Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav matematiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav matematiky, řešených v průběhu roku 2024.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
OC-2021-1-25132
EU--MŠMT
 14.10.22–13.10.26  CaLISTA - Cartan geometry, Lie, Integrable Systems, quantum group Theories for Applications
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.,

CL01000161
TAČR
 01.01.24–31.12.25  Optimalizace infrastruktury a provozu mikromobility ve městech ČR
  Pracoviště: ÚPI - ÚM - nextbike Czech Republic s.r.o. - ÚPIŘešitel: doc. Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.,

FW11020043
TAČR
 01.07.24–31.12.26  Systém pro prediktivní optimalizaci toků v komunitní energetice
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.,

FW11020146
TAČR
 01.07.24–31.12.27  Inteligentní ovládání zařízení s prvky rozšířené reality
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: Mgr. Jana Procházková, Ph.D.,

EDF-2023-RA-PROTMOB-DEXPLO
EU--MŠMT
 01.09.24–30.06.27  SAPPER - Integrated, Strategic technological Advances for enhanced Preparedness, Protection and Response against Evolving IED threats and UXO Risks
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.,