doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.

E-mail:   fiser@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/403

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2022, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2011, Ph.D, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Technika prostředí
 • 2001, Bc., Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor: Elektrotechnické součástky a systémy

Přehled zaměstnání

 • 2022 - doposud, docent, Odbor termomechaniky a techniky postředí, Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2015 - 2022, odborný asistent, Odbor termomechaniky a techniky postředí, Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2012 - 2015, vědecko-výzkumný pracovník, Odbor termomechaniky a techniky postředí, Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2011 - 2012, technický pracovník, Odbor termomechaniky a techniky postředí, Energetický ústav, FSI VUT v Brně
 • 2005 - 2011,technický pracovník, Centrum leteckého a kosmického výzkumu, Letecký ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Větrání a klimatizace I (IVK) - přednášky a cvičení
 • Aplikace klimatizačních systémů (IAK) - přednášky a cvičení
 • Tepelný management vozidel (QTE) - přednášky a cvičení
 • Experimentální metody (IEM) - cvičení a přednáška
 • Experimentální metody II (IEM) - cvičení a přednáška

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace CFD a 1D simulačních nástrojů při predikci tepelného komfortu a kvality vnitřního prostředí
 • Měření a vyhodnocení stavu vnitřního prostředí pomocí tepelných manekýnů
 • Optimalizace mikroklimatu v kabinách dopravních letadel a automobilů
 • Snižování energetické náročnosti klimatizace a větrání v kabinách dopravních prostředků
 • Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
 • Centrum leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011)

Podrobněji viz web Laboratoře tepelného managementu - https://eu.fme.vutbr.cz/o-nas-laboratore-ottp-klimaticka-komora

Akademické stáže v zahraničí

 • 18.08.2013-10.11.2013, Wolfsburg - DE, Výzkumná stáž ve vývojovém centru firmy Volkswagen A.G.- Konzernforschung. Zaměření stáže - měření tepelného komfortu v prostředí kabiny s asymetrickými a dynamickými podmínkami vnitřního prostředí.
 • Měření tepelného komfortu pomocí manekýna Newtona a systému Dressman
 • Měření tepelného komfortu pomocí dobrovolníků
 • Plánování a provádění experimnetů v klimakomoře

Spolupráce s průmyslem

 • Spolupráce s firmou Volkswagen, Škoda a MAN – projekty jsou zaměřeny na optimalizaci energetické náročnosti klimatizace a větrání kabin automobilů.
 • Spolupráce s firmou Holík international - testování ochranných protředků pro extrémní podmínky
 • Spolupráce s SUJCHBO - projekty jsou zaměřeny na speciální ochranné prostředky a jejich vliv na lidskou termofyziologie a tepelný komfort
 • Spolupráce s Honeywell - projekty jsou zaměřeny na speciální ochranné prostředky a jejich vliv na lidskou termofyziologie a tepelný komfort
 • Sattelo - spolupráce na vývoji a měření zařízení pro klimatizaci kabin dopravních postředků
 • Dekonta - speciální ochranné oděvy pro zdravotníky a záchranáře

Projekty

 • 2023 - 2025 - CK04000045 - Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel (VLCA).
 • 2023 - 2028 - TN02000010 - NCK2 MESTEC2 - dílčí projekt EnTech, vývoj HVAC jednotky se skundárním okruhem.
 • 2023 - 2028 - TN02000054 - NCK2 Bovenac - dílčí projekt FACME, monitoring částic v kabině vozidla a technologie na jejich odstranění.
 • 2018 - 2022 - TN01000026 - Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky - DP2-WP08: HVAC systémy pro optimální komfort ve vozidlech
 • 2020 - 2021 - FW01010507 - Ekologické tepelné čerpadlo pro elektrická vozidla
 • 2019 - 2021 - TJ02000028 - Tepelný management elektrických vozidel a systém pro testování jeho komponent
 • 2018 - 2021 - VH20182021036  - Optimalizace matematického modelu tepelné zátěže člověka při práci v OOP
 • 2012 - 2017 - TAČR TE01020020 - Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
 • 2014 - 2017 - TAČR TA04031094 - Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče
 • 2010 - 2012 - EU 7FP 234340 iSPACE - Innovative Systems for Personalised Cabin Environment
 • 2011 - 2013 - FSI-S-11-6 - Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje
 • 2005 - 2011 - MŠMT 1M0021630503: Centrum leteckého a kosmického výzkumu, spoluřešitel výzkumného úkolu A6 - Predikce vnitřního prostředí v kabinách letadel
 • 2008 - 2009 GAČR 103/07/0907 Využití solárních komínů a materiálů se změnou skupenství pro pasivní chlazení budov
 • 2007 FRVŠ G1 172/2006 Laserové měřicí metody pro studium charakteristik trysek

