Výběr svobodných předmětů VUT (FSI-Z00)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je poskytnout studentům možnost individuální specializace absolvováním jednoho či více volně nabízených volitelných předmětů VUT v Brně v minimální hodnotě 4 kreditů. Cíle vyučování závisí na vybraném předmětu.
Výstupy studia a kompetence:
Výstupy studia a kompetence závisí na zvoleném předmětu.
Prerekvizity:
Znalosti na úrovni bakalářského studia strojního inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytuje studentům možnost individuální specializace volbou jednoho či více předmětů z nabídky tzv. svobodných předmětů VUT v Brně v minimální hodnotě 4 kreditů.
Metody vyučování:
Přednášky, cvičení, laboratoře, samostudium.
Způsob a kritéria hodnocení:
Kritéria pro hodnocení výuky jsou v kompetenci garanta a vyučujících zvoleného předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola a náhrada zameškané výuky jsou v kompetenci garanta a vyučujících zvoleného předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Seminář  13 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Seminář Osnova výuky závisí na zvoleném předmětu.
Literatura - základní:
1. v závislosti na vybraném předmětu
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 2 L
N-KSI-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 2 L