Letecký zákon a předpisy II (FSI-ELE)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení se s obsahem předpisu L 14, objasnění definic vztahujících se k letištím, ověření teoretických znalostí a získání praktických znalostí z exkurze na letišti.
Výstupy studia a kompetence:
Orientace ve značení a kategorizaci letišť a překážek, určení údajů o letištích, výpočty vyhlášených délek, rozpoznání vizuálních navigačních prostředků, určení pohotovostních kategorií letišť.
Prerekvizity:
Žádné speciální požadavky.
Obsah předmětu (anotace):
Definice a výkony, druhy letišť, značení letišť, údaje o letištích,fyzikální vlastnosti letišť, omezení a odstranění překážek, vizuální navigační prostředky, vizuální prostředky pro značení překážek,vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch,vybavení letišť, pohotovostní a ostatní služby, ekologie, exhalace,hluk, terminály a odbavení.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: formou testu
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pokud nejsou splněny podmínky k udělení zápočtu, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1.Definice
2.Výkony
3.Druhy letišť
4.Značení letišť I
5.Značení letišť II
6.Údaje o letištích
7.Fyzikální vlastnosti letišť
8.Omezení a odstranění překážek
9.Vizuální navigační prostředky
10.Vizuální prostředky pro značení překážek
11.Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch
12.Vybavení letišť
13.Pohotovostní a ostatní služby
    Cvičení Definice
Výkony
Druhy letišť
Značení letišť I
Značení letišť II
Údaje o letištích
Fyzikální vlastnosti letišť
Omezení a odstranění překážek
Vizuální navigační prostředky
Vizuální prostředky pro značení překážek
Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch
Vybavení letišť
Pohotovostní a ostatní služby
Literatura - základní:
3. Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014) - CS-ADR-DSN
4. Aerodrome Design Manual (Doc 9157), ICAO
5. Aerodrome Planning Manual (Doc 9184), ICAO
Literatura - doporučená:
4. Zákon o civilním letectví č. 49 / 1997 Sb.
5. AIP, Letecká informační příručka ČR
6. Předpis Letiště (L 14)
7. Annex 14 - Aerodromes, Volume I a II, ICAO
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 5 Povinný 1 1 L
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 5 Povinný 1 3 L