Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.

E-mail:   hejcik@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Tajemník odboru
Místnost:   A2/412
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/412

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Dopravní a manipulační technika, specializace Spalovací motory
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01/2011 - dosud, Odborný asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně 
 • 03/2015 - 12/2017, Vědecký pracovník, NETME PPE TTP, FSI VUT v Brně
 • 04/2012 - 2/2015, Technicko hospodářský pracovník, Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE), NETME, FSI VUT v Brně
 • 02/2010 - 12/2011, Technicko hospodářský pracovník, Letecký ústav - CLKV FSI VUT v Brně (úvazek 50 %)
 • 01/2010 - 02/2011, Technicko hospodářský pracovník, Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE), NETME, FSI VUT v Brně
 • 09/2007 - 12/2010, Asistent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 06/2005 - 08/2007, Technicko hospodářský pracovník, Energetický ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Přenos tepla a látky 
 • Kompaktní výměníky tepla 
 • Experimentální metody 1  
 • Klimatizace a tepelná čerpadla
 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla
 • Tepelný management vozidel

Vědeckovýzkumná činnost

 • Intenzifikace přenosu tepla
 • Výměníky tepla
 • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla
 • Zásobníky tepla

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005, Lund University, studijní pobyt

Projekty

 • DC Components and Grids (DCC+G)
 • Heat transfer in tubular minichannels
 • NETZ – Nízkoemisní turbínový zdroj (ve spolupráci PBS, Unis, VUES)
 • Konstrukční návrh části rekuperátoru s použitím počítačového modelování
 • Eureka Hefreca – Vysoce účinný rekuperátoru spalin spalovací turbíny
 • Vývoj nové řady flexotiskových strojů (SOMA Lanškroun)
 • Vliv modelů turbulence na součinitel přestupu tepla
 • Plošné měření součinitele přenosu tepla

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

28

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ASTROUSKI, I.:
  A PCM-water heat exchanger with polymeric hollow fibres for latent heat thermal energy storage: A parametric study of discharging stage
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.:
  Comparison of heat transfer models for reciprocating compressor, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.:
  Modelling of fluid flow and heat transfer in a reciprocating compressor,
  9th International Conference on Compressors and their Systems, pp.1-10, (2015), IOP Conference Series
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference on Compressors and their Systems, London, 07.09.2015-09.09.2015
 • CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; HEJČÍK, J.:
  Experimental investigation of the thermal behaviour of a water-PCM heat exchanger for stabilization of water temperature,
  Sborník příspěvků konference 24th International Symposium on Transport Phenomena 2013, pp.280-283, (2013), Tokyo University of Science Yamaguchi
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International symposium on transport phenomena, Yamaguchi, 01.11.2013-05.11.2013
 • Charvát Pavel, Pech Ondřej, Hejčík Jiří:
  Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber
 • HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.:
  Vliv parametrů výměníku na výkonnost klimatizačního systému malých letadel a vrtulníků,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.6, pp.67-68, ISSN 1335-2938, Media/ST s.r.o
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HEJČÍK, J.; SUNDÉN, B.; WANG, L.:
  PIV Measurement of Separated Flow in a Square Channel With Streamwise Periodic Ribs on One Wall,
  JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, Vol.129, (2007), No.7, pp.834-841, ISSN 0098-2202, ASME
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ASTROUSKI, I.:
  A PCM-water heat exchanger with polymeric hollow fibres for latent heat thermal energy storage: A parametric study of discharging stage
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The paper presents a theoretical parametric study into latent heat thermal energy storage (LHTES) employing polymeric hollow fibres embedded in a phase change material (PCM). The polymeric hollow fibres of five inner diameters between 0.5 mm and 1.5 mm are considered in the study. The effectiveness-NTU method is employed to calculate the thermal performance of a theoretical LHTES unit of the shell-and-tube design. The results indicate that the hollow fibres embedded in a PCM can mitigate the drawback of low thermal conductivity of phase change materials. For the same packing fraction, the total heat transfer rates between the heat transfer fluid and the PCM increase with the decreasing diameter of the hollow fibres. This increase in the heat transfer rate and thus the efficiency of the heat exchange to some extent compensate for the energy consumption of the pump that also increases with the decreasing fibre diameter.
 • TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.:
  Comparison of heat transfer models for reciprocating compressor, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  • Comparison of integral heat transfer models. • Influence of heat transfer model on volumetric and isentropic efficiency. • Various gases used as working fluid.
 • Charvát Pavel, Pech Ondřej, Hejčík Jiří:
  Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber

  The paper deals with experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber. The main purpose of heat storage in solar thermal systems is to store heat when the supply of solar heat exceeds demand and release it when otherwise. A number of heat storage materials can be used for this purpose; the phase change materials among them. Short-term latent heat thermal storage integrated with the solar absorber can stabilize the air temperature at the outlet of the collector on cloudy days when solar radiation intensity incident on a solar collector fluctuates significantly. Two experimental front-and-back pass solar air collectors of the same dimensions have been built for the experimental investigations. One collector had a "conventional" solar absorber made of a metal sheet while the solar absorber of the other collector consisted of containers filled with organic phase change material. The experimental collectors were positioned side by side during the investigations to ensure the same operating conditions (incident solar radiation, outdoor temperature).
 • HEJČÍK, J.; SUNDÉN, B.; WANG, L.:
  PIV Measurement of Separated Flow in a Square Channel With Streamwise Periodic Ribs on One Wall,
  JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME, Vol.129, (2007), No.7, pp.834-841, ISSN 0098-2202, ASME
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V příspěvku je popsáno využití metod PIV pro výzkum přenosu tepla v separovaném proudu. Separovaný proud vzniká ve čtvercovém kanálu jehož jedna strana je opatřena žebry, která zabírají 15 % výšky kanálu. Výsledky měření, získané při Reynoldsově čísle 22 000, jsou prezentovány a popsány.
 • HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.:
  CFD Designing of the micro turbine recuperator,
  Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Proceedings of the Heat-SET 2005 conference, pp.151-158, ISBN 2-9502555-0-7, (2005), CEA-Grenoble
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Grenoble, 05.04.2005-07.04.2005

  Rekuperátor spalin je klíčovým kompentem malých turbínových zdrojů. Rekuperátor odebírá teplo spalinám a přivádí jej stlačenému vzduchu před jeho vstupem do spalovací komory. Tím dochází ke zvýšení účinnosti celého zařízení. Příspěvek se zabývá počítačovým návrhem teplosměnných ploch rekuperátoru spalin s využitím CFD kódu STAR-CD. V první části článku jsou prováděny srovnání vlastností tří rozdílných teplosměnných ploch. V další části článku jsou pomocí CFD metodiky porovnány různé konstrukce vstupních úseků rekuperátoru spalin. Poslední část článku popisuje způsob ověření návrhu rekuperátoru spalin s účinností 92%. Všechny publikované výsledky simulací jsou diskutovány.