Angličtina v letectví I (FSI-CLA)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Ondřej Vévoda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámit studenty se zákl. terminologií z let. dopravy, leteckého
provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi. Prohloubit a
rozšířit znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obec. jazyce.
Výstupy studia a kompetence:
Znalosti o částech letadla, o motoru, vybavení, o navig. a let.
přístrojích, letových manévrech, o meteorologii, letištích a řízení
letového provozu; seznámit se s odlišnou strukturou jazyka užívanou
jen v letectví.
Prerekvizity:
Znalost gramatiky a slovní zásoby obecného jazyka na úrovni středně pokročilí ( úroveň znalostí po absolvování zkoušky 7AZ = B1)

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Dorovnání kreditů za 1kg [ KG]
povinná prerekvizita: General English Exam [GEN3]

Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznámí studenty se zákl. údaji o aerodynamice, částech letadla a jejich funkci. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) v obecném jazyce na základě již získaných znalostí gramatiky a slovní zásoby.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky udělení zápočtu: Prezence ve cvičení. Zápočtový test.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení jazykové  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Úvod do CLA - části letounu, rozdělení letadel, letecká abeceda
2. Runway Incursion - avoiding miscommunication, letiště
3. Navigace, souřadnice
4. Confirming and disconfirming
5. Technology - Datalink, účelové věty
6. Ovládací prvky letounu, palubní přístroje
7. Bezpečnost, modální slovesa
8. Bird strike, saying intentions
9. Ultralight
10. Air race, letecká akrobacie, jednotky měření
11. Ztráta hydrauliky - oznámení potíží a nabídka pomoci
12. Medical emergencies - věty příčinné, důvodové
13. zápočet

    Cvičení jazykové 1. U1 - Runway incursion (Avoiding miscommunication, Airport layout)
2. U1 - Runway incursion (Ground operations, Language development)
3. U2 - LOST (Across the Pacific, Finding flight N45AC)
4. U2 - LOST (Topographical features, Language development)
5. U3 - Technology (Datalink, Flight control systems)
6. U3 - Technology (Instrument panel, Language development)
7. U4 - Animals (Wildlife on the ground, Cargo)
8. U4 - Bird strike, Saying intentions)
9. U5 - Gravity (Manoeuvering an aircraft, Units of measurement)
10. U5 - Gravity (Hydraulic loss, Language development)
11. U6 - Health (Medical emergencies, making suggestions)
12. U6 - Health (Giving and asking for updates, Language development)
13. Písemný test, zápočet
Literatura - základní:
1. Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
2. Sue Ellis and Terence Gerighty, English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers, OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-457943-8
Literatura - doporučená:
1. Mgr.J.Kudličková : Studijní materiály: Sky Clear I., , 0
2. Straka - Straková: Anglické letecké texty, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 3 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- 3 Povinný 1 2 Z