Diplomový projekt (M-TEP) (FSI-ID5)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům prostor pro zpracování diplomového projektu.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí samostatnému zpracování projektu, získávání potřebných informací a podkladů a využití znalostí získaných během studia.
Prerekvizity:
Pro absolvování kurzu musí mít studenti odborné znalosti v oblasti techniky prostředí budov (větrání, vytápění a klimatizace).
Obsah předmětu (anotace):
Tento předmět vytváří studentům prostor pro zpracování diplomového projektu, který je podmínkou úspěšného zakončení studia. Studenti mohou tento prostor využít k samostudiu, konsultacím, a zpracování projektu.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.
Metody vyučování:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro udělení zápočtu musí studenti zpracovat přidělený diplomový projekt.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Studenti jsou povinni prezentovat průběžné výsledky a konzultovat problémy s vedoucím diplomové práce, který uděluje zápočet. Rozsah průběžné kontroly výsledků a konzultací určí vedoucí diplomové práce.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. povinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce Konzultace, individuální zpracování diplomové práce.
Literatura - základní:
1. Vhodná literatura vztahující se k příslušnému zadání diplomové práce.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr