Palubní soustavy letadel II (FSI-OPL)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je dát studentům úplný přehled o palub. soust. moderních letadel různých kategorií (od malých letounů všeobecného letectví po velké dopravní letouny). Hlavní důkaz je položen na vysvětlení palubního informačního systému, jeho jednotlivých soustav a jejich souvislostí:
- u konstruktérů - s vnitřní konstrukcí draku letounu;
- u provozního směru - s údržbou avioniky na palubě a zabezpečení dat pro řízení provozu letadel.
Výstupy studia a kompetence:
Znát účel, princip činnosti palubních soustav a tendence jejich vývoje. Znát metody pro umístění vybraných vysílačů letových veličin na letounu.
Prerekvizity:
Základní znalosti z teorie aut. řízení - vlastnosti a přenosové funkce element. prvků., servomechanismy. Základní znalosti elektrotechniky.
Obsah předmětu (anotace):
Pojednává o palubním informačním systému, přístrojích a soustavách pro kontrolu letu a letadla, zajištění bezpečnosti, ekonomiky a komfortu letu. Dále o soustavách ručního poloautomatického a automatického řízení letu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná nebo ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  1 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  12 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Historický úvod, současný stav a perspektivy dalšího rozvoje, dělení systémů letadla podle ATA a GAMA
2. Uspořádání přístrojového vybavení na palubě letadel – obecné zásady, požadavky předpisů, přístrojové vybavení malých cvičných a sportovních letadel, vybavení malých dopravních letadel, vybavení velkých dopravních letadel
3. Zkoušení přístrojového vybavení – zkoušení podle požadavků RTCA/DO-160 (včetně elektromag. kompatibility, odolnosti vůči účinkům blesků), opatření v konstrukci ke zvýšení odolnosti elektrotechnických zařízení
4-5. Letové a navigační přístroje - Pitot-statický systém, výškoměr, rychloměr, Machmetr, variometr
6. Letové a navigační přístroje – Gyroskop, směrový setrvačník, umělý horizont, zatáčkoměr, magnetický a gyro-indukční kompas
7. Letové a navigační přístroje – radionavigační systém - VOR/DME, ADF, ILS, GPS
8. Elektronický systém letových přístrojů – sběrnice údajů (ARINC429), zabezpečení softwaru (dle RTCA DO-178), elektronické zobrazovací prvky, architektura systémů (EFIS, ECAM, EICAS)
9. TCAS, GPWS
10. Pohonná jednotka a přístroje monitorování
11. Automatické systémy řízení letu
12. Záznamové a signalizační vybavení
13. Kritičnosti přístrojů a vybavení
    Laboratorní cvičení 1. Ukázka a použití zařízení pro zkoušení přístrojů.
    Cvičení 1. Dělení systémů letadla podle ATA a GAMA
2. Uspořádání přístrojového vybavení na palubě letadel
3. Zkoušení přístrojového vybavení
4-7. Letové a navigační přístroje
8-9. Elektronický systém letových přístrojů
10. Pohonná jednotka a přístroje monitorování
11. Automatické systémy řízení letu
12. Záznamové a signalizační vybavení
13. Kritičnosti přístrojů a vybavení
Literatura - základní:
1. Čižmár: PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ, Učeb. texty – pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, pro předmět 022 00, 2006, ISBN 80-7204-445-1
2. Moir, Seabridge: Civil Avionics Systems, ISBN: 978-1-118-34180-3, 2013
Literatura - doporučená:
1. Letecké předpisy/Airwothiness regulation requirements (EASA CS, FAA FAR)
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 L
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- zá,zk 5 Povinný 2 2 L
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 5 Povinný 2 2 L