Seminář aplikované mechaniky tekutin a tekutinových strojů (FSI-0MT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem je seznámit studenty s aktuálním stavem výzkumu a vývoje v oboru, s výzkumnými projekty řešenými na odboru a umožnit jim rychlejší bezproblémové start specializovaného studia, zapojení do výzkumné činnosti odboru a usnadnění výběru diplomových prací.

Výstupy studia a kompetence:
Přehled v oboru fluidního inženýrství a o aktuálním výzkumu na odboru.
Prerekvizity:
Znalost mechaniky tekutin na úrovni kurzů Hydromechanika a Termomechanika.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět představuje jednotlivé výzkumné oblasti pokrývané odborem fluidního inženýrství, aktuálně řešené výzkumné projekty a témata diplomových prací. Studenti jsou také seznámeni se všemi předměty specializace fluidní inženýrství.
Metody vyučování:
Přednáška
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Tolerovaná absence po dohodě s přednášejícím.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Představení specializace Fluidní inženýrství a odboru fluidního inženýrství V. Kaplana
2. Výpočtové modelování proudění (CFD) – simulace proudění ve „virtuální“ laboratoři
3. Návrh tekutinových strojů – čerpadel a vodních turbín
4. Využití CFD při návrhu tekutinových strojů
5. Biofluidní mechanika – proudění krve, umělé srdce a chlopně, čerpadla pro mimotělní okruhy
6. Experimentální mechanika tekutin – měření hydraulických a mechanických veličin na modelu i prototypu
7. Dynamika energetických strojů – vibrace, pulzace v tekutinových strojích nebo vyvolané tekutinovými stroji
8. Tekutinové mechanismy – vysokotlaká hydraulika a pneumatika
9. Potrubní technika – transport kapalin a plynů, vodní ráz
10. Čištění odpadních vod, úprava pitné vody
11. Hydroelasticita – kmitání elastických těles v kapalině
12. Kavitace a vícefázové proudění
13. Představení témat diplomových prací
Literatura - základní:
1. CENGEL, Yunus A. a John M. CIMBALA. Fluid Mechanics - Fundamentals and Applications. 2. Boston: McGraw Hill, 2010.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium TEP Technika prostředí -- 1 Volitelný 2 1 Z
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- 1 Volitelný 2 1 Z
N-ETI-P prezenční studium FLI Fluidní inženýrství -- 1 Volitelný 2 1 Z