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

153

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

105

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • Róbert Toma, Kalev Kuklane, Jan Fišer, Miroslav Jícha:
  CLOTHING EVAPORATIVE RESISTANCE MEASUREMENT USING THERMAL MANIKINS,
  HAZMAT PROTECT 2018 - BOOK OF ABSTRACTS , pp.56-56, ISBN 978-80-270-4852-6, (2018)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: HAZMAT PROTECT 2018, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., 14.09.2022-15.09.2022
 • POKORNÝ, J.; KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; TOMA, R.; JÍCHA, M.:
  Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech,
  HAZMAT PROTECT 2018, 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám SBORNÍK ABSTRAKTU + DVD s celými články, pp.1-10, ISBN 978-80-270-4852-6, (2018)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: HAZMAT PROTECT 2018, Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., 14.09.2022-15.09.2022
 • TOMA, R.; HRUBANOVÁ, K.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Determination of clothing heat transfer coefficients for use in the iHVAC system
  abstrakt
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; TOMA, R.; FOJTLÍN, M.; JÍCHA, M.:
  Visualisation of temperatures and heat fluxes in contact area of automotive seat
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: 12th International Manikin and Modelling Meeting (12i3m) , St. Gallen, 29.08.2018-31.08.2018
 • POKORNÝ, J.; KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Simulator with integrated HW and SW for prediction of thermal comfort to provide feedback to the climate control system ,
  Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2017 , pp.526-532, (2018)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2017, Mikulov, 21.11.2017-24.11.2017
 • BAJKO, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Temperature measurement and performance assessment of the experimental composting bioreactor,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-5, (2018)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2017, Mikulov, 21.11.2017-24.11.2017
 • TOMA, R.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; JÍCHA, M.:
  Estimation of thermal sensation based on human´s physiological parameters in indoor environment
  abstrakt
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.; TOMA, R.:
  An innovative HVAC control system: Comparison of the system outputs to comfort votes, International Society for Environmental Ergonomics.
  abstrakt
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.; TOMA, R.:
  Car cabin thermal comfort measurement under real traffic conditions,
  The 17th International Conference on Environmental Ergonomics ICEE2017 - book of abstracts, pp.190-190, (2017), International Society for Environmental Ergonomics.
  abstrakt
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; KOPEČKOVÁ, B.; TOMA, R.; SLABOTINSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Verification of Fiala-based human thermophysiological model and its application to protective clothing under high metabolic rates, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FOJTLÍN, M.; POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; TOMA, R.; TUHOVČÁK, J.:
  Impact of measurable physical phenomena on contact thermal comfort,
  EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016, pp.1-4, (2017), EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Experimental fluid mechanics 2016, Mariánské lázně, 15.11.2016-18.11.2016
 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M.:
  An Innovative HVAC Control System: Implementation and testing in a vehicular Cabin
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; FOJTLÍN, M.; JÍCHA, M.:
  Simulační nástroj tepelné zátěže kabiny - ověření predikce na základě validačních testů v klimatické komoře,
