Základy konstrukce letadel (FSI-DLT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům základní znalosti o konstrukci draku letounu a letadlových palubních soustav tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska letových vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti konstrukce letadel a soustav řízení letadel. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování prvotního leteckého výcviku.
Prerekvizity:
Základní znalosti z nauky o materiálu, matematiky a fyziky.
Obsah předmětu (anotace):
Letoun a jeho části, trup letounu, druhy konstrukcí, silové namáhání, okna kabiny. Křídlo, druhy konstrukcí, zatížení křídla, prostředky zvýšení vztlaku a odporu. Stabilizační plochy, vertikální, horizontální, působící síly, třepetání, materiály. Přistávací zařízení, druhy, konstrukce, podvozková kola, tlumiče, kmitání podvozku. Řízení letadla, požadavky, síly v řízení, prostředky odlehčení, vyvažování, varovná zařízení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Klasifikovaný zápočet je na základě výsledku testu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Požadavky kladené na letoun.
2. Zatížení působící na letoun. Manévry, poryvy, pozemní zatížení. Násobek.
3. Předpisy letové způsobilosti. Definice a pojmy. Obálky. Případy zatížení
4. Konstrukce křídla, vnější tvary, zatížení.


5. Mechanizace křídla. Klapky, sloty, spoilery, brzdy. Konstrukční řešení.
6. Jedno, dvou a více nosníkové konstrukce, pevnostní výpočet
7. Jednodutinová a vícedutinová konstrukce při obecném zatížení.
8. Zatížení spojů a závěsů
9. Vodorovné a svislé ocasní plochy. Konstrukční řešení a zatížení
10. Trup. Účel, požadavky a konstrukce trupu. Přetlakové kabiny. Příhradové konstrukce.
11. Řízení. Soustavy řízení. Konstrukce prvků řízení.
12. Pohonná jednotka, umístění motoru, motorové lože.
13. Přistávací zařízení. Požadavky, rozdělení a uspořádání. Zatížení a konstrukce podvozku.

Literatura - základní:
1. Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT, Praha, 2004
2. Mikula J: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT, Praha, 2006
3. Jeppesen: Aircraft general knowledge 1 - Aircraft and Systems, Oxford Aviation Services Limited, 2001
4. AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012
Literatura - doporučená:
5. Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel, I. a II. VA Brno,1985
6. Harašta, I, a kol.: Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2019
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 1 L