Angličtina v letectví (FSI-OL0)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Mgr. Ondřej Vévoda  
Garantující pracoviště: ÚJ všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty se zákl. terminologií z oblasti letecké
dopravy, leteckého provozu a letadel tak, aby je byli schopni dále
aplikovat v praxi. Úkolem je také rozšířit a prohloubit jejich
znalosti a zlepšit schopnost komunikace v obecném jazyce.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům získat znalosti o atmosféře, o silách,
působících na letadlo, o hlavních částech letadla, o jeho motoru a
přístrojovém vybavení. Studenti se seznámí s odlišnou strukturou
jazyka, používanou jen v letectví. V obecném jazyce si mohou zlepšit
své komunikativní schopnosti.
Prerekvizity:

Znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost komunikace v obecném jazyce na úrovni středně pokročilí.

Obsah předmětu (anotace):
Předmět má seznámit studenty se zákl. údaji o aerodynamice, letadle a jeho hlavních částech. Součástí předmětu je prohloubení 4 jazykových dovedností, rozšíření již získaných znalostí gramatiky, frazeologie a slov. zásoby a zlepšení komunikativních schopností v obecné angličtině.
Metody vyučování:

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky pro udělení zápočtu:
Aktivní účast ve cvičení. Zápočtový test.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Pokud podmínku pro udělení zápočtu student nesplní,
v odůvodnělých případech může učitel stanovit podmínku náhradní.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení jazykové  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení jazykové

1. Úvod do OL0 - (rozdělení letadel, části letounu)
2. Materiály v letectví
3. Nářadí a zařízení
4. Konstrukce letadel - (síly and druhy namáhání)
5. Konstrukce letadel - vnější
6. Konstrukce letadel - vnitřní
7. Konstrukce letadel - ovládací plochy letounu
8. Bezpečnost - (ochrana proti požáru)
9. Motory - (pístový)
10. Motory - (tryskový, turbovrtulový, ETOPS)
11. Systémy
12. Ochrana proti námraze
13. zápočty

Literatura - základní:
2. David Morgan and Nicholas Regan, TAKE OFF Technical English for Engineering, Garnet Education, ISBN 978-1-85964-974-9
3. Philip Shawcross, English for Aircraft system maintenance 1, BELIN, ISBN 2-7011-1461-6
4. Henry Emery, Andy Roberts: Aviation English for ICAO compliance, Macmillan, 2008, ISBN 978-0-230-02755-8
4. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, ISBN 0-521-53290-6
Literatura - doporučená:
1. Mgr.J.Kudličková: Studijní materiály: Aircraft, , 0
2. A.Matthews, C.Read: Tandem, , 0
3. Walcyn-Jones,P.: Pair Work One, Two, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 2 Povinný 1 1 Z
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- 2 Povinný 2 1 Z
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- 2 Povinný 2 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- kl 2 Povinný 2 1 Z