doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

E-mail:   Marek.Balas@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A1/1422
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1422

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, doc., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003, Ing., Fakulta strojního inženýrství, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení
 • 2002, Ing., Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika průmyslu
 • 1999, Bc., Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika

Přehled zaměstnání

2017-dosud, docent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2011-2017, odborný asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

2004-2010, technický pracovník, Energetický ústav, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Podílím se na vzdělávání studentek a studentů v oblasti obnovitelných i fosilních zdrojů energie. Především:

 • spalovací zařízení a kotle
 • výměníky tepla
 • provoz energetických zařízení
 • ekonomika a management
 • energetické využívání biomasy a odpadů
 • sledování a eliminace nežádoucích emisí

Dále pomáhám s realizací bakalářských a diplomových prací v oblasti navrhování výměníků tepla, kotlů, vytápění, úspor energie, řešení nežádoucích emisí atp.

Vědeckovýzkumná činnost

Řešitel: TK01020168, Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu, 2018-2022

Klíčový pracovník: OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753 – Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií. 2018-2023

Klíčová osoba: TH02020032, Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů, 2017-2019

Klíčová osoba: TH02030120, Termické zpracování zbytků po suché fermentaci, 2017-2020

Klíčová osoba: TK03030167, Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv, 2020-2025

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2006, oceněn diplomem za vynikající umístění v kategorii Konstrukce v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI 2006
 • 2006, ocenení Mladý energetik 2006, konference Kotle a energetická zařízení 2006
 • 2006, 1. místo ve Studentské kategorii soutěže inovačních projektů o cenu HIGH-TECH 2006
 • 2011, oceněn cenou "best poster award" na mezinárodní konferenci "Interantional Nordic Bioenergy 2011"

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

270

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

180

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.:
  Municipal solid waste gasification within waste-to energy processing, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  The Size Effect of Heat-Transfer Surfaces on Boiling, Inštitut za kovinske materiale in technologije Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle, Inštitut za kovinske materiale in technologije Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling, SAGE Publications Ltd,
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Steam Biomass Gasification - Effect of Temperature,
  Applied Mechanics and Materials, pp.49-54, ISSN 1662-7482
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  OPERATING SPECIFICATIONS OF CATALYTIC CLEANING OF GAS FROM BIOMASS GASIFICATION, Czech Technical University in Prague,
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.:
  Gasification of Selected Wastes in Fluidized Bed Reactor,
  Waste forum, Vol.2015, (2015), No.3, pp.147-155, ISSN 1804-0195
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KRACÍK, P.; ŠPILÁČEK, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Boiling On Sprinkled Tube Bundle,
  Proceedings of the 2nd International Conference on POWER and ENERGY SYSTEMS (POES '15), pp.23-29, ISBN 978-1-61804-329-0, (2015), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2nd International Conference on POWER and ENERGY SYSTEMS, Malta, 17.08.2015-19.08.2015
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  Comparison of Atmospheric Fluid Bed Gasification of Woody and Non-woody Biomass Fuels,
  Mathematical and Computitational Methods in Electrical Engineering, pp.44-49, ISBN 978-1-61804-329-0, (2015), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2nd International Conference on POWER and ENERGY SYSTEMS, Malta, 17.08.2015-19.08.2015
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KUBÍČEK, J.; POSPÍŠIL, J.:
  Syngas Cleaning by Wet Scrubber, WSEAS
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.:
  Spalovny odpadu – odpad jako palivo,
  TZB-info, Vol.2014, (2014), No.43, pp.1-8, ISSN 1801-4399
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KUBÍČEK, J.:
  Mokrá vypírka pro čištění energoplynu,
  Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XV, pp.9-18, ISBN 978-80-214-5016-5, (2014), VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Energie z biomasy XV, Lednice , 09.09.2014-11.09.2014
 • ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M.:
  The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion,
  Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry, pp.217-220, ISBN 978-1-61804-239-2, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Conference on Energy, Enviroment, Development and Economics (EEDS'14), Santorini Island, 17.07.2014-21.07.2014
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; POSPÍŠIL, J.:
  Wet scrubber for cleaning of syngas from biomass gasification,
  Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry, pp.195-201, ISBN 978-1-61804-239-2, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Conference on Energy, Enviroment, Development and Economics (EEDS'14), Santorini Island, 17.07.2014-21.07.2014
 • LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z.:
  Technical and economic optimization of cogeneration technology using combustion and gasification, Czech Technical University in Prague
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • MOSKALÍK, J.; ŠTELCL, O.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; FIEDLER, J.:
  METHODS FOR CLEANING OF GAS FROM GASIFICATION OF STALK,
  The Holistic Approach to Environment, Vol.4, (2013), No.4, pp.1-6, ISSN 1848-0071
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.:
  Kotle,
  TZB-info, Vol.1, (2012), No.12, pp.1-6, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BALÁŠ, M.:
  Kotle a výměníky tepla,
  Kotle a výměníky tepla, ISBN 978-80-214-3955-9, (2009), Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno
  skriptum
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.:
  Gas Detarring Following Biomass Gasification,
  3rd International Freiberg Conference on IGCC and XtL Technologies - papers, pp.1-12, ISBN 978-92-9029-467-2, (2009), IEA Clean Coal Centre
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 3rd International Freiberg Conference on IGCC and XtL Technologies, Dresden, 18.05.2009-21.05.2009
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MOSKALÍK, J.:
  Gas from Biomass Gasification in Cogeneration,
  New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, pp.126-131, ISBN 978-960-6766-97-8, (2008), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 6th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Rhodes, Greece, 20.08.2008-22.08.2008
 • LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z.:
  Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy,
  Kotle a energetická zařízení 2006, pp.--5, ISSN 1801-1306
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Kotle a energetická zařízení 2009, BRno, 13.03.2006-15.03.2006

