doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.

E-mail:   fialova@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://khzs.fme.vutbr.cz/zamestnanci.php
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0523

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, maturitní zkouška na SZŠ Lipová, obor Zdravotní laborant
 • 2001, Ing., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, odbor Hydraulických a pneumatických strojů a zařízení Victora Kaplana
 • 2005, Ph.D., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, odbor Fluidního inženýrství Victora Kaplana
 • 2016, Doc., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.09.2009-06.04.2016, VUT, FSI, Brno, odborný asistent na Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 07.04.2016-, VUT, FSI, Brno, docent na Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana

Pedagogická činnost

 • 5HY (Hydromechanika) – přednášky, cvičení 
 • FHY (Hydraulické stroje) – přednášky, cvičení
 • FHY-k (Hydraulické stroje – kombinované) – přednášky, cvičení 
 • FHY-A (Hydraulické stroje - anglicky) – přednášky, cvičení 
 • JTS (Tekutinové stroje) – přednášky, cvičení
 • JTS-k (Tekutinové stroje – kombinované) – přednášky, cvičení
 • LFI (Fluidní inženýrství) – přednášky
 • LFI-A (Fluidní inženýrství-anglicky) – přednášky
 • DHP (Hydraulické pochody) - přednášky
 • 6EI (Energetické inženýrství) - přednášky
 • BPC-OZU (Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie) - přednášky
 • BPC-OZU-A (Vybrané partie z obnovitelných zdrojů a ukládání energie-anglicky) - přednášky

Vědeckovýzkumná činnost

 • Patent, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; KLAS, R.; VARCHOLA, M.; VUT v Brně, FSI: Impeller, especially for the centrifugal pump. 300161, Praha (2006)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; LAPČÍK, J.; FIALOVÁ, S.; LÁNÍČEK, T.; VUT v Brně FSI: Bezucpávkové odstředivé čerpadlo s integrovaným diskovým motorem. 300147, Praha (2007)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; MARŠÁLEK, B.; VINKLÁRKOVÁ, D.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně, Brno CZ: Zařízení pro likvidaci mikroorganismů v tekutinách. 303197, (2012)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Membránové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev. 304170, (2013)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Pístové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev. 304230, (2014)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.;HAVLÁSEK, M.;MIKULÁŠEK, J.;TOMEČKOVÁ N.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Hydraulický stroj na principu Archimédova šroubu s hydrofobním efektem. 3123, (2017)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; JANDOUREK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Multifunkční vodojem. 308560, (2020)
 • Patent, POCHYLÝ, F.; JANDOUREK, P.; FIALOVÁ, S.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Úprava hydrodynamických spár hydraulických prvků. 308926, (2021)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; KLAS, R.; VARCHOLA, M.; VUT v Brně FSI: Oběžné kolo, zejména odstředivého čerpadla. 17673, Praha (2006)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; LAPČÍK, J.; FIALOVÁ, S.; LÁNÍČEK, T.; VUT v Brně FSI: Bezucpávkové odstředivé čerpadlo s integrovaným diskovým motorem. 17818, Praha (2007)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V.; VUT v Brně, FSI: Hydraulická vírová turbina. 18205, Praha (2007)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; LAPČÍK, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně, FSI: Hydraulická vírová turbina. 18330, Praha (2008)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Membránové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev. 20093, Praha (2009)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Pístové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev. 20094, Praha (2009)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně, FSI: Plunger pump, especially for large axial forces. 21521, Praha (2010)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; MARŠÁLEK, B.; VINKLÁRKOVÁ, D.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro likvidaci mikroorganismů v tekutinách. 21713,  Praha (2011)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HAVLÁSEK, M.; MIKULÁŠEK, J.; KRAMEROVÁ, N.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ ASIO, spol. s r.o., Brno, Horní Heršpice, CZ ČKD Blansko Engineering, a.s., Blansko, CZ: Hydraulický stroj na principu Archimédova šroubu. 30176, (2016)
 • Užitný vzor, FIALOVÁ, S.; PÁRAL, F.; Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Proudnice pro požární sport. 33496, (2019)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; JANDOUREK, P.; FIALOVÁ, S.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Úprava hydrodynamických spár hydraulických prvků. 34026, (2020)
 • Užitný vzor, POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; JANDOUREK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Multifunkční vodojem. 33644, (2020)

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 2003, University of Dundee, Skotsko
 • 2007, The University of Tokio, Japonsko
 • 2008, MEI Moskva, Rusko
 • 2009, Laval University Quebec, Kanada
 • 2015, MEI Moskva, Rusko

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2009 získáno ocenění „Top 10 Excellence“ za technologie od Vysokého učení technického v Brně 

Projekty

 • 2002-2005, 5. rámcový projektu EU SurgeNet (člen spoluřešitelského týmu)
 • 2006-2008, postdoktorský grantový projekt GAČR (hlavní řešitelka)
 • 2013-2015, grantový projekt GAČR (hlavní řešitelka)
 • 2013-2016, grantový projekt TAČR (spoluřešitelka)
 • 2015-2017, grantový projekt GAČR (spoluřešitelka)
 • 2016-2018, grantový projekt GAČR (člen řešitelského týmu)
 • 2017-2019, grantový projekt GAČR (hlavní řešitelka)
 • 2019-2021, grantový projekt GAČR (spoluřešitelka)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT