

Ocenění vědeckou komunitou

Awards: 

 • 2011      Best Paper Award (World Congress on Engineering and Computer Science - ICSCA 2011, Berkeley, USA)

 

 • 2009      Best Paper Award(World Congress on Engineering and Computer Science - ICSCA 2009, Berkeley, USA)

 

 • 2007      Best Paper Award(World Congress on Engineering and Computer Science - ICSCA 2007, Berkeley, USA)

 

 • 2004      Session Best Presentation Award (SCIS&ISIS 2004, Yokohama, Japan)

 

 • 2000      Price for the Best Paper of the Euro-International Symposium on Computational Intelligence

 

Zvané přednášky v zahraničí:

 • 2004: Japan, Kyoto, Department of Energy Conversion Science, Prof. E. Matsumoto, Kyoto University, Faculty of Energy Science Téma: Non-linear regression by means of GAFIS.
 • 2000: Germany, Zittau, Fuzzy Coloquium, Prof. R. Hampel, University of Applied Science Zittau / Gorlitz, Téma: Fuzzy Setting of GA Parameters.

 

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

400 citaci bez autocitací

H-index: 10

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R.:
  CGA-based robotic snake control, Springer Basel AG
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.:
  Hybrid rule-based motion planner for mobile robot in cluttered workspace, A combination of RRT and cell decomposition approaches, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NÁVRAT, A.; MATOUŠEK, R.:
  Trident Snake Control Based on Conformal Geometric Algebra,
  Mendel 2015: Recent Advances in Soft Computing, pp.375-385, ISBN 978-3-319-19824-8, (2015), Springer International Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 21st International Conference on Soft Computing — MENDEL 2015, Brno University of Technology, 23.06.2015-25.06.2015
 • MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; MINÁŘ, P.; MOURALOVÁ, K.:
  A Note about Robust Stabilization of Chaotic Hénon System Using Grammatical Evolution, Springer
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DVOŘÁK, J.; BEDNÁŘ, J.:
  ACO in Task of Canadian Traveller Problem,
  18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255), pp.600-603, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012), VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
 • MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P.; LANG, S.; ŠEDA, M.:
  HC12: Efficient PID Controller Design,
  Engineering Letters, Vol.20, (2012), No.1, pp.42-48, ISSN 1816-093X, International Association of Engineers
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MATOUŠEK, R.; LANG, S.; MINÁŘ, P.; PIVOŇKA, P.:
  Evolutionary Design of Polynomial Controller,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.2011, (2011), No.59, pp.639-644, ISSN 2010-376X, WASET
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P.; LANG, S.; PIVOŇKA, P.:
  HC12: Efficient Method in Optimal PID Tuning,
  Lecture Notes in Engineering and Computer Science, Vol.2011, (2011), No.1, pp.463-468, ISSN 2078-0958, Newswood Limited
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.:
  Promising GAHC and HC12 algorithms in global optimization tasks,
  OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE, Vol.26, (2011), No.3, pp.405-419, ISSN 1055-6788, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MATOUŠEK, R.:
  HC12: The Principle of CUDA Implementation,
  MENDEL 2010, pp.303-308, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
 • MATOUŠEK, R.:
  GAHC: Improved Genetic Algorithm, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MATOUŠEK, R.:
  GAHC: Improved GA with HC mutation,
  WCECS 2007, pp.915-920, ISBN 978-988-98671-6-4, (2007), Newswood Limited
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: World Congress on Engineering and Computer Science 2007, San Francisco, 24.10.2007-26.10.2007
 • Zdeněk NĚMEC, Radomil MATOUŠEK, Ladislav BÉBAR, Tomáš PAŘÍZEK:
  AUTOMATIC CONTROL OF NITROGEN OXIDES REDUCTION DURING WASTE COMBUSTION,
  CHISA 2006, pp.P5.082-4, ISBN 80-86059-45-6, (2006), Process Engineering Publisher, Praha, Czech republik
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2006, Praha, 27.08.2006-31.08.2006
 • MATOUŠEK, R.:
  ELITE TOURNAMENT SELECTION,
  MENDEL 2005, pp.211-216, ISBN 80-214-2961-5, (2005), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • MATOUŠEK, R.:
  GAFIS: Genetic Algorithm with Fuzzy Inference Systém,
  SCIS & ISIS 2004, pp.WP-2-3-5, (2004), Keio University
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: SCIS&ISIS2004 (Joint 2nd International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 5th International Symposium on Advanced Intelligent Systems), Yokohama, Japan, 21.09.2004-24.09.2004
 • MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J., ŠEDÁ, J.:
  Adaptive Genetic Algorithms Based on Fuzzy Inference System,
  Intelligent Computing and Information Systems, pp.136-141, ISBN 977-237-172-3, (2002), Nubar Printing House
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: First International Conference on Intelligent Computing and Information Systems ICICIS 2002., Cairo, 24.06.2002-26.06.2002
 • POPELA, P., ROUPEC, J., OŠMERA, P., MATOUŠEK, R.:
  The Formal Stochastic Framework for Comparison of Genetic Algorithms,
  The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, pp.576-581, ISBN 0-7803-7281-6, (2002), IEEE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 2002 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Honolulu, Hawaii, 12.05.2002-17.05.2002
 • MATOUŠEK, R., OŠMERA, P.:
  Design of adaptive genetic algorithms based on fuzzy inference system,
  9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001, pp.201-205, ISBN 3-9808089-0-4, (2001), Hochshule Zittau/Goerlitz
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001, Zittau, 17.09.2001-19.09.2001
 • PRAX, P., MATOUŠEK, R., MENŠÍK, M.:
  Projekt využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného území,
  Odpadní vody - WASTEWATER 2001, pp.285-290, ISBN 80-238-6917-5, (2001), AČE ČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 4. Mezinárodní bienální konference a výstava Odpadní vody 2001, Mladá Boleslav, 15.05.2001-17.05.2001
 • MATOUŠEK, R., OŠMERA, P.:
  Fuzzy Setting of GA Parameters,
  Advances in Soft Computing – Fuzzy Control Theory and Practice, pp.302-312, ISBN 3-7908-1327-3, (2000), Physica –Verlag, A Springer - Verlag Company
  kapitola v knize
 • MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J.:
  GA-FIS for Dynamic Environment,
  The European Symposium on Computational Intelligence, pp.191-196, ISBN 3-7908-1322-2, (2000), Physica –Verlag, A Springer-Verlag Company
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • OŠMERA, P., ROUPEC, J., MATOUŠEK, R.:
  Genetic Algorithms with Diploid Chromosomes and Sexual Reproduction,
  Quo Vadis Computational Intelligence – new Trends and Approaches in Computational Intelligence, pp.317-323, ISBN 3-7908-1324-9, (2000), Physica –Verlag, Springer - Verlag Company
  kapitola v knize
 • MATOUŠEK, R., OŠMERA, P., ROUPEC, J.:
  GA with Fuzzy Inference System,
  2000 Congress on Evolutionary Computation, pp.646-651, ISBN 0-7803-6375-2, (2000), IEEE Service Center
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Congress on Evolutionary Computation, La Jolla, California, USA, 16.07.2000-19.07.2000

