doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

E-mail:   stigler@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   Tajemník ústavu
Místnost:   A1/0521
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A1/0521
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0521

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1991, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
 • 1998, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika.
 • 30.5.2008, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 1995-1996, samostatný projektant v oboru hydro, AQUATIS a.s.
 • 1996-2008, odborný asistent, odbor FLuidního inženýrství V.Kaplana. EÚ, FSI VUT Brno.
 • 2008-dosud, docent, odbor Fluidního inženýrství V. Kaplana, EÚ, FSI, VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hydromechanika.
 • Metody pro řešení vířivého proudění ideální kapaliny.
 • Proudění kapalin v rozvětvení.

Univerzitní aktivity

 • 2003-2006, tajemník Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana.
 • 2006 - dosud, tajemník Energetického ústavu. FSI VUT Brno

Mimouniverzitní aktivity

 • 2001-do dnes, člen přípravného výboru mezinárodní konference HydroTurbo.
 • Člen věděckého výboru konfrece Setkání kateder Mechaniky tekutin a Termomechaniky 2015 

Projekty

 • GA101/09/1539 Matematické a numerické modelování proudění v rozvětvení a jejich experimentální ověření
 • FD-K/023 Vysokootáčkové motory s vysokou účinností pro použití ve vysavačích prachu
 • GA101/99P027 Třírozměrné nestacionární proudění tekutiny v rozvětvení s aplikacemi v biomechanice krevního oběhu.
 • FSI-S-10-32 Kavitující vírové struktury a jejich závislost na okrajových podmínkách
 • FSI-J-10-36 Pohyb reálné tekutiny
 • FSI-S-14-2480 Inovativní tekutinové stroje

 

Citace ostatní (bez autocitací)

9

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠTIGLER, J.:
  Contribution to investigation of turbulent mean-flow velocity profile in pipe of circular cross-section,
  Proceedings of the 35 Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics, pp.1-13, ISBN 978-0-7354-1426-6, (2016)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 35TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMOMECHANICS, Šamorín – Čilistov, 20.06.2016-23.06.2016
 • SOUKUP, L.; ŠTIGLER, J.; KHARICHA, A.:
  Investigation of Possible Causes of the Additional Torque on the Yacht’s Rudder,
  Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015, pp.725-730, (2016), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2015, Praha, 17.11.2015-20.11.2015
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; ŠPERKA, O.:
  Characteristics of the T-junction with the equal diameters of all branches for the variable angle of the adjacent branch, EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013
 • ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O.:
  Characteristics of the pipe junction with 2.4 cross-section area ratio for the case of the flow division.,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-6, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012
 • ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O.; KLAS, R.:
  A fluid flow in the pipe junction with 6,25 corss-section area ratio. The influence of the adjacent branch angle on the pipe junction charcteristics.,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012
 • ŠTIGLER, J.:
  Analytical velocity profile in tube for laminar and turbulent flow,
  XXXI. ročník mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012, pp.677-682, ISBN 978-80-214-4529-1, (2012), VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Mikulov, 26.06.2012-28.06.2012
 • ŠTIGLER, J.:
  Introduction of the Analytical Trubulent Velocity Profile Between Two Parallel Plates.,
  Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts., pp.328-329, ISBN 978-80-87012-33-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction. The Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement.,
  Těorija i praktika nacoco - i kompressorostrojenija, pp.240-247, ISBN 978-966-657-384-4, (2011)
  kapitola v knize
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement,
  Procedia Engineering, Vol.39, (2011), No.1, pp.19-27, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BENEŠ, L.; LOUDA, P.; KOZEL, K.; KESLEROVÁ, R.; ŠTIGLER, J.:
  Numerical simulations of flow through channels with T-junction,
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol.2011, (2011), No.1, pp.1-11, ISSN 0096-3003
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; BÍLEK, M.:
  Preliminary Design of Basic Parameters of the Aerator,
  Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts., pp.603-606, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • ŠTIGLER, J.:
  T-part as an Element of the Pipe-line system. The Introduction of the Mathematical Model of the FLuid FLow in T-part for the Arbitrary Angle of the Adjacent Branch.,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-10, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010
 • ŠTIGLER, J.; SVOZIL, J.:
  Modeling of Cavitation flow on NACA 0015 Hydrofoil,
  Engineering Mechanics, Vol.16, (2009), No.6, pp.447-455, ISSN 1802-1484, Engineering Academy of the Czech Republic
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTIGLER, J.:
  Mathematical Model of the Unsteady Fluid Flow Through Tee-Junction,
  Buletinul Stiintific al Universitatii "Politechnica" din Timisoara Romania, Vol.52 (66), (2007), No.6, pp.83-92, ISSN 1224-6034, Politehnica University of Timisoara, Romania
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠTIGLER, J.:
  Contribution to investigation of turbulent mean-flow velocity profile in pipe of circular cross-section,
  Proceedings of the 35 Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics, pp.1-13, ISBN 978-0-7354-1426-6, (2016)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 35TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMOMECHANICS, Šamorín – Čilistov, 20.06.2016-23.06.2016

