doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

E-mail:   haban@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Tajemník odboru
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Docent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010,  doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2001,  Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 1994,  Ing., FSI, VUT v Brně, obor Hydraulické stroje a zařízení
 • 1989-1994  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 1985-1989  Střední průmyslová škola strojnická, Brno, Kotlářská

Přehled zaměstnání

 • 2010-dosud docent, VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 2001‑2010           odborný asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně.
 • 1997‑2001  asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně.
 • 1997                       částečný pracovní úvazek ČKD Blansko.

Pedagogická činnost

 • Přednášky a cvičení z předmětu Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství
 • Přednášky a cvičení z předmětu Potrubní technika
 • Přednášky a cvičení z předmětu Měření tekutinových systémů
 • Vedoucí 22 diplomových a 4 bakalářských prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • výpočtové modelování dynamických vlastností hydraulických strojů (tlakové a průtokové pulsace, vodní ráz, mechanické kmitání)
 • měření průtokových, kavitačních a dynamických vlastnosti hydraulickcýh strojů na modelu i na prototypu.

Univerzitní aktivity

 • 2006 - dosud tajemník Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana.

Spolupráce s průmyslem

 • Voith-Siemens Hydro Power Generation, Heidenheim, SRN
 • HYDROSYSTEM projekt a.s.
 • ČKD Blansko Engineering, a.s.
 • Saint Gobain Orsil s.r.o., Častolovice
 • ČEZ a.s.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

14

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

25

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HIMR, D., HABÁN, V.:
  Evaluation of pump characteristic from measurement of fast deceleration,
  EFM14 – Experimental Fluid Mechanics 2014 , pp.182-187, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2014, Český Krumlov, 18.11.2014-21.11.2014
 • Kozák Jiří, Rudolf Pavel, Sedlář Milan, Habán Vladimír, Hudec Martin, Huzlík Rostislav:
  Numerical simulation and experimental visualization of the separated cavitating boundary layer over NACA2412
 • HIMR, D., HABÁN, V.:
  Damping of Self-Excited Pressure Pulsations in Petrodiesel Pipeline,
  Applied Mechanics and Materials, pp.375-282, ISBN 978-3-03835-241-9, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14th International Scientific and Engineering Conference on Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery, HERVICON+PUMPS 2014, Sumy, 09.09.2014-12.09.2014
 • ŠTEFAN, D.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; VESELÝ, J.; RUDOLF, P.:
  Analysis of Pelton Turbine Jet Decay Using a Proper Orthogonal Decomposition of Experimentally Obtained Image Ensemble,
  Book of Abstract, 5th International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery, (2013), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratory for Hydraulic Machines
  abstrakt
 • HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.:
  Hydraulic machine with non-uniform cascade,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-7, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012
 • Pochylý František, Habán Vladimír, Fialová Simona:
  Bulk Viscosity - Constitutive Equations
 • HIMR, D.; HABÁN, V.:
  Simulation of Low Pressure Water Hammer,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2010), IOP Publishing Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010
 • HABÁN, V.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; KOUTNÍK, J.; KRÜGER, K.:
  Stability of Infinitely Long Asymmetrical Vortex Rope,
  Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, Vol.52, (2007), No.6, pp.101-108, ISSN 1224-6077, Politechnica University of Timisoare
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HIMR, D., HABÁN, V.:
  Evaluation of pump characteristic from measurement of fast deceleration,
  EFM14 – Experimental Fluid Mechanics 2014 , pp.182-187, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2014, Český Krumlov, 18.11.2014-21.11.2014

  Článek popisuje experiment, kde čerpadlo připojeno k jednoduchému hydraulickém okruhu je zpomalován. Vzhledem k tomu, zpomalení je dostatečně rychlý provozní bod stroje se pohybuje od počáteční ustálenou pozici na lámání zóna, zóna turbíny a zpět na novou stabilní pozici. Závislost měrné energie a točivého momentu o průtoku byla vyhodnocena z měření vstupního a výstupního tlaku, kroutícího momentu a otáček zaznamenané během zpomalování. Získá se charakteristika je mnohem širší než křivky získané z pravidelného měření ustáleném stavu.
 • Kozák Jiří, Rudolf Pavel, Sedlář Milan, Habán Vladimír, Hudec Martin, Huzlík Rostislav:
  Numerical simulation and experimental visualization of the separated cavitating boundary layer over NACA2412

  Publikace se zabývá dynamikou kavitace při obtékání hydraulického profilu NACA 2412 s fixním úhlem náběhu. Numerické výpočty byly porovnány s experimentálními výsledky.
 • HIMR, D., HABÁN, V.:
  Damping of Self-Excited Pressure Pulsations in Petrodiesel Pipeline,
  Applied Mechanics and Materials, pp.375-282, ISBN 978-3-03835-241-9, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14th International Scientific and Engineering Conference on Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery, HERVICON+PUMPS 2014, Sumy, 09.09.2014-12.09.2014

  Čerpací stanice ve skladu paliva trpěla tlakovými pulsacemi z naftového potrubí. Zpětný ventil chránící stanici před zpětným prouděním vydával velký hluk, když disk dopadal do sedla. Díky stížnostem zaměstnanců jsme byli požádáni, abychom vyřešili problém, který může vést k vážným mechanickým závadám. Měření tlaku v potrubí prokázalo velké pulsace, které byly vyvolány samobuzeným kmitáním řídicího ventilu na konci potrubí. Provozní měření nic nezachytilo kvůli nízké frekvenci snímkování. Byl vypracován jednodimenzionální numerický model celého hydraulického systému, který se skládá ze zpětného ventilu, potrubí a řídicího ventilu, který může oscilovat, takže bylo možné simulovat nestacionární proudění. Podle výsledků numerické simulace byla na potrubí nainstalována tlaková nádoba. Následné měření prokázalo výrazný pokles pulsací a téměř žádný hluk.
 • ŠTEFAN, D.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; VESELÝ, J.; RUDOLF, P.:
  Analysis of Pelton Turbine Jet Decay Using a Proper Orthogonal Decomposition of Experimentally Obtained Image Ensemble,
  Book of Abstract, 5th International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery, (2013), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratory for Hydraulic Machines
  abstrakt

  Rozpad paprsku produkovaného tryskou peltonovy turbíny je analyzován s využitím vlastní ortogonální dekompozice souboru snímků získaných z vysokorychlostní kamery. Soubor snímků byl zaznamenáván s frekvencí 1000Hz a velikosti snímků 800x600 pixelů, kde pouze část obsahující rozhraní paprsku a okolního prostředí byla uvažována. Prostorově-časové chování rozpadu paprsku byla vyhodnocena pro různé režimy v závislosti na spádu a otevření dýzy.
 • HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.:
  Hydraulic machine with non-uniform cascade,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-7, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, 19.08.2012-23.08.2012

  Hydraulický stroj se stochastickou mříží. V článku je uvedena myšlenka rozšíření provozní oblasti vodních strojů. Stochastická mříž lopatek je spojena s dalšími faktory, změnou vlastní frekvence oběžného kola vodního stroje a tlakových pulsací. Vhodné konstrukce stochastické mříže je prezentována výsledky výpočetní simulace a experimentem.