Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Energetický ústav

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Energetický ústav, řešených v průběhu roku 2023.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
FV40386
MPO
 01.05.19–30.04.23  Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové generace
  Pracoviště: ÚMTMB - EÚ OFE - ÚMTMBŘešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

TK02020067
TAČR
 01.07.19–31.05.23  Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D., Ing. Pavel Milčák, Jiří Svoboda,

TK03030167
TAČR
 01.10.20–31.12.25  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Hana Lisá, Ph.D., Ing. Jakub Lachman, Ing. Pavel Milčák,

FSI-K-21-7010
EU--MŠMT
 01.02.21–31.01.23  The effect of ambient airflow on the quality of liquid dispersion on the wire mesh
  Pracoviště: FSI - FSI - EÚ - EÚ OTTP - EÚ - EÚ OTTP - FSIŘešitel: Ing. Ondřej Hájek, Ing. Ondřej Cejpek, Ing. BSc František Prinz,

21-45227L
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Holistic approach to Rotating Packed Bed (RPB) absorption process with the use of 3D CFD, visual studies, and mass transfer experiments
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.,

22-20357S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Měření a počítačová simulace transportu vláknitých aerosolů v proudění s vysokými gradienty rychlosti a interakce vláken se stěnou
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.,

22-31173S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Adaptivní soft computing framework pro řešení inverzních úloh přenosu tepla se změnou skupenství
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.,

22-17806S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynů
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.,

22-11456S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotní plazmy ke zvýšení dezinfekčních účinků
  Pracoviště: EÚ - PrF MU - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

10  TK70020001
TAČR
 01.01.22–31.12.24  DIWIEN - Digitalization of water supply infrastructure to optimize the Water-Energy Nexus
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

11  TK04020183
TAČR
 01.01.22–31.12.24  Energeticky nezávislý zdroj tepla pro vytápění
  Pracoviště: EÚ - EÚ - KUNST - EKOGALVAŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

12  COST
EU--MŠMT
 14.09.22–13.09.26  Pump as Turbine: improving the design and operation through digitalisation
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

13  23-06159S
GAČR
 01.01.23–31.12.25  Vírové struktury: pokročilé metody identifikace a efektivní numerické simulace
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.,

14  23-07722S
GAČR
 01.01.23–31.12.25  Pokročilé energeticky účinné modifikace dvoumédiových trysek
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: Ing. Milan Malý, Ph.D.,

15  CK04000264
TAČR
 01.01.23–31.12.25  Emise z dopravy průhledně
  Pracoviště: EÚ - EÚ - RCE systemsŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.,

16  TN02000010/05
TAČR
 01.01.23–31.12.25  NCK MESTEC2 - DP 05 - Energetické technologie s minimalizovaným environmentálním dopadem
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D., Ing. Jiří Hejčík, Ph.D., doc. Ing. František Lízal, Ph.D.,

17  TN02000010/09
TAČR
 01.01.23–31.12.25  NCK MESTEC2 - DP 09 - Vývoj technologií a zařízení pro aditivní výrobu
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.,

18  TN02000025/001N
TAČR
 01.01.23–30.06.26  Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku
  Pracoviště: EÚ - ÚPI - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Ph.D.,

19  TN02000012/001N
TAČR
 01.01.23–30.06.26  Emission-free technologies for local energy sources replacement
  Pracoviště: UEEN - EÚ - UEENŘešitel: doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D., prof. Ing. Petr Toman, Ph.D., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.,

20  TN02000054/001N
TAČR
 01.01.23–30.06.26  Fast Change of Mobility GHG Emissions (FACME)
  Pracoviště: ÚADI - ÚK - EÚ OTTP - ÚADIŘešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D., doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc., doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D., prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., Ing. Kamil Řehák, Ph.D., Ing. Milan Omasta, Ph.D.,

21  SEP-210801525
EU--MŠMT
 01.01.23–31.12.26  H-HOPE - Hidden Hydro Oscillating Power for Europe
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.,

22  TN02000012
TAČR
 01.01.23–31.12.28  CANUT-II: Center for Advanced Nuclear Technology
  Pracoviště: UEEN - EÚ - UEEN - ÚT AV ČR - AV-61389021 - FJFI ČVUT - UJP-P - TES s.r.o. - COMTES FHT - ČEZ - Doosan Škoda Power - - - sigmagroup.cz - VZÚ - Proinno a.s. - cvrez.cz - SVS FEM - ZAT a.s. - FEL ZČUŘešitel: doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D., Ing. Peter Mičian, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.,

23  TN02000007
TAČR
 01.01.23–31.12.28  Národní centrum vodíkové mobility
  Pracoviště: EÚ - EÚ - ÚADI - ÚADI - ÚK - ÚADI - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.,

24  CK04000045
TAČR
 01.02.23–31.12.25  Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel
  Pracoviště: EÚ - EÚ - VŠCHT v Praze - - CDVŘešitel: doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D., Ing. Jan Pokorný, Ph.D.,

25  TK05020094
TAČR
 01.02.23–31.12.25  Využití kondenzace spalin ke zvýšení účinnosti energetických zařízení
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.,

26  TK05020105
TAČR
 01.02.23–31.12.25  Efektivní peletový kotel s kondenzací spalin
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

27  TN02000007/003N
TAČR
 01.02.23–30.06.26  Podpůrný SW pro akceleraci zavádění vodíkové mobility
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.,

28  FW06010278
TAČR
 01.02.23–31.07.26  Digitální dvojče čerpadla pro účely adaptivního řízení vstupní recirkulace
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

29  SS06020106
TAČR
 01.04.23–31.12.25  Inovativní technologie pro čištění a recyklace vod synergickým působením hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., prof. Ing. František Pochylý, CSc.,

30  HORIZON-CL5-2022-D4-01-04
EU--MŠMT
 01.04.23–31.03.27  HR Heat Upgrade
  Pracoviště: LPTP - EÚ - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Jiří Škorpík, Ph.D., doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D., Ing. Tereza Kůdelová, Ph.D.,

31  TN02000025/003
TAČR
 01.05.23–30.04.26  Technická řešení pro nízkoemisní energetiku
  Pracoviště: EÚ - ÚPI - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D., prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Ph.D.,

32  LUC23031
MŠMT
 01.09.23–31.08.26  Čerpadlo v turbínovém režimu: zlepšení konstrukce a provozních parametrů pomocí digitalizace
  Pracoviště: VUT - EÚ - VŠB-TU Ostrava - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., prof. Ing. František Pochylý, CSc., doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D., Ing. David Štefan, Ph.D.,

33  SEP-210897678
EU--MŠMT
 01.09.23–31.08.27  SOBIAG
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.,