Praxe 1 (FSI-OX1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: JUDr. Jaromír Hammer  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Student se má seznámit se základními profesními postupy pro provedení letu na úrovni obchodního pilota.
Výstupy studia a kompetence:
Získání praktické zkušenosti s naplánováním a provedením letu.
Prerekvizity:
Licence soukromého pilota letounů (PPL).
Obsah předmětu (anotace):
Praxe 1 předpokládá minimálně jeden zahraniční let dle pravidel IFR na letadle VUT s nutnou pozemní předletovou přípravou, naplánováním letu, jeho praktickým provedením pod dozorem instruktora a s následným vyhodnocením. Student tuto praxi opět může realizovat v jakékoliv letecké škole nebo přímo pod vedením instruktorů VUT na letounu VUT.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou praxe v letecké škole.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení bude provedeno instruktorem vybrané letecké školy a předložením předletové přípravy a záznamu z provedení letu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Předložení docházkového listu z letecké školy a záznamů z přípravy a provedení letu.
Typ (způsob) výuky:
    Odborná praxe  13 × 8 hod. povinná                  
Osnova:
    Odborná praxe 1. Výběr letounu, seznámení se s letovou příručkou, výběr plánované tratě letu.(opakování/seznámení).
2. Navigační příprava pro provedení letu, Load scheet,plán potřebného paliva
3. Meteorologická omezení,minima, METAR a TAF zprávy.
4. Vybraná letiště, omezení a parametry, NOTAMy,poplatky,
5. Podání letového plánu a realizace letu.
6. Vyhodnocení provedeného letu.
7. Zápočtové zhodnocení a prezentace průběhu praxe.
Literatura - základní:
3. Předpis L2 (2016): Pravidla létání L2, Praha MD ČR LIS.
4. Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011.
5. AIP ČR (http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm)
6. Předpis L 8168/I PROVOZ LETADEL – LETOVÉ POSTUPY
7. Předpis L 8168/III PROVOZ LETADEL – PROVOZNÍ POSTUPY LETADEL.
Literatura - doporučená:
8. Jeppesen GmbH: Operation Procedure, Theoretical Knowledge Manual ATPL.
9. Vinař M. : Provozní postupy 2004.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 0 Povinný 1 1 Z
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- 0 Povinný 1 2 Z