Letecké palubní přístroje (FSI-DLL-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty se základy teorie leteckých přístrojů. Naučit prakticky využívat teoretických poznatků o leteckých přístrojích v pilotážní praxi. Připravit studenty k vykonání zkoušek na ÚCL pro získání ATPL(A).
Výstupy studia a kompetence:
Student získá poznatky a dovednosti z oblasti teorie potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.
Prerekvizity:
Základní znalosti z teorie aut. řízení - vlastnosti a přenosové funkce element. prvků, servomechanismy.
Obsah předmětu (anotace):
Rozebírají se letové přístroje, vybrané navigační přístroje, přístroje pro kontrolu motoru a palubních soustav, displejové soustavy, soustava optimalizace letu, signalizační a výstražné soustavy, záznamové soustavy (zapisovač letových dat a hlasů v kabině). Obsah kursu je vypracován dle JAR-FCL pro ATPL.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách a cvičeních. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Zkouška je ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Systém vzdušných veličin. Snímače a vysílače primárních vzdušných veličin.
2. Aerometrické přístroje-výškoměry, rychloměry.
3. Aerometrické přístroje-machmetry,indikátory vertikální rychlosti. Počítač aerometrických dat (ADC).
4. Teorie gyra, druhy gyroskopů, zatáčkoměr, umělý horizont.
5. Gyroskopické stabilizované platformy, akcelerometr, pevné instalace, inerciální navigační systém.
6. Směrový setrvačník, magnetický a gyro-indukční kompas. Radiovýškoměr.
7. Displejová soustava letových a navigačních veličin (EFIS).
8. Systém aut. řízení-FMS, letový povelový systém (FD).
9. Systém aut. řízení-autopilot, jištění letové obálky, tlumič bočních kmitů.
10. Systém aut. řízení-automatické podélné vyvažování, výpočet tahu, automat tahu.
11. Záznamové a signalizační vybavení – signalizace obecně, GPWS, TCAS, překročení rychlosti, přetažení.
12. Záznamové a signalizační vybavení – zapisovač letových údajů, záznamník hlasu, signalizace motoru.
13. Přístroje pro monitorování pohonné jednotky.
    Cvičení 1. Přepočty aerometrických veličin.
2. Efekt aerometrických veličin na údaje jejich přístrojů.
3. Obsluha tlakových snímačů a výškoměrů.
4. Definice vzdušných rychlostí a jejich přepočty.
5. Vliv rotace Země a zrychlení letu na údaj směrových setrvačníků.
6. Vliv poruch na údaje aerometrických přístrojů.
7. Analýza údajů magnetického kompasu v zatáčce a při zrychlení.
8. Kompenzace magnetického kompasu.
9. Analýza údajů magnetického kompasu v zatáčce a při zrychlení.
10. Obsluha zobrazovacích systémů (EFIS, ECAM).
11. Obsluha systému automatického řízení letu.
12. Obsluha systému automatického řízení letu.
13. Vliv pohybu a zrychlení na údaje palivoměru.
Literatura - základní:
1. Theoretical Knowledge Manual for ATPL(A): Aircraft General Knowledge 4 (022), 2.ed., Oxford Aviation Service, 2001, ISBN 0-88487-285-8.
2. Moir, S.: Civil Avionics Systems, ISBN 978-1-118-34180-3.
3. Savovčík, B.: Všeobecné znalosti letounů. 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPLA(A) dle předpisu JAR-FCL 1.
Literatura - doporučená:
4. AviationExam - www.aviationexam.com
5. Kulčák a kol: Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1 Pro předmět 022 00, ISBN 80-7204-445-1.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinně volitelný 1 1 Z