Letecká legislativa a licencování personálu (FSI-OLI)

Akademický rok 2022/2023
Garant: JUDr. Jaromír Hammer  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Studenti se seznámí s právním rámcem letectví a nezbytnými právními normami potřebnými pro výkon činnosti v letectví.
Výstupy studia a kompetence:
Znalosti právního rámce.
Prerekvizity:
Nejsou.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty se základním legislativním rámcem v letectví, tj. předpisy EU, Zákonem o civilním letectví, národními předpisy, směrnicemi pro letectví a ostatní legislativou.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a obsahu jednotlivých norem.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro absolvování je udělení klasifikovaného zápočtu, a to na základě závěrečného, případně i průběžného testu.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka je nepovinná.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Struktura národní a evropské zákonodárné moci a správy, závazných dokumentů a norem.
2. ICAO a její dokumenty.
3. EASA a legislativní postupy.
4. Evropské letecké normy.
5. Part FCL.
6. Part FCL.
7. Part FCL.
8. Part MED.
9. Zákon o civilním letectví a přidružené legislativní normy.
10. Předpisy řady L.
11. Provozní postupy leteckých škol.
12. Licencování personálu, kvalifikace a jejich prodlužování.
13. Závěrečný test.

Literatura - základní:
1. Normy EU, ČR a ICAO
2. EU standards, Czech standards and ICAO standards.
Literatura - doporučená:
3. Kulčák, L.: Letecký zákon a postupy ATC, CERM, Brno, 2006
4. Brian F. Havel,B., F.,Sanchez, S., G.: The Principles and Practice of International Aviation Law, Cambridge University Press, 2014
5. kol.:Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2022
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 2 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 2 Povinný 1 1 Z