Ing. Martin Lisý, Ph.D.

E-mail:   lisy@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1421

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 – 2002: inženýrské studium na VUT FSI v Brně, odbor Tepelných a jaderných energetických zařízení
 • 2002 – 2009: doktorské studium na VUT FSI v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2/2005 – 7/2005: Stroj. technik pro technický rozvoj VaV, VUT FSI v Brně
 • 7/2005 – 9/2009 : Asistent na Ústavu procesního a ekologického inženýrství, VUT FSI v Brně
 • 10/2009 – 12/2011: Odborný asistent na Ústavu procesního a ekologického inženýrství, VUT FSI v Brně
 • 1/2012 – dosud: Odborný asistent na Energetickém ústavuí, VUT FSI v Brně

Pedagogická činnost

Vybrané závěrečné práce:

 • KUREČKOVÁ, A.: Optimalizace peletového kotle pro spalování agropelet. Brno, 2019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
 • KREJČIŘÍK, J.: Dvoukomorový roštový kotel pro spalování digestátu. Brno, 2019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
 • NEJERÁL, M.: Agropelety jako palivo. Brno, 2019, 56 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
 • KUREČKOVÁ, A.: Spalování pelet z kávy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2017. 53 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • SEDLÁČEK, D.: Analýza energetického využití kávových pelet. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. 67 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Lisý, Ph.D..
 • UHRÍK, P.: Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 49 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Martin Lisý, Ph.D..

Akademické stáže v zahraničí

 • 12.05.2016-14.06.2016, Limerick - Ireland, pracovní stáž - University of Limerick, Department of Chemical and Environmental Sciences, Ireland
 • 17.08.2017-24.08.2017, Vigo - Spain, pracovní stáž - University of Vigo, Heat Engines and Thermal Machines Division, Spain
 • 22.08.2018-30.08.2018, Limerick - Ireland, pracovní stáž - University of Limerick, Department of Chemical and Environmental Sciences, Ireland
 • 02.05.2019-28.05.2019, Trondheim- Norsko, pracovní stáž - NTNU - SINTEF Energy Research, Norway

Spolupráce s průmyslem

2019 - Inovační voucher - „Měření a optimalizace kotle EKG“ pro společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

2018 - Inovační voucher - „Vysoteplotní odlučovač tuhých znečištujících látek“ pro společnost AXIOM TECH s.r.o

2018 - Inovační voucher - „Vývoj a testování zplynovacího kotle“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

2018 - Realizace spalovacích zkoušek, EVECO s.r.o

2017 - Inovační voucher - „Optimalizace spalovací komory kotle s automatickým podávání paliva“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

2017- Test gasifikace pyrolýzního zbytku z agropelet ve fludním zplynovaci s přídavkem páry - AXIOM TECH s.r.o

2017 - Inovační voucher - „Návrh testovací stendu pro vývoj teplovodních krbů a kamen“ pro společnost BEF Home, s.r.o

2017 - Inovační voucher - „Optimalizace spalovací komory kotle EKONOMIC s automatickým podávání paliva (dřevních pelet)“ pro společnost EKOGALVA s.r.o.

2017 - Inovační voucher - „Vývoj a testování směšovací komory“ pro společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

2016 - Inovační voucher - „Výzkum vlivu terciálního vzduchu na spalovací proces a matematické modelování distribuce terciálního spalovacího vzduchu“pro společnost GEMOS CZ, spol. s r.o.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002 – 2.místo v soutěži diplomových prací v rámci konference EEBW –Energy Efficiency Bussiness Week - pořádané společností SEVEn o.p.s.-5.7.11.2002,Praha
 • 2006 - Diplom za vynikající umístění v kategorii "Konstrukce" v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI 2005
 • 2006 - 1. místo ve Studentské kategorii soutěže inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006 v rámci konference HIGH-TECH OSTRAVA 2006
 • 2009 - 1. místo v kategorii ENERGETIKA na v rámci konference ERIN 2009, Ostrava
 • 2011 Best Poster Award - International Nordic BIOENERGY 2011, Jyväskylä, Finland

Projekty

 • Řešitel za VUT: OP VVV - "Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií" - BIOCCS - Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
 • Řešitel: projekt TAČR - TH02020032 -„Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů", 2017-2020“
 • Spoluřešitel: projekt TAČR - TK02020067 - „Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky“, 2019-2022
 • Spoluřešitel: projekt TAČR - TH04030267 - „Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW“, 2019-2022
 • Spoluřešitel: projekt TAČR - TH02030260 - „Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv biomasy“, 2016-2019
 • Spoluřešitel: projekt TAČR -TH02020025 - „Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy“, 2016-2019
 • Spoluřešitel: projekt MPO-TIP FR-TI4/353 Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu.
 • Hlavní řešitel: Fond rozvoje vysokých škol č. 1524/2004 „Studie vlivu roštu na fluidní lože zplyňovacího zařízení“
 • Spolupráce na řešení projektu: Grantová agentura České republiky 101/06/0650: Výzkum čištění energoplynu
 • Člen doktorského týmu projektu „Energie z biomasy“, GAČR 101/03/H064
 • Podíl na řešení projektů:
 • EUREKA OE 146: Horký filtr na čištění plynu vyrobeného zplyňováním
 • Grantová agentura České republiky 10/04/1278: Energetické parametry biomasy
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021630502 „Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy“

