Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.

E-mail:   chlebek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0428

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2000, Ing.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Letadlová technika
 • 2004, Ph.D.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2001-2003, strojírenský technik, Letecký ústav FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, odborný asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Letecký zákon a předpisy I
 • Letecký zákon a předpisy II
 • Provoz a ekonomika letecké dopravy I
 • Provoz a ekonomika letecké dopravy II
 • Základy managementu a marketingu
 • Ekonomika a management v letecké dopravě
 • Letecké právo a předpisy
 • Seminář k bakalářské práci

Vědeckovýzkumná činnost

Hlavním předmětem zájmu je výzkum v oblasti bezpečnosti provozu civilního letectví. Oblasti řešení zahrnují zejména systémy hlášení událostí v civlním leteckém provozu, systémy pro jejich zpracování, uchovávání a vyhodnocování.

Akademické stáže v zahraničí

 • -, ,

2015, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY PROGRAMME", Estonian Aviation Academy-Tartu, Estonia

Projekty

 • CG941-056-220;"Návrh informační báze provozních předpisů CL a realizace mezinárodních požadavkůna vzdělávání leteckého personálu (2009-2010, MD0/CG)"
 • GA103/99/1080;Snížení nehodovosti v provozu letounů všeobecného letectví České republiky
 • GA103/01/0587;Zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví ČR
 • 1M0501;CEP projekt;Centrum leteckého a kosmického výzkumu;MŠMT
 • VUT 001 Marabu (Návrh a realizace letounu VUT 001 Marabu pro podporu využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru), grantový projekt FI-IM3/041 podporovaný MPO
 • 2009-2013 Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100, grantový projekt FR-TI2/276 podporovaný MPO
 • 2014-2015 Asistenční systémy k podpoře správných rozhodnutí pilota zvyšujících bezpečnost provozu malých civilních letounů, grantový projekt TA04030510 podporovaný TAČR

