Angličtina v letectví (FSI-OA0)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Ondřej Vévoda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti letecké dopravy,
leteckého provozu a letadel tak, aby je mohli aplikovat v praxi.
Úkolem je také zlepšit schopnosti komunikace v obecném jazyce.
Výstupy studia a kompetence:
Znalosti o konstrukci a hlav. částech letadla, o jeho motoru, přístroj. vybavení,
o navigač. a letových přístrojích, letových manévrech, údaje o meteorologii, počasí
a letištích. Seznámí se s odlišnou strukturou jazyka, používanou jen v letectví.
Prerekvizity:
Znalost gramatických struktur typických pro technický jazyk (trpný rod, gerundium, souvětí...), terminologie z oblasti aerodynamiky, vztlaku a odporu, hlavních částí letadla.
Obsah předmětu (anotace):
Angličtina v letectví má seznámit studenty se základními údaji o letadle, jeho konstrukci a přístrojovém vybavení. Studenti se seznámí se zákl. údaji o letišti, zabezpečení leteckého provozu a o letecké meteorologii.
Metody vyučování:
Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní účast ve cvičení. Zápočtový test.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pokud student podmínku k udělení zápočtu nesplní,
v odůvodněných případech může učitel stanovit podmínku náhradní.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové 1. Opakování U1-U4, konverzace
2. U5 - An Aircraft Engine
3. U6 - Airplane Equipment
4. U7 - Aircraft Instruments and Accessories
5. U8 - Flight Instruments
Aviation: Lost - Section l
6. U9 - Navigation Instruments
Aviation: Lost - Section 2
7. U10 - Airplane Structure
Aviation: Lost - Section 3
8. U11 - Elementary Flight Manoeuvres
Aviation: Lost - Section 4
9. U12 - Meteorology
10. U13 - Aerodromes
11. Opakování U1-U13
12. Video: Fear of Flying
13. Zápočty
Literatura - základní:
1. David Morgan and Nicholas Regan, TAKE OFF Technical English for Engineering, Garnet Education, ISBN 978-1-85964-974-9
2. Philip Shawcross, English for Aircraft system maintenance 1, BELIN, ISBN 2-7011-1461-6
3. Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
4. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, ISBN 0-521-53290-6
Literatura - doporučená:
1. Mgr.J.Kudličková: Studijní materiály: Aircraft, , 0
2. A.Matthews,C.Read: Tandem, , 0
3. Walcyn-Jones,P.: Pair Work One, Two, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- 2 Volitelný 2 1 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- 2 Volitelný 2 1 L