Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, řešených v průběhu roku 2024.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
SS05010096
TAČR
 01.01.22–31.12.24  SAFE-BASE: Návrh komplexního systému pro proces poučení ze závažných havárií s účastí nebezpečné chemické látky nebo směsi
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - MENDELUŘešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.,

CZ.01.01.01/01/22_002/0000345
MPO
 01.01.23–31.12.25  Nová generace šikmé schodišťové plošiny
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - - ALTECHŘešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.,

TN02000018/001N
TAČR
 01.01.23–30.06.26  Technologie a nástroje pro zelenou transformaci ve strojírenství
  Pracoviště: ÚVSSR - NCK str - SVS - NCK str - SVS - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., Ing. František Bradáč, Ph.D., doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,

TN02000018/002N
TAČR
 01.01.23–30.06.26  Technologie a nástroje pro digitální transformaci ve strojírenství
  Pracoviště: NCK str - SVS - NCK str - SVS - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., Ing. František Bradáč, Ph.D., doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,

TN02000018
TAČR
 01.01.23–31.12.28  Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,

CZ.01.01.01/01/22_002/0000740
MPO
 01.02.23–30.06.26  Kontejnerové teleskopické plošiny
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - HYDROMA - Slovácké strojírny, a.s.Řešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D., Ing. František Bradáč, Ph.D.,

CZ.01.01.01/01/22_002/0000430
MPO
 01.02.23–31.12.26  Nová generace montážní teleskopické plošiny
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - HYDROMA - Slovácké strojírny, a.s.Řešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D., Ing. František Bradáč, Ph.D.,

TN02000018/015
TAČR
 01.04.23–31.12.28  Stavba strojů a zařízení
  Pracoviště: NCK str - SVS - NCK str - SVS - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., Ing. František Bradáč, Ph.D., doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,

CZ.01.01.01/01/22_002/0001123
MPO
 01.06.23–31.05.26  Elektronické počitadlo pro výdejní stojany vodíku
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSRŘešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.,

10  TQ03000708
TAČR
 01.01.24–31.12.25  Vývoj zařízení pro dynamické měření geometrických chyb CNC obráběcích strojů pomocí laserové interferometrie
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSRŘešitel: Ing. Kristína Virostková,

11  FW10010457
TAČR
 01.01.24–30.06.26  Výzkum a vývoj monitorovací jednotky obráběcích strojů pro podporu proaktivní údržby
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - SVS FEM - TAJMAC-ZPSŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., Ing. František Bradáč, Ph.D., doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,

12  FW10010516
TAČR
 01.01.24–30.06.26  Výzkum a vývoj nových technologických postupů v oblasti zvyšování přesnosti a efektivnosti u víceosého obrábění
  Pracoviště: ÚVSSR - Slovácké strojírny, a.s. - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D., Ing. Aleš Polzer, Ph.D.,

13  SS07010163
TAČR
 01.04.24–31.12.26  SAFE-AGEING: Metodika provádění auditu stárnutí významných zdrojů rizika závažné havárie
  Pracoviště: ÚVSSR - MENDELU - ÚVSSRŘešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.,