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • CHLEBEK, J.:
  Rozšíření schopností systému ECCAIRS
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ŠPLÍCHAL, M.; CHLEBEK, J.:
  Pilotní chyby při přistání a možnost jejich eliminace technickými prostředky,
  Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015, pp.93-97, ISBN 978-80-971908-0-4, (2015), MADO plus,s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015, Zuberec, 28.01.2015-30.01.2015
 • CHLEBEK, J.; JURAČKA, J.; DANĚK, V.:
  Výročí výuky letectví na Leteckém ústavu VUT v Brně,
  Letectví + kosmonautika, Vol.2013, (2013), No.10, pp.26-28, ISSN 0024-1156, Aeromedia a.s.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • CHLEBEK, J.:
  HUMAN FACTORS IN ACCIDENTS OF THE SMALL AIRCRAFT CATEGORY,
  New Trends in Civil Aviation 2013, pp.33-36, ISBN 978-80-7204-843-4, (2013), CERM s.r.o. Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: New Trends in Civil Aviation 2013, University of Žilina, 21.06.2013-22.06.2013
 • CHLEBEK, J.:
  Analysis of Traffic Safety and Preventive Security Measures in Civil Aviation of the Czech Republic,
  INAIR 2012, pp.41-45, ISBN 978-80-554-0574-2, (2012), EDIS-Žilina University publishers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: INAIR 2012 International Conference on Air Transport, Žilina, 20.09.2012-21.09.2012
 • CHLEBEK, J.; MOTYKOVÁ, V.:
  The new international requirements for the theoretical training of pilots,
  From Zero to ATPL, pp.1-4, ISBN 978-80-554-0297-0, (2010), University of Žilina
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: From Zero to ATPL, Žilina, 14.09.2010-15.09.2010
 • CHLEBEK, J.:
  IBPPCL - Informační báze provozních předpisů civilního letectví,
  Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, pp.60-64, ISBN 978-80-554-0184-3, (2010), EDIS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, Žilina, 22.04.2010-23.04.2010
 • CHLEBEK, J.:
  Bezpečnost v civilním letectví ČR v roce 2008,
  Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové trendy v civilním letectví 2009, pp.19-23, ISBN 978-80-7204-631-7, (2009), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví 2009, Brno, 28.05.2009-29.05.2009
 • KULČÁK, L.; ČIŽMÁR, J.; FILAKOVSKÝ, K.; HLAVÁČOVÁ, J.; CHLEBEK, J.; KADLEC, M., MARŠÁLEK, J.; MAREČEK, M.; TŘETINA, K.; VEČEŘA, K.:
  Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) část I,
  Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) část I, pp.15-80, ISBN 978-80-7204-627-0, (2009), CERM s.r.o.
  kapitola v knize
 • CHLEBEK, J.:
  Možnosti využití simulátorů při výuce piltotů ATPL,
  Simulačné metódy vo výučbe a výcviku, pp.39-44, ISBN 978-80-8070-878-8, (2008), EDIS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Simulačné metódy vo výučbe a výcviku, Žilina, 27.06.2008-28.06.2008
 • CHLEBEK, J.:
  Vývoj bezpečnosti letů civilního letectví ČR,
  Nové trendy v civilním letectví 2008, pp.232-236, ISBN 978-80-7204-604-1, (2008), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví 2008, Praha, 25.09.2008-26.09.2008
 • KUJAL, T., CHLEBEK, J.:
  Evropský databázový systém leteckých nehod a incidentů,
  Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007, pp.25-28, ISBN 978-80-8070-665-4, (2007), Žilinská univerzita v Žilině
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom letectve - 2007, Žilina, 17.04.2007-18.04.2007
 • CHLEBEK, J.; KUJAL, T.:
  ECCAIRS,
  Nové trendy v civilním letectví 2006, pp.49-52, ISBN 80-7204-450-8, (2006), Akademické nakladatelství CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví 2006, Brno, 04.05.2006-05.05.2006
 • CHLEBEK, J., DVOŘÁK, J.:
  Letecký zákon a postupy ATC,
  Letecký zákon a postupy ATC, pp.5-240, ISBN 80-7204-439-7, (2006), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
  učebnice
 • CHLEBEK, J.:
  Podíl lidského činitelena vzniku leteckých nehod všeobecného letectví ČR,
  Nové trendy v civilním letectví - 2005, pp.23-27, ISBN 80-7204-383-8, (2005), ČVUT v Praze
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví 2005, Praha, 08.02.2005-09.02.2005
 • CHLEBEK, J.:
  Využití regresní analýzy při hodnocení nehodovosti všeobecného letectví,
  Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve-2005, pp.98-101, ISBN 80-8070-394-9, (2005), EDIS - Žilinská univerzita
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2005, Žilina, 10.05.2005-11.05.2005
 • CHLEBEK, J.:
  Bezpečnost všeobecného letectví ČR v roce 2003,
  Nové trendy v civilnom letectve - 2004, pp.42-44, ISBN 80-8070-269-1, (2004), Žilinská univerzita v Žilině
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilnom letectve - 2004, Žilina, 10.06.2004-11.06.2004
 • CHLEBEK, J.:
  Hlavní příčiny leteckých nehod všeobecného letectví ČR,
  Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2004, pp.33-37, ISBN 80-8070-246-2, (2004), Žilinská univerzita v Žilině
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Medzinárodný seminár Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2004, Žilina, 12.05.2004
 • KOLÁŘ, D.; CHLEBEK, J.:
  Aplikace poměrového statistického zpracování při hodnocení leteckých mimořádných událostí,
  Nové trendy v civilním letectví - 2002, pp.47-52, ISBN 80-7204-253-X, (2002), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví - 2002, Praha, 15.09.2002
 • CHLEBEK, J.:
  ESARR 2 - Hlášení a hodnocení bezpečnostních událostí v ATM,
  Nové trendy v civilním letectví - 2002, pp.23-25, ISBN 80-7204-253-X, (2002), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví - 2002, Praha, 15.09.2002
 • CHLEBEK, J.:
  Air Traffic Management,
  Air Traffic Management, pp.123-170, ISBN 80-7204-229-7, (2002), CERM, s.r.o.
  kapitola v knize
 • KULČÁK, L.; KOLÁŘ, D.; NOVOZÁMSKÝ, V.; CHLEBEK, J.:
  Snížení nehodovosti v provozu letounů všeobecného letectví ČR, GAČR
  výzkumná zpráva
 • CHLEBEK, J.:
  Bezpečnost v leteckém provozu,
  Nové trendy v civilnom letectve - 2001-12-27, pp.137-140, ISBN 80-7204-220-3, (2001), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilnom letectve - 2001-12-27, Žilina, 18.09.2001-19.09.2001
 • CHLEBEK, J.; MATYÁŠ, P.:
  Využití PC simulátorů pro výcvik pilotů,
  CATE 2001, International Conference Community-Army-Technology-Environment Brno, Czech Republic, pp.1-6, (2001), VA Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: CATE 2001, International Conference Community-Army-Technology-Environment Brno, Czech Republic, Brno, 09.05.2001-11.05.2001
 • CHLEBEK, J.:
  PC simulátory v moderním letectví,
  Nové trendy v civilnom letectve - 2001-12-27, pp.27-34, ISBN 80-7204-220-3, (2001), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilnom letectve - 2001-12-27, Žilina, 18.09.2001-19.09.2001
 • CHLEBEK, J.:
  Snižování nehodovosti v provozu letounu všeobecného letectví,
  Nové trendy v civilním letectví - 2000, pp.68-72, ISBN 80-7204-187-8, (2000), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nové trendy v civilním letectví - 2000, Brno, 20.09.2000-20.09.2000

