Ročníkový projekt FLI (FSI-MRR)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je rozpracování zadání diplomové práce tak, aby student mohl pokračovat diplomovým projektem a úspěšným obhájením.
Výstupy studia a kompetence:
Samostatné zpracování zadané části diplomové práce.
Prerekvizity:
Znalosti aplikované mechaniky tekutin, experimentálních metod a výpočtového modelování na úrovni 1. ročníku NMS.
Obsah předmětu (anotace):
Samostatná práce na vybraném tématu pod vedením školitele diplomové práce.
Metody vyučování:
Individuální konzultace s vedoucím práce.
Způsob a kritéria hodnocení:
Samostatné vyřešení zadaného projektu. Vypracování zprávy.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Po dohodě s vedoucím projektu.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou 1.-13. týden Konzultace s vedoucím diplomové práce, samostatná práce na DP.
Literatura - doporučená:
1. EVANS, David, Paul GRUBA a Justin ZOBEL. How to write a better thesis. 3. Springer, 2014.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- kl 2 Povinný 2 2 Z