Garantované předměty v roce 2022/2023 Ústav strojírenské technologie
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
CME Metalurgie Antonín Záděra
CME-K Metalurgie Antonín Záděra
CTT Technologie tváření Kamil Podaný
CTT-K Technologie tváření Kamil Podaný
DR2 Ročníkový projekt I - tváření, svařovaní Miroslav Jopek
DR2-K Ročníkový projekt I - tváření, svařovaní Miroslav Jopek
DR3 Ročníkový projekt II - obrábění Miroslav Píška
DR3-K Ročníkový projekt II - obrábění Miroslav Píška
EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I Martin Slaný
EAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I Martin Slaný
ESL Slévárenská technologie Milan Horáček
ESL-K Slévárenská technologie Milan Horáček
ESV Speciální technologie výroby Josef Sedlák
ESV-K Speciální technologie výroby Josef Sedlák
ETM Technologické projekty a manipulace s materiálem Marek Štroner
ETM-K Technologické projekty a manipulace s materiálem Marek Štroner
ETV Technologie svařování Marian Sigmund
ETV-K Technologie svařování Marian Sigmund
HAP Aplikace polymerních materiálů v automobilovém průmyslu Jitka Stolínová
HAP-K Aplikace polymerních materiálů v automobilovém průmyslu Jitka Stolínová
HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I Jan Zouhar
HC1-A Aplikace CAD/CAM v technologii I Jan Zouhar
HC1-K Aplikace CAD/CAM v technologii I Jan Zouhar
HE1 Experimentální metody Miroslav Jopek
HE1-K Experimentální metody Miroslav Jopek
HH2 Technologie tváření Zdeněk Lidmila
HH2-K Technologie tváření Zdeněk Lidmila
HLT Světelná technika Petr Baxant
HLT-K Světelná technika Petr Baxant
HNA Nástroje pro tváření Zdeněk Lidmila
HNA-K Nástroje pro tváření Zdeněk Lidmila
HNC-A Obrábění na CNC strojích Miroslav Píška
HNC-AK Obrábění na CNC strojích Miroslav Píška
HNE Nekonvenční technologie Eva Peterková
HNE-K Nekonvenční technologie Eva Peterková
HOE Optika a elektronika v automobilovém průmyslu Josef Vochyán
HOE-K Optika a elektronika v automobilovém průmyslu Josef Vochyán
HO1 Speciální technologie obrábění Josef Sedlák
HO1-K Speciální technologie obrábění Josef Sedlák
HPC Teorie metalurgických procesů Ladislav Zemčík
HPT Počítačová podpora technologie Jan Řiháček
HPT-K Počítačová podpora technologie Jan Řiháček
HP1 Podnikový management I Anna Putnová
HP1-K Podnikový management I Anna Putnová
HSP-A Semestrální projekt Miroslav Píška
HST Speciální technologie tváření Zdeněk Lidmila
HST-K Speciální technologie tváření Zdeněk Lidmila
HSV Speciální technologie svařování Marian Sigmund
HSV-K Speciální technologie svařování Marian Sigmund
HS2 Teorie a technologie svařování Marian Sigmund
HS2-K Teorie a technologie svařování Marian Sigmund
HTV Technologická příprava výroby Josef Sedlák
HTV-K Technologická příprava výroby Josef Sedlák
HTZ Technologie zpracování plastů Kamil Podaný
HTZ-K Technologie zpracování plastů Kamil Podaný
H2U Účetnictví Tomáš Meluzín
H2U-K Účetnictví Tomáš Meluzín
PFM Formovací materiály a ekologie Milan Horáček
PKO Kontrola jakosti odlitků Antonín Záděra
PLI Výroba speciálních odlitků Ladislav Zemčík
PLL Metalurgie litin Antonín Záděra
POL Obrábění litých materiálů Karel Osička
PSL Slévárenská technologie II Milan Horáček
PTE Slévárenská technologie I Milan Horáček
PVO-A Trendy ve výrobě odlitků Milan Horáček
PZS Zařízení sléváren Libor Čamek
WFZ Fyzikálně-chemické základy metalurgických procesů Antonín Záděra
WTE Technologie (tváření, obrábění) Milan Forejt
0US Umělecké slévárenství Antonín Záděra
2VT Výrobní technologie I Zdeněk Lidmila
2VT-A Výrobní technologie I Zdeněk Lidmila
2VT-K Výrobní technologie I Zdeněk Lidmila
3VT Výrobní technologie II Miroslav Píška
5TE Technologie II Zdeněk Lidmila
6T3 Technologie III Kamil Podaný
6T3-A Technologie III Kamil Podaný
9ATO Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění Josef Sedlák
9CTO CNC technologie obrábění Miroslav Píška
9EMO Experimentální metody v obrábění Miroslav Píška
9EMT Experimentální metody ve tváření Milan Forejt
9KKS Krystalizace kovů a slitin Ladislav Zemčík
9MEO Metalurgie oceli Antonín Záděra
9MNK Metalurgie neželezných kovů Jaromír Roučka
9NSS Numerická simulace slévárenských procesů Jaromír Roučka
9PMR Pokrokové materiály pro řezné nástroje Miroslav Píška
9PPC Počítačová podpora technologických činností Josef Chladil
9PST Progresivní slévárenské technologie Milan Horáček
9PTP Progresivní technologie v plošném tváření Milan Dvořák
9PTS Progresivní technologie ve svařování Libor Mrňa
9PTU Progresivní technologie povrchových úprav Libor Mrňa
9REP Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů Jan Zouhar
9SC1 Systémy CAD I Jan Zouhar
9SIN Simultánní inženýrství Milan Horáček
9TTS Teorie tavné svařitelnosti kovů Libor Mrňa
9TTT Teorie procesů technologie tváření Milan Forejt
9TVN Tvářecí nástroje Zdeněk Lidmila
letní semestr
BstP Strojírenské technologie Karel Kouřil
CTT Technologie tváření Kamil Podaný
CTT-K Technologie tváření Kamil Podaný
DPP Počítačová podpora technologie Jan Řiháček
DTB Technologie obrábění Miroslav Píška
DTB-A Technologie obrábění Miroslav Píška
DTB-K Technologie obrábění Miroslav Píška
EMM Mechanizace, automatizace a manipulace Zdeněk Lidmila
EMM-K Mechanizace, automatizace a manipulace Zdeněk Lidmila
FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II Martin Slaný
FAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II Martin Slaný
FDT Bakalářský projekt (B2307) Miroslav Píška
FDT-K Bakalářský projekt (B2307) Miroslav Píška
FEO Seminář k bakalářské práci (B-STG, obrábění) Miroslav Píška
FEO-K Seminář k bakalářské práci (B-STG, obrábění) Miroslav Píška
FET Seminář k bakalářské práci (B2307) Zdeněk Lidmila
FET-K Seminář k bakalářské práci (B2307) Zdeněk Lidmila
FPA Plasty ve strojírenství Kamil Podaný
FPA-K Plasty ve strojírenství Kamil Podaný
GTN Teorie obrábění, tváření a nástroje Milan Forejt
GTN-K Teorie obrábění, tváření a nástroje Milan Forejt
HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II Jan Zouhar
HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II Jan Zouhar
HC2-K Aplikace CAD/CAM v technologii II Jan Zouhar
HDS Daňová soustava Karel Brychta
HDS-K Daňová soustava Karel Brychta
HD1 Diplomový projekt (M2307-01) Miroslav Píška