  Simulace budov a techniky prostředí, pp.1-154, ISBN 978-80-270-0772-1, (2016)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Simulace budov a techniky prostředí 2016, Brno, 10.11.2016-11.11.2016
 • FIŠER, J.; PIDROVÁ, K.; TOMA, R.:
  STANOVENÍ TEPELNÝCH ODPORŮ RUKAVIC POMOCÍ TEPELNÉHO MANEKÝNA,
  HAZMAT PROTECT 2016 - sborník konference, pp.1-9, ISBN 978-80-270-0474-4, (2016), SÚJCHBO, v.v.i.
  abstrakt
 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.:
  TEPELNÝ MANEKÝN – MOŽNOSTI TESTOVANIA OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV,
  HAZMAT PROTECT 2016 - sborník konference, pp.1-6, ISBN 978-80-270-0474-4, (2016), SÚJCHBO, v.v.i.
  abstrakt
 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.:
  An Innovative HVAC Control System - Implementation and Testing in a Vehicular Cabin.,
  Proceedings of the 11th International Meeting on Thermal Manikin and Modelling (11i3m), pp.49-49, ISBN 978-988-77662-0-9, (2016), Proceedings of the 11th International Meeting on Thermal Manikin and Modelling (11i3m)
  abstrakt
 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Determination of convective and radiative heat transfer coefficients using 34-zones thermal manikin: Uncertainty and reproducibility evaluation, Elsevier Inc.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POKORNÝ, J.; POLÁČEK, F.; FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Measurement of airflow and pressure characteristics of a fan built in a car ventilation system,
  EPJ Web of Conferences, pp.644-647, (2016), EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Experimental fluid mechanics 2015, Praha, 17.11.2015-20.11.2015
 • FIŠER, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.:
  Implementation of the equivalent temperature measurement system as a part of the vehicle Heating, ventilation and Air-conditioning unit,
  Proceedings of the 16th International Conference on Environmental Ergonomics, pp.179-179, ISBN 978-1-86137-656-5, (2015), BioMed Central
  abstrakt
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Calibration of Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests,
  EPJ Web of Conferences, pp.497-500, (2015), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2014, Český Krumlov, 18.11.2014-21.11.2014
 • FIŠER, J.; BADER, V.; THOMSCHKE, C.:
  IMPACT OF CONVECTIVE PLUME AROUND HUMAN BODY ON TEQ MEASURED BY EQUIVALENT TEMPERATURE SENSORS,
  Proceedings of Ambience14&10i3m, pp.100-104, ISBN 978-952-15-3269-6, (2014), Tampere University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Ambience 14&10i3m, Tampere, 07.09.2014-09.09.2014
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  A parametric study of influence of material properties on car cabin environment,
  EPJ Web of Conferences, pp.573-576, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PODOLA, D.; JÍCHA, M.:
  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CAR CABIN ENVIRONMENT DURING REAL TRAFFIC CONDITIONS,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.3/4, pp.229-236, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Impact of air distribution system on quality of ventilation in small aircraft cabin, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VOLAVÝ, J.; FIŠER, J.; NOESKE, I.:
  Prediction of air temperature in the aircraft cabin under different operational conditions,
  Experimental Fluid Mechanics 2012 - Conference Proceedings, pp.785-790, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  The influence of air duct geometry on air jet direction in aircraft cabin ventilated by mixing ventilation,
  Experimental Fluid Mechanics 2012 - Conference Proceedings, pp.185-190, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Operational Heat Balance Model with Parameterized Geometry for the Prediction of Car Cabin Heat Loads, VEETECH Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FIŠER, J.; TSIKOURIS, K.; NOESKE, I.; TRIMMEL, M.:
