Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav fyzikálního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav fyzikálního inženýrství, řešených v průběhu roku 2024.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
FW03010456
TAČR
 01.04.21–01.08.24  Holografický mikroskop nové generace
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.,

FW03010504
TAČR
 01.04.21–30.09.24  Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: Ing. Martin Konečný, Ph.D.,

22-04859S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Tepelně řízený fázový přechod v plazmonických nanostrukturách studovaný analytickou elektronovou mikroskopií
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.,

23-05119M
GAČR
 01.01.23–31.12.27  Shaped beams for a new era of electron microscopy and spectroscopy
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: doc. Ing. Andrea Konečná, Ph.D.,

Mobility ČR-FR 8J24FR
MŠMT
 01.01.24–31.12.25  Coupling of waveguide mode and graphene plasmons
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr., Ing. Petr Liška,

24-12283S
GAČR
 01.01.24–31.12.26  Boosting incoherent quantitative phase imaging by implementing 3D-image reconstruction
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.,

FW11020186
TAČR
 01.06.24–31.05.27  BeamShape EBMelt - unikátní zařízení pro aditivní výrobu kovových dílů pomocí elektronového svazku
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: Ing. Zdeněk Nováček, Ph.D.,

LUABA24069
MŠMT
 01.07.24–31.12.26  Hybridní laditelné platformy pro kvantovou nanofotoniku
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: Ing. Filip Ligmajer, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr., Ing. Katarína Rovenská, Ing. Mgr. Peter Kepič, Ing. Beáta Idesová,

LUAIZ24139
MŠMT
 01.08.24–31.07.27  Development of Photocatalytic Halide Perovskite/Alumina composites for Advancing Pollution Mitigation
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.,