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.:
  Gas from Biomass Gasification in Cogeneration,
  New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, pp.126-131, ISBN 978-960-6766-97-8, (2008), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 6th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Rhodes, Greece, 20.08.2008-22.08.2008
 • POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.; CHROBOCZEK, L.:
  Process steam generation based on a stroke engine cogeneration unit,
  New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, pp.111-115, ISBN 978-960-6766-97-8, (2008), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 6th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Rhodes, Greece, 20.08.2008-22.08.2008
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.; SKÁLA, Z.:
  Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů,
  All for Power, Vol.2, (2008), No.2, pp.13-16, ISSN 1802-8535, Konstrukce Media s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.; SKOBLIA, S.; SKÁLA, Z.:
  Biomass Gasification - Gas Cleaning for Cogeneration Unit,
  16th European Biomass Conference & Exhibition, pp.190-195, ISBN 88-89407-58-1, (2008), ETA - Florence
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencie, 02.06.2008-09.01.2009
 • LISÝ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.; MOSKALÍK, J.:
  Biomass Gasification and Cogeneration,
  16th European Biomass Conference & Exhibition, pp.843-849, ISBN 88-89407-58-1, (2008), ETA - Florence
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencie, 02.06.2008-09.01.2009
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.:
  Biomass Gasification: Gas for Cogeneration Unit .,
  WSEAS e-journal Energy and Environment, Vol.1, (2008), No.4, pp.203-210, ISSN 1790-5095, NAUN
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POSPÍŠIL, J.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.; CHROBOCZEK, L.:
  Small scale combined production of electricity, heat, cool and process steam,
  WSEAS e-journal Energy and Environment, Vol.1, (2007), No.4, pp.211-218, ISSN 1790-5095, WSEAS Press
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.:
  Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed,
  20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World, pp.1-12, (2007)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World, Rome, 11.11.2007-15.11.2007
 • LISÝ, M.; FAJMAN, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.:
  Atmosferic Fluidized Bed Gasification of Selected Biofuels,
  Proceeding 15th. European Biomass conference and exhibition, pp.256-262, ISBN 3-936338-21-3, (2007), ETA Florence
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15th European Biomass Conference, Berlin, 07.05.2007-11.05.2007
 • SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M.:
  Biopaliva. Perspektivní zdroj obnovitelné energie.,
  Agro magazín, Vol.7 , (2006), No.11, pp.74-77, ISSN 1214-0643
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Technika ochrany prostredie - TOP 2006, Časta - Papiernička, SK, 28.06.2006-30.06.2006
 • BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M.:
  Impact of Biomass Energy Parameters on Atmospheric Fluid Bed Gasification,
  World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract, pp.294-299, ISBN 0-08-045056-3, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: World Renevable Energy Congress IX, Florence, 19.08.2006-25.08.2006
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; OCHRANA, L.; SKOBLIA, S.; KOUTSKÝ, B.:
  Utilising of Continually Working Filter for Syngas Cleaning,
  World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract, pp.294-299, ISBN 0-08-045056-3, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: World Renevable Energy Congress IX, Florence, 19.08.2006-25.08.2006
 • LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.:
  Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy,
  Kotle a energetická zařízení 2006, pp.--5, ISSN 1801-1306
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Kotle a energetická zařízení 2009, BRno, 13.03.2006-15.03.2006
 • BALÁŠ, M.; CHRZ, V.; LISÝ, M.; NAJSER, J.; BRÁDLER, O.:
  Čištění energoplynu vyrobeného zplyňováním alternativních paliv na horkém filtru se sesuvným ložem,
  Vykurovanie 2006, zborník prednášok, pp.116-121, ISBN 80-89216-06-4, (2006), Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia, Tatranské Matliare, 03.03.2008-07.03.2008
 • BALÁŠ, M., LISÝ, M.:
  Vliv vodní páry na proces zplyňování biomasy,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.11, (2005), No.1/2005, pp.14-20, ISSN 1335-1532
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LISÝ, M.:
  Možnosti gefradace vysokých uhlovodíků vznikajících při zplyňování biomasy pomocí dávkování vápence do reaktoru,
  Acta Mechanica Slovaca 3A/2004, pp.271-276, ISBN -1335-2393, (2004), Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Racionálna výroba, prenos a spotreba energie - 6. medzinárodná konferencia, Košice - Herlany, 28.09.2004-01.10.2004

Seznam publikací na portálu VUT