Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav matematiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav matematiky, řešených v průběhu roku 2022.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
20-11846S
GAČR
 01.01.20–31.12.22  Diferenciální a diferenční rovnice reálných řádů: kvalitativní analýza a její aplikace
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc., prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D., doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D., Ing. Tomáš Kisela, Ph.D.,

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
EU--MŠMT
 01.01.20–31.12.23  LEVEL-UP - Protocols and Strategies for extending the useful Life of major capital investments and Large Industrial Equipment.
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚM - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA, Ing. František Bradáč, Ph.D., Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D., Ing. Jan Vetiška, Ph.D., doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D., Ing. Adam Jelínek,

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200
EU--MPO
 01.01.21–31.12.22  Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.,