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • CHLEBEK, J.:
  Analysis of Traffic Safety and Preventive Security Measures in Civil Aviation of the Czech Republic,
  INAIR 2012, pp.41-45, ISBN 978-80-554-0574-2, (2012), EDIS-Žilina University publishers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: INAIR 2012 International Conference on Air Transport, Žilina, 20.09.2012-21.09.2012

  Tento článek se zabývá analýzou příčin událostí a účinkem bezpečnostních kampaní, které jsou vydávány ÚCL, o bezpečnosti letecké dopravy v České republice
 • CHLEBEK, J.:
  IBPPCL - Informační báze provozních předpisů civilního letectví,
  Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, pp.60-64, ISBN 978-80-554-0184-3, (2010), EDIS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, Žilina, 22.04.2010-23.04.2010

  Článek o vývoji , struktuře a určení databázového systému pro zpracování legislativy civilního letectví.
 • KULČÁK, L.; ČIŽMÁR, J.; FILAKOVSKÝ, K.; HLAVÁČOVÁ, J.; CHLEBEK, J.; KADLEC, M., MARŠÁLEK, J.; MAREČEK, M.; TŘETINA, K.; VEČEŘA, K.:
  Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) část I,
  Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) část I, pp.15-80, ISBN 978-80-7204-627-0, (2009), CERM s.r.o.
  kapitola v knize

  Odborná publikace sloužící jako učebnice pilotů vrtulníků podle evropských předpisů JAR FCL.
 • CHLEBEK, J.:
  Využití regresní analýzy při hodnocení nehodovosti všeobecného letectví,
  Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve-2005, pp.98-101, ISBN 80-8070-394-9, (2005), EDIS - Žilinská univerzita
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2005, Žilina, 10.05.2005-11.05.2005

  Článek se zabývá využitím matematického aparátu pro analýzu a vyhodnocení statistických dat týkajících se leteckých nehod a incidentů. Důraz je kladen na využití regresní analýzy a to zejména při posuzování závislosti výskytu událostí (dříve leteckých mimořádných událostí) v závislosti na čase, ročního počtu letových hodin, výskytu LMU na 1000 letových hodin a ročního výskytu LN. Aplikace regresní analýzy v těchto případech dává konkrétní představu o statistické významnosti skutečností a trendů vyplývajících z konkrétních dat.