Francouzština 1 (FSI-F1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Jana Denemarková, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: fr
Typ předmětu: oborový předmět
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci a naučit je základní slovní zásobu nutnou pro běžné situace.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti si osvojí základní slovní zásobu a zvládnou základy gramatiky potřebné pro bežnou komunikaci.
Prerekvizity:
Kurz je určen především pro začátečníky a tzv. falešné začátečníky.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz je zaměřen na výuku francouzštiny jako cizího jazyka na obecné úrovni. Orientuje se na rozvíjení základních komunikativních dovedností.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a absolvováním zápočtového testu s dosažením min. 60% bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Možnost a formu nahrazení absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Úvod, základy výslovnosti
2. L1 Bonjour à tous
3. L2 En cours de français
4. L2 Echanger en classe
5. L3 Se présenter
6. L3 Les nationalités, jours, mois, chiffres
7. L4 Les professions
8. L5 Les loisirs
9. L5 Le sport
10. L6 Demander et indiquer le chemin
11. L7 Manger et boire
12. L8 Faire des achats
13. Zápočtový test

Literatura - základní:
1. BERTAUX, Lucile, Aurélien CALVEZ a Delphine RIPAUD. Bonjour et bienvenue!: méthode de Français : niveau A1.1. [Paris]: Didier Français langue étrangère, [2019]. ISBN 978-2-278-09315-1.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 Z
N-OBN-P hostující student --- bez specializace -- 2 Volitelný 2 1 Z
IT-BC-3 prezenční studium BIT Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z
BIT prezenční studium BITP Informační technologie -- 2 Volitelný 1 2 Z