doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

E-mail:   haluza.m@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0522

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981 Ing.,dipl. s vyznamenáním, Fakulta strojní VUT v Brně, obor Vodní stroje
 • 1983-1985 postgraduální studium numerických metod, OVC VUT v Brně
 • 1994 CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Termomechanika a mechanika tekutin
 • 2005 Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor procesní a konstrukční
 • inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1981 - 1989, výzkumný pracovník, ČKD Blansko
 • 1989 - 1999, samostatný výzkumný pracovník, Vědeckovýzkumný ústav vodního
 • stavitelství a hospodářství, fakulta stavební, VUT v Brně
 • 1999 - dosud, odborný asistent, od 7.2.2005 docent, Odbor fluidního inženýrství
 • Victora Kaplana, fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hydraulické návrhy a řešení průtočných částí čerpadel a turbin.
 • Realizovaná inženýrská díla :
 • Čerpadla řady Beta (výrobce ISH-Čerpadla,a.s., Olomouc):
 • Beta 12 (1998)
 • Beta 41,27,10,37,38 (2002)
 • Beta 24,14,9,8 (2003)
 • Turbiny :
 • Francisova turbina 650 kW, výrobce Hydrohrom, s.r.o., Strženec, okr. Benešov
 • (2002)
 • Francisova turbina 365 kW, výrobce Exmont Energo, a.s., Brno, (2002)
 • Kaplanova turbina 125 kW, výrobce Exmont Energo, a.s., Brno, (1999)
 • Kaplanova turbina 225 kW, výrobce Ziromont, a.s., Smiřice (1998)

Projekty

 • FT-TA3/166 Výzkum problematiky nestability Q-H charakteristik hydrodyn.čerpadel, projekt MPO SIGMA GROUP, a.s.

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HALUZA, M.; DOBŠÁKOVÁ, L.:
  Návrh difuzoru čerpadla pro dva pracovní body,
  Hydroturbo 2012 - sborník přednášek, pp.67-69, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: HYDROTURBO 2012 - 21. ROCNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VODNÍ ENERGETICE O VODNÍ ENERGETICE, Brno, 25.09.2012-27.09.2012
 • HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.:
  Hydraulic machine with non-uniform cascade,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-7, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012
 • HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.:
  The Swirl Turbine,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-7, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012
 • Pochylý František, Haluza Miloslav, Veselý Jindřich:
  The Francis Pump Turbine with Stochastic Blades
 • ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; BÍLEK, M.:
  Preliminary Design of Basic Parameters of the Aerator,
  Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts., pp.603-606, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • HALUZA, M.; HUDEC, M.:
  Development of multistage impeller spiral pump for machine tools.,
  Mechanical Engineering 2010, pp.S4-1-S4-8, ISBN 978-80-227-3304-5, (2010), Slovak Univerity of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International conference Mechanical Engineering 2010, Bratislava, 21.10.2010-22.10.2010
 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; KLAS, R.:
  The stability of Y(Q) characteristic curve,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.685-690, (2010), IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HALUZA, M.; DOBŠÁKOVÁ, L.:
  Návrh difuzoru čerpadla pro dva pracovní body,
  Hydroturbo 2012 - sborník přednášek, pp.67-69, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: HYDROTURBO 2012 - 21. ROCNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VODNÍ ENERGETICE O VODNÍ ENERGETICE, Brno, 25.09.2012-27.09.2012

  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoku mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ve velkém rozsahu průtoku a zároveň si udržovalo co nejvyšší účinnost bez nechtěných pulzací, může se provést kompromisní řešení pomocí rozvaděče.
 • HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.:
  Hydraulic machine with non-uniform cascade,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-7, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012

  Hydraulický stroj se stochastickou mříží. V článku je uvedena myšlenka rozšíření provozní oblasti vodních strojů. Stochastická mříž lopatek je spojena s dalšími faktory, změnou vlastní frekvence oběžného kola vodního stroje a tlakových pulsací. Vhodné konstrukce stochastické mříže je prezentována výsledky výpočetní simulace a experimentem.
 • HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.:
  The Swirl Turbine,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-7, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012

  V příspěvku je představen nový typ turbiny, určený pro říční toky. Tím se konstrukční provedení turbiny výrazně zjednoduší. Tomu odpovídají i nízké náklady na pořízení vírové turbiny.
 • Pochylý František, Haluza Miloslav, Veselý Jindřich:
  The Francis Pump Turbine with Stochastic Blades

  V článku jsou uvedeny speciální hydraulické návrhy Francisových turbin. Jsou srovnány charakteristky klasické čerpadlové Francisovy turbiny a čerpadlové Francisovy turbiny se stochastickými lopatkami. Jsou uvedeny také charakteristiky Francisovy čerpadlové turbiny s vloženými mezilopatkami v oběžném kole v tomto srovnání.
 • ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; BÍLEK, M.:
  Preliminary Design of Basic Parameters of the Aerator,
  Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts., pp.603-606, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011

  V tomto článku je prezentována metoda pro předběžné stanovení základních parametrů oběžného kola ponorného hydrodynamického aerátoru. Problém při stanovení těchto základních parametrů je v tom, že není znám průtok oběžným kolem aerátoru. Průtok je jedním ze základních parametrů pro určení tvaru oběžného kola. V tomto článku jsou uvedeny základní myšlenky a odvozené vztahy pro stanovení těchto základních parametrů oběžného kola s ohledem na to, že požadujeme dosáhnout maximálního průtoku aerátorem. Na základě těchto základních parametru je pak možné pokračovat s řešením hydraulického profilu aerátoru s využitím CFD metod.