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; POSPÍŠIL, J.:
  Municipal solid waste gasification within waste-to energy processing, MM Science Journal
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  This paper discusses theoretical assets and liabilities of a use of advanced thermal technologies within waste-to-energy (WTE) processing. Gasification and pyrolysis are compared to conventional incineration. Major part of the paper deals with results of gasification experiments: various wastes were gasified within a fluid generator with a circulating fluidized bed. The results were later compared. Lower heating value, composition of the syngas and amount of tar within the syngas were the important observed factors. Experiments were performed at a Biofluid, the pilot facility at the Faculty of Mechanical Engineering in Brno.
 • KRACÍK, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  The Size Effect of Heat-Transfer Surfaces on Boiling, Inštitut za kovinske materiale in technologije Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Skrápěný trubkový svazek je často používán v technologických procesů, kde je požadováno zvýšení nebo snížení teploty kapalin v prostředí velmi nízkého tlaku. Fázové přechody tekutiny velmi často vyskytují při nízkých teplotách, při tlaku v rozmezí v tisících Pascaly, což zvyšuje přenos tepla. Tato práce se zaměřuje na problematiku součinitele přestupu tepla, která je experimentálně zkoumány na povrchu trubkového svazku. Trubka se nachází v nízkotlaké komoře, kde je vakuum vytvořené pomocí ejektoru napojeného na vývěvu. Trutbkový svazek se skládá z hladkých měděných trubek o průměru 12 mm, umístěných ve vodorovném směru nad sebou. Topná voda teče ve svazku od spodu směrem nahoru při průměrné vstupní teplotě cca. 40 °C a průměrný průtok cca. 7,2 litrů za minutu. S klesající vrstvou kapaliny při počáteční teplotě cca. 15 °C za počátečního tlaku testovaných cca. 97 kPa (atmosférický tlak) je pokropil na povrch trubek. Poté tlak v komoře se postupně snižuje. Při dosažení minimální tlak cca. 3 kPa (abs) voda částečně odpařuje ve spodní části svazku. V důsledku toho se zkouší vliv klesající vrstvou zvýšení teploty kapaliny. To postupně vede k varu vody na značné části svazku a zbytkové chladicí kapaliny, která klesá zpět do spodní části nádoby není téměř ohřívána. V tomto článku jsou prezentovány ovlivňuje velikost teplosměnných ploch.
 • KRACÍK, P.; ŠNAJDÁREK, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Correlation of Heat Transfer Coefficient at Sprinkled Tube Bundle, Inštitut za kovinske materiale in technologije Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Příspěvek prezentuje výzkum koeficientu přestupu tepla na povrchu skrápěného trubkového svazku na kterém kapalina vře. Svazek se skládá z třinácti měděných trubek rozdělených do dvou řad, a nachází se v nízkotlaké komoře, kde je podtlak vytvořené pomocí ejektoru napojeného na vývěvu. Tekutina byla testována při absolutním tlaku v komoře mezi 96,8 kPa až do 12,3 kPa a tepelného gradientu 55 až 30 ° C mezi chlazenou kapalinou proudící uvnitř výměníku ze spodu vzhůru a klesající vrstvou ohřívané kapaliny. Tok klesající vrstvou kapaliny v rozmezí od nuly do 1 / min. Byly testovány dva typy trubek, hladký a pískovaný. Na závěr byla vytvořena funkční závislost průměrného součinitele přestupu tepla na povrchu obou typů zkoumaných svazků.
 • KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling, SAGE Publications Ltd,
