Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav strojírenské technologie

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav strojírenské technologie, řešených v průběhu roku 2022.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
FV40225
MPO
 01.01.19–31.12.22  Výzkum a vývoj pokročilé výrobní technologie pro výrobu axiálních soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou
  Pracoviště: ÚST - ÚST OTOŘešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc., Ing. Petra Sliwková, Ph.D., Ing. Jana Dvořáková, Ph.D., Ing. Aleš Polzer, Ph.D., Ing. Jan Zouhar, Ph.D., Ing. Karel Osička, Ph.D., Ing. Milan Kalivoda,

FW01010220
TAČR
 01.01.20–31.12.22  Návrh zařízení a technologie pro automatizaci plošného navařování materiálu Inconel 625 na membránové stěny.
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D., Ing. Jaroslav Kubíček, IWE, Ing. Oskar Zemčík, Ph.D., Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D., Ing. Jan Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D., Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.,

FW01010151
TAČR
 01.01.20–31.12.23  Keramická jádra pro aplikaci v přesném lití na vytavitelný model pro odlitky v medicíně a leteckém průmyslu
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., Ing. Václav Kaňa, Ph.D., doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D., Ing. Martin Myška,

FW01010440
TAČR
 01.01.20–31.12.23  Vývoj chytré formy pro tlakové lití hliníku
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., Ing. Václav Kaňa, Ph.D., doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D., Ing. Martin Myška,

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019912
EU--MPO
 10.01.20–31.12.22  Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.
  Pracoviště: ÚST - ÚVSSR - ÚSTŘešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D., doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr., prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA, Ing. Petra Sliwková, Ph.D., Ing. Jana Dvořáková, Ph.D., Ing. Mikuláš Szabari, Mgr. Eva Mojžíšová,

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019678
EU--MPO
 01.07.20–31.12.22  Výzkum a vývoj nové generace dešťových kanalizačních vpustí
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D., Vojtěch Řiháček, Ing. Miroslav Jopek, Ph.D., Ing. Kamil Podaný, Ph.D., Ing. Eva Peterková, Ph.D., Ing. Michaela Císařová, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc., Ing. Jan Řiháček, Ph.D., Ing. Jan Řiháček, Ph.D.,

FW02020169
TAČR
 01.07.20–30.06.24  Výzkum a vývoj predikce procesní způsobilosti brousicího vřetene karuselových brusek
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Jan Otoupalík, Ph.D.,

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023596
EU--MPO
 01.01.21–30.06.23  Návrh a pevnostní analýza karbonového rámu elektromotocyklu
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.,

TK04020189
TAČR
 01.01.22–31.12.24  Výzkum a vývoj technologie a zařízení pro automatizované spirálové navařování materiálu Inconel 625 na trubní polotovary - Spiral Weld Overlay Cladding
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.,

10  FV22-06
VUT--MŠMT
 01.06.22–31.12.22  Vývoj zařízení pro dynamické testování plochých vzorků v tahu
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Martin Harant,

11  FV22-10
VUT--MŠMT
 01.06.22–31.12.22  Aplikace kompozitních materiálů pro optické přístroje za použití přesného lepení
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Radim Kupčák,

12  LUASK22094
MŠMT
 01.07.22–30.06.25  Analýza vlastností méně známých evropských druhů dřevin pro využití vdřevních kompozitních materiálech
  Pracoviště: ÚST - ÚSTŘešitel: Ing. Miroslav Jopek, Ph.D., Ing. Kamil Podaný, Ph.D., Ing. Jan Řiháček, Ph.D.,