Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav jazyků

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav jazyků, řešených v průběhu roku 2023.

  označení
poskytovatel
doba řešení název