Letecké vrtule (FSI-OT0)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Robert Popela, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Dát studentům základní informace o jednoduchých metodách výpočtu vrtulí, nízkotlakých ventilátorů, větrných motorů a informace o pohybech listů rotoru vrtulníku.
Výstupy studia a kompetence:
Absolventi kurzu získají znalosti jak navrhnout a vypočítat vrtuli, nízkotlaký ventilátor a větrný motor. Získají přehled o chování listů rotoru vrtulníku za letu.
Prerekvizity:
Základní znalosti z matematické analýzy, derivování, integrování a obyčejné diferenciální rovnice.
Základní znalosti z fyziky a mechaniky, statika, dynamika.
Obsah předmětu (anotace):
Teorie ideálního propulzoru, účinnost vrtule. Aerodynamické charakteristiky vrtule. Vzájemný vliv vrtule a letounu. Vírová teorie vrtulí, návrh vrtule, výpočet charakteristik vrtule. Řiditelná vrtule. Nízkotlaký ventilátor. Větrné motory, problémy spojené s využíváním větrné energie. Návrh větrného motoru. Hluk vrtule, možnosti jeho snižování. Teorie rotoru vrtulníku. Pohyb listů rotoru a řízení listů při dopředném letu, mávavý a kývavý pohyb listu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Získání zápočtu je podmíněno účasti ve výuce. K získání zápočtu je třeba vykázat účast nejméně na deseti přednáškách.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Je-li účast ve výuce nižší než 10 za semestr student zápočet nezíská. Ve zdůvodněných případech (např. doložená nemoc) lze malou část výuky (max. 2 vyučovací bloky) nahradit konzultací a samostudiem.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška Teorie ideálního propulzoru
Účinnost propulzoru
Aerodynamické charakteristiky vrtule.
Vzájemné ovlivňování vrtule a letounu
Vírová teorie vrtulí
Základní metody optimalizace návrhu vrtulí
Návrh vrtule, výpočet charakteristik vrtule, řiditelná vrtule
Nízkotlaký ventilátor, optimální návrh
Větrné motory, problémy spojené s využitím větrné energie
Návrh větrného motoru
Hluk vrtule, možnosti snižování hluku vrtule
Teorie rotoru vrtulníku
Pohyb listu rotoru a řízeni listu při visení a dopředném letu
Literatura - základní:
1. Doc. Jiří Švéda: Teotie vrtulí a vrtulníků, , 0
Literatura - doporučená:
1. Glauert,H: Airplane Propellers. In: Durand, W.F.Aerodynamic Theory, Vol.IV California Institute of Technology, USA
2. Alexandrov: Letecké vrtule
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium STL Stavba letadel -- 2 Volitelný 2 1 Z
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- 2 Volitelný 2 1 Z