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MATOUŠEK, R.; LANG, S.; MINÁŘ, P.; PIVOŇKA, P.:
  Evolutionary Design of Polynomial Controller,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.2011, (2011), No.59, pp.639-644, ISSN 2010-376X, WASET
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek ukazuje možný návrh polynomiálního regulátoru pomocí evolučních metod, resp. genetického algoritmu. Výsledek je porovnán s klasickým PID regulátorem. Rovněž je prezentováno využití komplexní hodnotící funkce.
 • MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.:
  Promising GAHC and HC12 algorithms in global optimization tasks,
  OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE, Vol.26, (2011), No.3, pp.405-419, ISSN 1055-6788, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek pojednává o nových optimalizačních algoritmech označovanýchjako GAHC a HC12. Algoritmy jsou ze skupiny tzv. soft-computing metod a jsou inspirovány biologickými principy. Výkon algoritmů je demonstrován na sadě globálně optimalizačních úloh. Výsledky jsou porovnány se standardními přístupy. Implementace algoritmů GAHC a HC12 je provedena pomocí vlastního toolboxu GATE v prostředí Matlab.
 • MATOUŠEK, R.; KARPÍŠEK, Z.:
  Exotic Metrics for Function Approximation,
  17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255), pp.560-566, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011

  V technické praxi se velmi často setkáváme s potřebou aproximace funkcí z naměřených hodnot. Rovněž je v technické praxi častou úlohou výpočet statistických charakteristik polohy naměřených dat. Z dobrého důvodu bývá pro řešení výše uvedených úloh nejčastěji užita metoda nejmenších čtverců, resp. statistiky typu průměr či medián. Cílem tohoto příspěvku je ukázat některé nestandardní metriky využitelné v úlohách tvorby aproximativního modelu, nebo v úlohách symbolické regrese. Tyto metriky, jak bude ukázáno, mohou být vytvořeny pomocí tzv. generující funkce. Je důležité, že tyto metriky mohou při tvorbě modelu ovlivnit jeho robustnost vzhledem k extrémně odchýleným hodnotám. Aplikací těchto exotických metrik na úlohy aproximace dat nebo symbolické regrese dostáváme nelineární optimalizační úlohu bez omezení. K řešení takovéto úlohy je nutné použít příslušné optimalizační strategie jako jsou metody soft-computingu (evoluční algoritmy, HC12, diferenciální evoluce aj.) nebo klasické metody nelineární optimalizace (Nelder-Mead, konjugované gradienty, LMA aj.).
 • MATOUŠEK, R.:
  Using AI Methods to Find a Non-Linear Regression Model with a Coupling Condition,
  Engineering Mechanics, Vol.17, (2011), No.5/6, pp.419-431, ISSN 1802-1484, Pavel Heriban
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V reálných aplikacích se v otázce regrese často uplatňují podmínky dané fyzikální podstatou (např. neze uvažovat teplotu pod danou mez apod.). V tomto příspěvku je řešen problém návrhu nelineárního regresniho modelu s vazební podmínkou nezápornosti. Příklad je uveden na reálných technologických datech. K řešení je využito RBF neuronové sítě a pokročilého genetického algoritmu.
 • MATOUŠEK, R.:
  HC12: The Principle of CUDA Implementation,
  MENDEL 2010, pp.303-308, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010

  Článek popisuje základní aspekty implementace algoritmu HC12 v prostředí GPU CUDA.