Ing. Robert Popela, Ph.D.

E-mail:   popela.r@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Odborný asistent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor:Letadlová technika
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 

 • 2006-dosud, odborný asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2002-2006, asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2003- základní vojenská služba

Vědeckovýzkumná činnost

Projekty:

 • EV-55: “Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV-55 S-smart“, projekt MPO ČR
 • FOREMADE: “Vytvoření integrovaného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby letadlových konstrukcí“, projekt MPO ČR
 • CESAR: „ Cost effective small aircraft“ 6RP EU

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZIKMUND, P.; POPELA, R.:
  Wake vortex gliding as a new propulsion concept for UAVs,
  Letecký zpravodaj, Vol.2013, (2013), No.2, pp.14-16, ISSN 1211-877X, VZLU
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POPELA, R.; DOUPNÍK, P.:
  Response Surface Method Application to Transonic Business-jet Wing Optimization,
  Letecký zpravodaj, Vol.2010, (2010), No.1, pp.23-27, ISSN 1211-877X, Asociation of Aviation Manufacturers
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HRADIL, J.; POPELA, R.:
  Simplified CFD model of Synthetic Jet Actuator (SJA),
  Letecký zpravodaj, Vol.2010, (2010), No.1, pp.48-50, ISSN 1211-877X, Association of Aviation Manufacturers
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DRAHANSKÝ, M.; MARVAN, A.; POPELA, R.; HOLENDA, S.:
  Flight Data Wireless Digital Acquisition System,
  Proceedings of the RRDPAE2008, pp.1-5, (2008), Brno University of Technology
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education 2008, Brno, Hotel Continental, 16.10.2008-17.10.2008
 • PÍŠTĚK, A.; POPELA, R.:
  The VUT 100/200 general aviation aircraft family: project and realization,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, Vol.2007, (2007), No.Vol 221 No G2, pp.193-197, ISSN 0954-4100, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZIKMUND, P.; POPELA, R.:
  Wake vortex gliding as a new propulsion concept for UAVs,
  Letecký zpravodaj, Vol.2013, (2013), No.2, pp.14-16, ISSN 1211-877X, VZLU
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek přináší nový přístup k získávání energie pro pohon bezpilotních prostředků. Je zde uveden popis konceptu a výsledky předběžné analýzy proveditelnosti.
 • POPELA, R.; DOUPNÍK, P.:
  Response Surface Method Application to Transonic Business-jet Wing Optimization,
  Letecký zpravodaj, Vol.2010, (2010), No.1, pp.23-27, ISSN 1211-877X, Asociation of Aviation Manufacturers
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Práce seznamuje s využitím optimaliza?ních metod p?i návrhu k?ídla malého dopravního letounu kategorie business-jet, se zahrnutím základních konstruk?n? pevnostních omezení. Konkrétn? v ní byly prozkoumány možnosti metody plochy odezvy. Byla prokázána efektivita metody plochy odezvy ve spojení s CFD metodami p?i aerodynamické optimalizaci. Základní pevnostní požadavky byly za?len?ny do optimalizace a byl tak ?ešen reálný multidisciplinární problém. Práce byla ?ešena v rámci evropského projektu CESAR 6. rámcového programu EU.
 • HRADIL, J.; POPELA, R.:
  Simplified CFD model of Synthetic Jet Actuator (SJA),
  Letecký zpravodaj, Vol.2010, (2010), No.1, pp.48-50, ISSN 1211-877X, Association of Aviation Manufacturers
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje metodologii CFD simulací vyvinutou pro zjednodušený 2D model SJ A a její ověření na chování SJA u 3D modelu. Metodologie je založena na nesta cionárním Reynolds-averaged Navier-Stokes CFD přístupu k simulování vlivu SJA na vnější proudění. Nestacionární okrajová podmínka byla naladěna tak, aby výsledk y odpovídaly publikovanému experimentálnímu měření.
 • DRAHANSKÝ, M.; MARVAN, A.; POPELA, R.; HOLENDA, S.:
  Flight Data Wireless Digital Acquisition System,
  Proceedings of the RRDPAE2008, pp.1-5, (2008), Brno University of Technology
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education 2008, Brno, Hotel Continental, 16.10.2008-17.10.2008

  Článek popisuje návrh a výrobu záznamového systému pro letová data s unikátní bezdrátovým propojením senzorů. Systém je navržen speciálně pro měření letové výkonnosti malých UAV letadel, zejména pro identifikaci aerodynamických parametrů, nicméně je aplikovatelný na jakákoliv měření během letu.
 • PÍŠTĚK, A.; POPELA, R.:
  The VUT 100/200 general aviation aircraft family: project and realization,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, Vol.2007, (2007), No.Vol 221 No G2, pp.193-197, ISSN 0954-4100, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  The VUT100 'Cobra' general aviation aircraft project, as a uniques example of functional technology tranfser from university research to industrial application and vice versa, is described.