Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav fyzikálního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav fyzikálního inženýrství, řešených v průběhu roku 2020.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
19-00062S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
  Pracoviště: ÚFI - ÚFI - AV ČR - ČVUT v PrazeŘešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.,

FV40328
MPO
 01.01.19–31.12.22  Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.,

20-01673S
GAČR
 01.01.20–31.12.22  Plazmonická digitální holografie pro kvantitativní zobrazování fáze s rozlišením pod difrakční limit
  Pracoviště: ÚFI - RG-1-04 - ÚFIŘešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.,

20-28573S
GAČR
 01.01.20–31.12.22  Localized plasmon-enhanced absorption upon strong coupling
  Pracoviště: ÚFI - RG-1-04 - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.,