Praxe 2 (FSI-OX2)

Akademický rok 2022/2023
Garant: JUDr. Jaromír Hammer  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Realizovat zdokonalovací praktický výcvik ukončený zvýšenou kvalifikací (NIGHT, MEP, TOW, IR).
Výstupy studia a kompetence:
Získání praktické zkušenosti z letecké praxe, zvýšení kvalifikace či reálného náletu pilota.
Prerekvizity:
Licence soukromého pilota letounů (PPL).
Obsah předmětu (anotace):
Praxe 2, kde se předpokládá realizace části praktického výcviku k rozšíření dosavadní kvalifikace studenta, například o NIGHT (lety v noci za podmínek VMC), MEP (vícemotorové letouny), TOW (vleky kluzáků) nebo IR (lety podle přístrojů). S ohledem na finanční náročnost je volba typu nově získané kvalifikace dána volbou studenta a jeho vlastní volbou letecké školy, přičemž je možné využití zázemí VUT.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou praxe ve schválené letecké škole.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení bude provedeno instruktorem vybrané letecké školy a předložením výcvikové dokumentace a případně získaných licencí.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Předložení docházkového listu z letecké školy a záznamů z provedených letů (zápisník letů).
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 8 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1. Teoretická příprava pro danou kvalifikaci
2. Praktický letecký výcvik.
3. Zápočtové zhodnocení a prezentace průběhu praxe.
Literatura - základní:
1. Nařízení EU 1178/2011 (PART-FCL)
2. 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
Literatura - doporučená:
1. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- 4 Povinný 1 2 L
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 4 Povinný 1 1 L