HD1-K Diplomový projekt (M2307-01) Miroslav Píška
HD2 Seminář k diplomové práci (M2307-01) Miroslav Píška
HD2-K Seminář k diplomové práci (M2307-01) Miroslav Píška
HD3 Diplomový projekt (M2307-02) Milan Forejt
HD3-K Diplomový projekt (M2307-02) Milan Forejt
HD4 Seminář k diplomové práci (M2307-02) Zdeněk Lidmila
HD4-K Seminář k diplomové práci (M2307-02) Zdeněk Lidmila
HD5 Diplomový projekt (M2326) Miroslav Píška
HD5-K Diplomový projekt (M2326) Miroslav Píška
HD6 Seminář k diplomové práci (M2326) Miroslav Píška
HD6-K Seminář k diplomové práci (M2326) Miroslav Píška
HD7 Diplomový projekt (M2328) Miroslav Píška
HD7-K Diplomový projekt (M2328) Miroslav Píška
HD8 Seminář k diplomové práci (M2328) Miroslav Píška
HD8-K Seminář k diplomové práci (M2328) Miroslav Píška
HME Mechanizace a automatizace Zdeněk Lidmila
HME-K Mechanizace, automatizace a manipulace Zdeněk Lidmila
HMR Marketing Vít Chlebovský
HMR-K Marketing Vít Chlebovský
HNP Nástroje a přípravky pro obrábění Oskar Zemčík
HNP-K Nástroje a přípravky pro obrábění Oskar Zemčík
HOS Osvětlovací soustavy Jan Škoda
HOS-K Osvětlovací soustavy Jan Škoda
HPR Simulace technologických procesů Jan Řiháček
HPR-K Simulace technologických procesů Jan Řiháček
HPU Renovace a povrchové úpravy Zdeněk Lidmila
HPU-K Renovace a povrchové úpravy Zdeněk Lidmila
HRA Počítačové modelování a rapid prototyping Jan Zouhar
HRA-K Počítačové modelování a rapid prototyping Jan Zouhar
HSI Simulace a testování výrobků František Samek
HSI-K Simulace a testování výrobků František Samek
HSM Strategické řízení Robert Zich
HSM-K Strategické řízení Robert Zich
HTA Teorie tváření Miroslav Jopek
HTA-K Teorie tváření Miroslav Jopek
HTN Tvářecí nástroje Michaela Císařová
HTN-K Tvářecí nástroje Michaela Císařová
HTO Teorie obrábění Miroslav Píška
HTO-A Teorie obrábění Miroslav Píška
HTO-K Teorie obrábění Miroslav Píška
HTR Vybrané statě z obrábění Josef Sedlák
HTR-K Vybrané statě z obrábění Josef Sedlák
HUP Nástroje a přípravky pro obrábění Oskar Zemčík
HUP-K Nástroje a přípravky pro obrábění Oskar Zemčík
HVT Vybrané statě z teorie tváření Eva Peterková
HVT-K Vybrané statě z teorie tváření Eva Peterková
PD5 Diplomový projekt (M2332) Antonín Záděra
PD6 Seminář k diplomové práci (M2332) Antonín Záděra
PIN-A Simultaneous Engineering Milan Horáček
PLN Metalurgie neželezných kovů Václav Kaňa
PMM Matematické modelování Vladimír Krutiš
PMO Metalurgie oceli Antonín Záděra
POB Teoretické základy oboru Ladislav Zemčík
PSR Statistické řízení jakosti Václav Kaňa
PTC Technická příprava výroby Vladimír Krutiš
PTC-K Technická příprava výroby Vladimír Krutiš
PTS Aditivní technologie ve slévárenství Vladimír Krutiš
PVD Vady a opravy odlitků Ladislav Zemčík
WTC Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) Antonín Záděra
WTC-A Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) Antonín Záděra
0PPH Průmyslový projekt (2307) Karel Osička
0PPP Průmyslový projekt (2332) Antonín Záděra
9MEO Metalurgie oceli Antonín Záděra
9MMN Moderní metalurgie neželezných kovů a slitin Antonín Záděra
9SC2 Systémy CAD II Jan Zouhar