Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav procesního a ekologického inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav procesního a ekologického inženýrství, řešených v průběhu roku 2023.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
SS02030008
TAČR
 01.01.21–31.12.26  Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.,

FSI-K-21-7003
EU--MŠMT
 01.02.21–31.01.23  Development of combined technology for recycling of waste water from laundries including phosphorus recovery
  Pracoviště: FSI - ÚPI - ÚPI - FSIŘešitel: Ing. Michaela Procházková,

FSI-K-21-7074
EU--MŠMT
 01.02.21–31.01.23  Numerický model pro simulace spalování v sypaných ložích
  Pracoviště: FSI - FSI - FSI - FSI - ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,

FW03010481
TAČR
 01.02.21–31.12.23  Pilotní jednotka pro redukci digestátu v bioplynových stanicích
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D., doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D., Ing. Michal Touš, Ph.D., Ing. Marek Pernica, Ph.D., Ing. Eva Konečná, Ph.D., Ing. Václav Miklas, Ing. Michaela Procházková, Ing. Libor Šrom, Ph.D.,

FW03010505
TAČR
 01.02.21–31.12.23  Řídicí systém pro virtuální elektrárny založený na umělé inteligenci
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Michal Touš, Ph.D.,

22-11867S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
  Pracoviště: ÚPI - ÚPI - MFF UKŘešitel: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.,

TK04020213
TAČR
 01.01.22–31.12.24  Nízko-emisní výkonový hořák
  Pracoviště: ÚPI - ÚPI - PBS POWER EQUIPMENTŘešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D., Ing. Igor Hudák, Ph.D., Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.,

QK22010200
MZe
 01.01.22–31.12.25  Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D., Ing. Igor Hudák, Ph.D., Ing. Marek Pernica, Ph.D., Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.,

TN02000025/001N
TAČR
 01.01.23–30.06.26  Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku
  Pracoviště: EÚ - ÚPI - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Ph.D.,

10  TK05020076
TAČR
 01.02.23–31.12.24  Vývoj mobilního testeru pro bezpečné a spolehlivé využití tepla ze zanášivých spalin a generátoru amoniaku k jejich čištění
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Dominika Babička Fialová, Ph.D.,

11  TK05020008
TAČR
 01.03.23–31.12.25  Vývoj hořáku pro spalování směsí zemního plynu a vodíku
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D., Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D., Aleš Humlíček, Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.,

12  TN02000025/003
TAČR
 01.05.23–30.04.26  Technická řešení pro nízkoemisní energetiku
  Pracoviště: EÚ - ÚPI - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D., prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Ph.D.,

13  FW09020063
TAČR
 01.08.23–31.12.25  Vývoj zařízení pro plynulé dávkování tuhých alternativních paliv
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.,