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V tomto článku je prezentován výzkum v oblasti skrápěný výměníků. Tento výzkum začíná být opět aktuální například v souvislosti s odsolováním mořské vody, při kterém je u skrápěných výměníků využíváno rychlého oddělování plynné fáze od kapalné. U těchto aplikací lze využití nízko potenciální teplo, které bývá často mařeno v energetických celcích. Jeho použitím lze zvýšit využití primární suroviny. Naší ambicí je analyzovat a popsat celý skrápěný výměník. Naší ambicí je analyzovat a popsat celý sypané výměníku. Oba testované výměníky tepla byly se shodnou geometrií trubkového svazku: výměník tepla č. 1 měl čtyři trubky ve svazku a výměníku tepla č. 2 jich měl osm. Při experimentech bylo snahou udržet testované fyzikální parametry. Experimenty probíhaly při dvou průtocích (cca 0,07 a 0,11 kg s-1 m-1) a byl zaznamenán rozvoj varu na svazku. Počáteční tlak v komoře byl cca 10 kPa (abs), při kterém kapalina na svazku nevřela; pak byl postupně snížován tlak. Další vstupní parametry byly zhruba podobné u obou průtoků. Teplota topné vody byla cca 50° C při konstantním průtoku cca 7,2 L min-1. Výsledky našich experimentů poskytují optimální parametry pro dané podmínky pro oba svazky trubek.
 • BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J.:
  Steam Biomass Gasification - Effect of Temperature,
  Applied Mechanics and Materials, pp.49-54, ISSN 1662-7482
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Gasification is one of the technologies for utilization of biomass. Gasification is a transformation process that converts solid fuels into gaseous fuels. The gaseous fuel may be subsequently applied in other technologies with all the benefits that gaseous fuels provide. The principle of biomass gasification is a common knowledge. It is thermochemical decomposition of the fuel in presence of gasification agent. Heat from the endothermic reaction is obtained by a partial combustion of the fuel (autothermal gasification) or the heat is supplied into a gasifier from the outside (allothermal gasification). Oxygen for the partial combustion is supplied in the gasification medium. Quality, composition and amount of the producer gas depend on many factors which include type of the gasifier, operating temperature and pressure, fuel properties (moisture content) and type and amount of gasification medium. Commonly, air, steam and oxygen and their combinations are used as a gasification medium. Every kind of gasification agents has its significant advantages and disadvantages. Research and analysis of the gasification process must pay special attention to all operating parameters which affect quality and amount of the producer gas that is the efficiency of the conversion itself. Composition of the producer gas, calorific value, and content and composition of impurities are especially observed as these are the basic characteristics directly affecting subsequent application of the gas. Steam addition has a significant impact on gas composition. Steam decomposition into hydrogen and oxygen, and their subsequent reactions increases amount of combustibles, hydrogen, methane and other hydrocarbons. Steam addition in the gasification also affects amount and composition of tar and has a negative impact on heat balance. Energy Institute at the Brno University of Technology has a long tradition in research of biomass gasification in atmospheric fluidized bed reactors. Air was used as a gasification medium. This paper describes our experience with gasification using a mixture of air and steam. We analysed the whole process and in this paper we wish to describe the impact of temperature on outputs of the process, especially temperature of leaving steam and temperature of gasification reactions.