  This paper deals with problem of mean-flow velocity profiles for a turbulent flow in a pipe of circular cross-section. There are mentioned some very well-known analytical formulas of mean-flow velocity profiles and also new formulas based on the vorticity density distribution over the pipe cross-section. All of them are analyzed and compared with a measurement. There is given an explanation of all coefficients and their physical meaning. Some formulas for the coefficients are improved on the basis of experimental data. There is also a discussion about the precision of all mean-flow velocity profiles and there are given some ideas why they don’t fit well in some regions of flow at the end of the paper.
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; ŠPERKA, O.:
  Characteristics of the T-junction with the equal diameters of all branches for the variable angle of the adjacent branch, EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013

  V článku jsou uveřejněny charakteristiky rozvětvení se stejnými průměry všech větví. Charakteristiky jsou získány měřením a numerickým výpočtem, pro různé úhly sklonu odbočující větve.
 • ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V.:
  The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement,
  Procedia Engineering, Vol.39, (2011), No.1, pp.19-27, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V této kapitole jsou uvedeny výsledky srovnání výpočtů a PIV měření proudění kapaliny rozvětvením tvaru T. Průměry všech větví jsou 50mm. Jedná se o soutok proudů ze dvou větví. Pro soutok existují dva způsoby uspořádání průtoků. V této kapitole jsou uvedeny výsledky srovnání PIV měření a numerického modelování pro oba typy uspořádání průtoků.
 • BENEŠ, L.; LOUDA, P.; KOZEL, K.; KESLEROVÁ, R.; ŠTIGLER, J.:
  Numerical simulations of flow through channels with T-junction,
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Vol.2011, (2011), No.1, pp.1-11, ISSN 0096-3003
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Autoři se v článku zabývají numerickým řešením laminárního a turbulentního proudění Newtonských a ne-Newtonských kapalin ve větveném kanálu s dvěma odtokovými větvemi.. Matematický model proudění je založen na časově středovaných Navier-Stokesových rovnicích pro nestlačitelnou kapalinu. V přípdadě turbulentního proudění je uzavření počtu rovniic dosaženo pomocí explicitního algebraickéhgo modelu turbulence Reynoldsových napětí (EARSM). Zobecnění na ne Newtonské kapaliny je provedeno s využitím mocninového modelu. Základní rovnice jsou řešeny pomocí metody konečných objemů s využitím metody umělé stlačitelnosti. Pro řešešení nestacionárních úloh je využito dvojitého časového schématu. Tato práce je zaměřena na případ kdy je průřez kanálů všech větví konstantní. Tvar přůřezu je buď čtvercový nebo kruhový. Je zde prezentováno řešení laminárního proudění ne-Newtonské kapaliny. Dále je modelováno turbulentní proudění kapaliny rozvětvením pro případ kdy odbočka je vůči hlavní kolmá. Současně jsou zde diskutované metody pro nastavení daného poměru průtoků v jednotlivých větvích. Jsou zde uvedeny výsledky pro dva případy poměru průtoků.
 • ŠTIGLER, J.:
  T-part as an Element of the Pipe-line system. The Introduction of the Mathematical Model of the FLuid FLow in T-part for the Arbitrary Angle of the Adjacent Branch.,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-10, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010

  Tento článek navazuje na předchozí autorovy články o matematickém modelování proudění kapaliny v rozvětvení. V tomto příspěvku je uvedeno rozšíření nového matematického modelu na rozvětvení pro případ libovolného úhlu mezi odbočkou a přímou větví.