Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav procesního a ekologického inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav procesního a ekologického inženýrství, řešených v průběhu roku 2022.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
SPIL
EU--MŠMT
 01.02.17–30.04.22  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  Pracoviště: NETME - EÚ OEI - ÚPI - NETME LIPŘešitel: prof. Ing. Dr. habil. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Šárka Zemanová, Ph.D., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D., Xuexiu JIA, MSc, Ph.D., doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D., Xuechao Wang, MSc, Ph.D., Bc. Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh, Ph.D., MBA, MEng. Hon Huin Chin, Ph.D., MEng. Limei Gai, Ph.D., MEng. Like Wang,

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008413
EU--MŠMT
 01.07.18–30.06.22  Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie
  Pracoviště: ÚPI - EVECO BRNO - UNIS - ÚCHP AV ČR - Energetická agentura - ÚVGZ - ÚPIŘešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.,

TK02020087
TAČR
 01.07.19–30.06.22  Vývoj teplovodního kotle a nízkoemisního hořáku
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D., Ing. Tomáš Létal, Ph.D., Ing. Igor Hudák, Ph.D., Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.,

SS02030008
TAČR
 01.01.21–31.12.26  Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.,

FSI-K-21-7003
EU--MŠMT
 01.02.21–31.01.23  Development of combined technology for recycling of waste water from laundries including phosphorus recovery
  Pracoviště: FSI - ÚPI - ÚPI - FSIŘešitel: Ing. Michaela Procházková,

FSI-K-21-7074
EU--MŠMT
 01.02.21–31.01.23  Numerický model pro simulace spalování v sypaných ložích
  Pracoviště: FSI - FSI - FSI - FSI - ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Jiří Strouhal,

FW03010481
TAČR
 01.02.21–31.12.23  Pilotní jednotka pro redukci digestátu v bioplynových stanicích
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D., doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D., Ing. Michal Touš, Ph.D., Ing. Marek Pernica, Ph.D., Ing. Eva Konečná, Ph.D., Ing. Václav Miklas, Ing. Michaela Procházková, Ing. Libor Šrom, Ph.D.,

FW03010505
TAČR
 01.02.21–31.12.23  Řídicí systém pro virtuální elektrárny založený na umělé inteligenci
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Michal Touš, Ph.D.,

22-11867S
GAČR
 01.01.22–31.12.24  Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
  Pracoviště: ÚPI - ÚPI - MFF UKŘešitel: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.,

10  TK04020213
TAČR
 01.01.22–31.12.24  Nízko-emisní výkonový hořák
  Pracoviště: ÚPI - ÚPI - PBS POWER EQUIPMENTŘešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D., Ing. Igor Hudák, Ph.D., Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.,

11  QK22010200
MZe
 01.01.22–31.12.25  Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D., Ing. Tomáš Juřena, Ph.D., Ing. Igor Hudák, Ph.D., Ing. Marek Pernica, Ph.D., Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.,

12  FV22-04
VUT--MŠMT
 01.06.22–31.12.22  Experimentální generátor amoniaku jako integrované zařízení pro účinné odstraňování oxidů dusíku ze spalin
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Vít Freisleben,

13  FV22-14
VUT--MŠMT
 01.06.22–31.12.22  Strategické plánování infrastruktury pro dotřídění plastů: Implementace moderních automatizovaných center do současného řetězce
  Pracoviště: ÚPI - ÚPIŘešitel: Ing. Jaroslav Pluskal,