Garantované předměty v roce 2022/2023 Energetický ústav
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
EVZ Vytápění a zdroje tepla Marek Baláš
FEE Seminář k bakalářské práci (B2323) Marek Baláš
IAT-A Aplikovaná termomechanika Josef Štětina
IEM Experimentální metody Milan Pavelek
IEP Experimentální metody a přístroje Ladislav Šnajdárek
IES Energetické simulace Pavel Charvát
IHV Hluk a vibrace Jan Jedelský
IKT Kotle a výměníky tepla Marek Baláš
IKV Kompaktní výměníky tepla Jiří Hejčík
IMP Modelování procesů Martin Lisý
IMT Pokročilé termofluidní modelování Jaroslav Katolický
ITP Technika prostředí Pavel Charvát
IVK Větrání a klimatizace I Jan Fišer
IVT Vytápění Jaroslav Katolický
IZR Základy techniky prostředí Pavel Charvát
LEM Ekonomika a management Marek Baláš
LFI Fluidní inženýrství Simona Fialová
LFI-A Fluidní inženýrství Simona Fialová
LK Kotle Zdeněk Skála
LLS Lopatkové stroje Jan Fiedler
LPA Parní turbíny Jan Fiedler
LPR Projektování v energetice Petr Kracík
LPS Paliva a spalování Marek Baláš
LTC Tepelná čerpadla Jiří Hejčík
LVT Výměníky tepla Marek Baláš
LZO Závěrečný projekt Martin Lisý
LZP Zdroje a přeměna energie Jiří Pospíšil
LZ2 Základy energetiky II Petr Kracík
MCS Čerpací stanice Miloslav Haluza
MIM Tekutinové mechanismy František Pochylý
MIT Měření tekutinových systémů Vladimír Habán
MMP Úvod do výpočtového modelování proudění Pavel Rudolf
MRR Ročníkový projekt Pavel Rudolf
MS1 Tekutinové stroje I Miloslav Haluza
MS1-A Tekutinové stroje I Miloslav Haluza
MUV Projektování ČOV a úpraven vody Jaroslav Štigler
MVP-A Výpočtové modelování proudění Pavel Rudolf
UOZ Obnovitelné zdroje energie Jiří Pospíšil
0AT Seminář aplikované termomechaniky Josef Štětina
0MT Seminář aplikované mechaniky tekutin a tekutinových strojů Pavel Rudolf
5HY Hydromechanika Jaroslav Štigler
5HY-A Hydromechanika Jaroslav Štigler
5HY-K Hydromechanika Jaroslav Štigler
6TT Termomechanika Josef Štětina
6TT-A Termomechanika Josef Štětina
9APH Aplikovaná hydrodynamika Jaroslav Štigler
9ATH Aplikovaná termomechanika Milan Pavelek
9FLI Fluidní inženýrství Simona Fialová
9KVT Kotle a výměníky tepla Marek Baláš
9MES Modelování energetických systémů Pavel Charvát
9PTL Přenos tepla a látky Miroslav Jícha
9PTL-A Přenos tepla a látky Miroslav Jícha
9TET Tepelné turbíny Jan Fiedler
9TPA Transformační technologie tuhých paliv Marek Baláš
9VMT Výpočtové modelování turbulentního proudění Pavel Rudolf
letní semestr
DST Energetické stroje Jiří Pospíšil
DST-K Energetické stroje Jiří Pospíšil
DTP Tepelné pochody Marek Baláš
FHY Hydraulické stroje Simona Fialová
FHY-A Hydraulické stroje Simona Fialová
FSE Stavba a provoz energetických zařízení Marek Baláš
FST Stavba energetických zařízení Petr Kracík
FZP Bakalářský projekt (B2323) Marek Baláš
IAE Aerosoly František Lízal
IAK Aplikace klimatizačních systémů Jan Fišer
ICA CAD Josef Štětina
IEE Experimentální metody II Jan Jedelský
IET Environmentální technologie Martin Lisý
IIB Inteligentní budovy Jiří Hejčík
IKB Kotle na biomasu Marek Baláš
IPT-A Přenos tepla a látky Miroslav Jícha
ITM Počítačové modelování I Jaroslav Katolický
LDP Diplomový projekt (M2365) Jan Fiedler
LDS Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství Vladimír Habán
LJE Jaderná energetika Jiří Pospíšil
LME Moderní energetiéa Marek Baláš
LMR Měření a regulace v energetice Marek Baláš
LMT Pokročilá mechanika tekutin Jaroslav Štigler
LOS Oběhové stroje a chladící zařízení Jaroslav Katolický
LPO Potrubní technika Vladimír Habán
LPZ Provoz energetických zařízení Marek Baláš
LSE Výpočtové simulace v energetice Martin Lisý
LT1 Tepelné turbíny I Jan Fiedler
LZ1 Základy energetiky I Jiří Pospíšil
MD6 Seminář k diplomové práci (M2366) Pavel Rudolf
MS2 Tekutinové stroje II Miloslav Haluza
MTM Modelování tekutinových mechanismů František Pochylý
MVP Výpočtové modelování proudění Pavel Rudolf
MVP-A Výpočtové modelování proudění Pavel Rudolf
MZH Základy hydroelasticity František Pochylý
QTE Tepelný management vozidel Jan Fišer
RIT Interakce těles s tekutinou František Pochylý
URP-A Ročníkový projekt Pavel Charvát
0AT Seminář aplikované termomechaniky Josef Štětina
0KT Klimatizace a tepelná čerpadla Jiří Hejčík
0PPI Průmyslový projekt (2308) Pavel Charvát
0PPL Průmyslový projekt (2365) Jiří Pospíšil
0PPM Průmyslový projekt (2366) Vladimír Habán
5HY Hydromechanika Jaroslav Štigler
5HY-A Hydromechanika Jaroslav Štigler
6EI Energetické inženýrství Jiří Pospíšil
6EI-A Energetické inženýrství Jiří Pospíšil
6TT Termomechanika Josef Štětina
6TT-A Termomechanika Josef Štětina
6TT-K Termomechanika Josef Štětina
9VMT Výpočtové modelování turbulentního proudění Pavel Rudolf