Palubní soustavy letadel (FSI-9PSL)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je rozšířit znalosti získané v předmětech Palubní soustavy letadel I a II v oblast modelování dynamických vlastností prvků a soustav, možnostech prediktivních metod analýzy spolehlivosti a vyhodnocování provozních a experimentálních dat ke zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvent kurzu získá znalosti a zkušenosti z oblasti konstrukce a provozu palubních soustav letadel.
Prerekvizity:
Znalosti základních zákonů hydrodynamiky, elektrotechniky, automatické regulace, informatiky a programování.
Obsah předmětu (anotace):
Palubní soustavy letadel, vývoj a dnešní stav. Charakteristika jednotlivých typů palubních soustav, požadavky předpisů. Možnosti modelování vlivu konstrukčních a provozních parametrů na dynamické vlastnosti prvků a soustav. Hodnocení spolehlivosti palubních soustav. Vývoj prediktivních metod analýzy spolehlivosti, výhled do budoucna. Možnosti metod sledování spolehlivosti s ohledem na zvýšení bezpečnosti leteckého provozu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pochopit a u ústní zkoušky prokázat získané znalosti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Samostudium vybraných kapitol s konzultacemi.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Hydraulické soustavy letadel.
2. Palivové soustavy letadel.
3. Elektrické soustavy.
4. Soustavy řízení.
5. Soustavy klimatizace a přetlakování.
6. Protinámrazové systémy. Protipožární soustavy.
7. Avionické soustavy, letové a navigační přístroje.
8. Automatické řízení letu.
9. Spolehlivost palubních soustav, požadavky předpisů, prediktivní analýzy.
10. Vyhodnocování provozních a experimentálních dat, výpočtové postupy.
Literatura - základní:
1. I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008.
2. I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004.
3. Holub R., Vintr Z.: Základy spolehlivosti. VA v Brně, Brno 2002
4. Nepraž F. a kol.: Modelování systémů s hydraulickými mechanismy. Bosch Rexroth, Brno 2002.
5. Moir, Seabridge: Civil Avionics Systems, ISBN: 978-1-118-34180-3.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L