  DETAILED SIMULATION STUDY AND SUBJECT TESTING OF INDIVIDUALISED AIRCRAFT CABIN SUITES ENVIRONMENT,
  Proceedings of International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, pp.140-147, ISBN 978-618-80115-0-2, (2012), LFME
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Athény, 04.07.2012-07.07.2012
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Calibration of the Heat Balance Model for Prediction of Car Climate,
  EPJ Web of Conferences, pp.928-932, ISBN 978-80-7372-784-0, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • FIŠER, J.; JEDELSKÝ, J.; VACH, T.; FORMAN, M.; JÍCHA, M.:
  Comparison of CFD simulations and measurements of flow affected by coanda effect,
  EPJ Web of Conferences, pp.621-625, ISBN 978-80-7372-784-0, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Prediction of car cabin environment by means of 1D and 3D cabin model,
  EPJ Web of Conferences, pp.145-150, ISBN 978-80-7372-670-6, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2010, Liberec, 24.11.2010-26.11.2010
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  1D SOFTWARE TOOLS FOR SIMULATIONS OF INDOOR CABIN ENVIRONMENT,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.2010, (2011), No.3, pp.61-67, ISSN 1210-0471, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA,
  Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6.konference IBPSA-CZ, pp.7-11, ISBN 978-80-254-8661-0, (2010), ČVUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Simulace budov a techniky prostředí 2010, Praha, 08.11.2010-09.11.2010
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.:
  Používané modely lidského tepelného komfortu,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.mimořádné, pp.209-210, ISSN 1335-2938, Media / ST s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: XXVIII. Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky, Jasná, Demänovská dolina, 24.06.2009-26.06.2009
 • FIŠER, J.; MLČÁK, R.; PAVELEK, M.; JÍCHA, J.:
  Measurements of Temperature Patterns in Ventilated Spaces by Novel Measurement Method,
  Conference Proceedings, International Conference Experimental Fluid Mechanics 2008, pp.36-41, ISBN 978-80-7372-417-7, (2008), Technická Univerzita Liberec
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2008, Liberec, 26.11.2008-28.11.2008
 • OTÁHAL, J.; KOŠNER, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Influence of two-phase flow pattern in mixing chamber of effervescent atomizer on spray quality,
  Flucome 2007, pp.109-120, (2007), Florida state university
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Flucome9, Tallahassee, 16.09.2007-19.09.2007
 • Fišer Jan, Otáhal Jan, Jícha Miroslav:
  Numerical Simulation of Cabin Environment in EV-55 Aircraft
 • OTÁHAL, J.; FIŠER, J.; KOŠNER, J.; JÍCHA, M.:
  Influence of the PDA setup on a quality of velocity distributions,
  21st Sympozium on Anemometry, Proceedings, pp.127-130, ISBN 978-80-87117-01-9, (2007), Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 21th Symposium on Anemometry, Holany-Litice, 29.05.2007-30.05.2007
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  CFD Simulation of Quality of Environment in Small Transport Airplanes Cabins,
  Letecký zpravodaj, Vol.2006, (2006), No.3, pp.3-5, ISSN 1211-877X, Czech Aerospace Manufacturers Association
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Počítačové modelování mikroklimatu v kabinách dopravních letadel,
  Fluid Mechnics and Thermomechnics, pp.19-19, ISBN 80-227-2434-3, (2006), Slovak University of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXV. medzinárodná vedecká konferencia katedier mechaniky tekutín a termomechaniky, Modra-Harmónia, 28.06.2006-30.06.2006
 • Fišer Jan:
  Computer Simulation of Cabin Environment in the Evektor EV-55 Aircraft
 • Jaroš Michal, Fišer Jan:
  Simulace solárních zisků v dvojité energetické fasádě

