Angličtina v letectví II (FSI-DLA)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Ondřej Vévoda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti let. dopravy,
letec. provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi.
Úkolem je také rozšířit znalosti a zlepšit schopnost komunikace
v obecném jazyce.
Výstupy studia a kompetence:
Získání znalostí o hlav. částech letadla, o jeho motoru, přístroj.
vybavení, o navig. a letových přístrojích, manévrech, o meteorologii,
letištích a řízení letového provozu. Seznámit se s odlišnou
strukturou jazyka, používanou jen v letectví.
Prerekvizity:
Znalost základní terminologie z aerodynamiky, hlavních částí letadla a jejich funkcí.
Komunikace v obecném jazyce o běžných situacích každodenního života.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznámí studenty se zákl. údaji o letadle a jeho přístroj. vybavení, se zákl. údaji o letišti a zabezpečení letec. provozu, o meteorologii. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazyk. dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) v obec. jazyce na základě již získaných znalostí gramatiky a slovní zásoby.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu:
Prezence ve cvičení. Získání min. 18 bodů (z 30 možných) při písemném testu.

Zkouška je písemná (80%) a ústní (20%).
1. písemná část - maximální počet bodů je 80. Pokud student dosáhne méně než 40 bodů,
u zkoušky nevyhověl.
2. ústní část - podmínkou je úspěšné absolvování písemné části zkoušky
- interview se zkoušejícím v rozsahu probrané gramatiky a odborné
terminologie.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pokud podmínky k udělení zápočtu student nesplní, může učitel v odůvodněných
případech stanovit náhradní podmínku.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení jazykové  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Aircraft Instruments and Accessories
2. Flight Instruments
3. Navigation Instruments
4. Power Plant Instruments
5. Service Inspection
6. Starting Procedure
7. Elementary Flight Manoeuvres
8. The Cockpit Control
9. Air Traffic Control
10. Meteorology
11. Weather Conditions
12. Aerodromes
13. Fear of Flying
    Cvičení jazykové 1. U7 - FIRE (Fire risk, Obligation, prohibition and permission)
2. U7 - FIRE (On-board fire, Language development)
3. U8 - Meteorology (Microburst, Airport disruption)
4. U8 - Meteorology (Stormy approach, Language development)
5. U9 - Landings (Touchdown, Landing gear and braking)
6. U9 - Landings (Undercarriage, Language development)
7. U10 - FUEL (Aviation and global warming, Gimli glider)
8. U10 - FUEL (Fuel icing, Language development)
9. U11 - PRESSURE (Blast, Types of damage)
10. U11 - PRESSURE (Emergency descent, Expressing consequences)
11. U12 - SECURITY (Air rage, Suspicious passengers)
12. U12 - SECURITY (Unlawful interference, Reporting)
13. Písemný test, zápočet
Literatura - základní:
1. Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
2. Sue Ellis and Terence Gerighty, English for Aviation for Pilots and Air Traffic Controllers, OXFORD University Press, ISBN 978-0-19-457943-8
Literatura - doporučená:
1. Mgr. J.Kudličková: Studijní materiály: Sky Clear II, , 0
2. Straka-Straková: Anglické letecké texty, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 3 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 3 Povinný 1 2 L