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M.:
  An Innovative HVAC Control System: Implementation and testing in a vehicular Cabin
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Personal vehicles undergo rapid development in every imaginable way. However, a concept of managing a cabin thermal environment remains unchanged for decades. The only major improvement has been an automatic HVAC controller with one user's input – temperature. In this case, the temperature is often deceiving because of thermally asymmetric and dynamic nature of the cabins. As a result, the effects of convection and radiation on passengers are not captured in detail what also reduces the potential to meet thermal comfort expectations. Advanced methodologies are available to assess the cabin environment in a fine resolution (e.g. ISO 14505:2006), but these are used mostly in laboratory conditions. The novel idea of this work is to integrate equivalent temperature sensors into a vehicular cabin in proximity of an occupant. Spatial distribution of the sensors is expected to provide detailed information about the local environment that can be used for personalised, comfort driven HVAC control. The focus of the work is to compare results given by the implemented system and a Newton type thermal manikin. Three different ambient settings were examined in a climate chamber. Finally, the results were compared and a good match of equivalent temperatures was found.
 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Determination of convective and radiative heat transfer coefficients using 34-zones thermal manikin: Uncertainty and reproducibility evaluation, Elsevier Inc.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  A lot of research has been done in order to investigate heat transfer coefficients of human body in various postures, wind speeds and wind directions (e.g., [1-15]). However, there has not been any reference to measurement reproducibility and measurement confidence intervals. The purpose of this study was to determine heat transfer coefficients of a thermal manikin experimentally, while focusing on the repeated determination of the coefficients and statistic data evaluation. The manikin imitates human metabolic heat production; it measures a combined dry heat flux from its surface and also its surface temperature. The major part of the radiative heat flux was eliminated by low-emissivity coating applied to the surface of the nude manikin. The tests were performed across 34 zones that correspond to parts of a human body. Both standing and seated postures were investigated. The tests were conducted at constant air temperature (24°C) and constant wind speed (0.05 m.s-1) environment. Based on three repetitions of each case, the average values of heat transfer coefficients with their confidence intervals were calculated. Next, the results of this paper were compared to the results of similar experimental work of de Dear (de Dear et al. 1997) and Quintela (Quintela et al. 2004). A mismatch of the values is up to 1 W.m-2.K-1, while an extreme was found on the manikin’s seat with a difference of over 1 W.m-2.K-1. The outcomes of this study provide essential information on how to create detailed computational models of thermal environment with regards to thermal comfort where separate values of convective and radiative heat transfer coefficients are required.
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Autoři v článku představují nový výpočetní nástroj pro predikci dynamického chování prostředí kabiny automobilu a její tepelnou bilanci během skutečných provozních podmínek. Cílem programu Virtual Testing Stand (Virtuální zkušební stand) je podpořit raný proces návrhu HVAC tak, aby byly předem známy potřeby pro vytápění a chlazení vozu během různých provozních podmínek. Program byl vytvořen v Matlabu jako samospustitelná aplikace obsahující parametrický generátor kabiny, model přenosu tepla a grafické uživatelské rozhraní. Matematický model je tvořen soustavou rovnic tepelné rovnováhy s uvažováním akumulace tepla a tepelné výměny kabiny s okolním prostředím, klimatizační jednotkou a posádkou. V tomto článku jsou uvedeny základní rysy Matlab aplikace, které jsou demonstrovány na citlivostní studii vlivu dvou významných okrajových podmínek během zimního provozu.
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Impact of air distribution system on quality of ventilation in small aircraft cabin, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek pojednává o vlivu typu distribuce vzduchu na kvalitu větrání v kabině malého dopravního letadla. Více podrobností viz abstrakt v angličtině a článek na Sciencedirect.com
 • VOLAVÝ, J.; FIŠER, J.; NOESKE, I.:
  Prediction of air temperature in the aircraft cabin under different operational conditions,
  Experimental Fluid Mechanics 2012 - Conference Proceedings, pp.785-790, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012

  Tato práce se zabývá předpovědí teploty vzduchu v kabině letadla pomocí počítačové dynamiky tekutin. Simulace jsou prováděny na modelu CFD, který je založen na geometrii interiéru kabiny Flying Test Facility (FTF), jenž se nachází Frauhoferově institutu (Holzkirchen). Byla provedena série experimentálních letů pro různé teplotní podmínky, během nichž byly shromažďovány teplotní data na čidlech umístěných v prostoru kabiny. Teplota vzduchu v kabině byla měřena na sondách umístěných v blízkosti noh, trupu a hlavy každého cestujícího a také byla měřena povrchová teplota stěn a teplota vzduchu distribuovaného z vyústek. Data byla nejprve analyzována za účelem získání okrajových podmínek. Pak se výsledné teploty ze simulací porovnaly s naměřenými daty. Vhodnost a adekvátnost přístupu CFD pro teplotní předpovědi je diskutována v této práci.